Értékőrzés és értékteremtés az oktatásban

  •  
  •  
  •  

Négy napon át, nagy érdeklődés mellett zajlottak az Újpesti Pedagógiai Napok rendezvényei az Ady Endre Művelődési Központban és más helyszíneken. November 22-én kezdődött a programsorozat. Wintermantel Zsolt polgármester megnyitó beszédében hangsúlyozta: az oktatás és nevelés ügyének nem ideológiáról, nem politikáról, és még csak nem is módszerekről kell szólnia elsősorban, hanem emberekről, nevezetesen a gyerekről, a szülőről és a tanárról.

Az Újpesti Pedagógiai Központ szakemberei ebben az évben is ügyeltek arra, hagyományosan megrendezendő konferenciájuk témája az – Értékőrzés és értékteremtés az oktatásban – érintse az alapfokú oktatást, az általános művelődési központok szerepét, és a gimnáziumi oktatást egyaránt. Természetesen az érintett intézmények is komoly munkát végeztek, és tevékenyen részt vettek a programokban.

Hétfő reggel 9 órára, a megnyitó kezdetére zsúfolásig megtelt a művelődési központ színházterme.

Effné Nagy Zsuzsanna pedagógiai előadó köszöntötte a megjelenteket, majd Wintermantel Zsolt polgármester lépett a mikrofonhoz. A polgármester kétgyermekes családapaként, a kerületi szülők nevében arról szólt, nagyra becsülik a pedagógusok munkáját és kifejezte köszönetét azért, amit egész évben tesznek.

– Egyáltalán nem szeretnék abba a szereptévesztésbe esni, hogy ennek a konferenciának a címéhez, témájához szakmai szempontokból próbáljak közelíteni – kezdte beszédét Wintermantel Zsolt. – Az én tisztem sokkal inkább az, hogy általánosabban, a közélet és társadalmi elvárások felől próbáljam megvilágítani, milyen esélyei, lehetőségei vannak ma az oktatásnak, az iskolának, hogy értékőrző és értékmentő szerepet töltsön be. Évtizedek óta másról se hallunk, mint az oktatás reformjáról, csakhogy ezek a reformok szinte mind megbuktak, mégpedig sokak szerint azért, mert egy józanésznek ellentmondó, szélsőséges szemlélet szülte valamennyit. Több szobrásztól is hallottam már azt a gondolatot, hogy semmilyen kőből, vagy fából nem lehet akármit kifaragni, csak azt a szobrot, ami abban a darab kőben, vagy fában benne rejtőzik. Vagyis valójában a szobrász csak kibontja az anyagból a benne megbúvó formát. A tanár, a tanító, nevelő is valami hasonlót művel, azon fáradozik, hogy meglássa és kibontsa a gondjaira bízott gyermekben rejlő lehetőséget. És ez éppúgy művészi munka, mint amikor a szobrász kihozza a kőből a formát. A pedagógus, a társadalom szobrásza, aki a jövő nemzedéket formálja. Miként az is igaz, hogy az oktatás és nevelés terén semmilyen módon nem szabadulhatunk meg a tekintélytől és a fegyelemtől sem. Lassan tehát, nekünk, magyaroknak is észhez kell térnünk. Alapvető változásra, megújulásra van szükség az oktatás-nevelés területén is. Helyre kell állítanunk a pozitív eszmények, a nevelés és a nevelők tekintélyét, azokat a körülményeket, amelyek között a tanár ismét művészként formálhatja a jövő nemzedékeket az egész társadalom, az egész nemzet hasznára és örömére. A nevelésben is meg kell húzni a vonalat, igen és nem között, jó és rossz között, helyes és helytelen, igaz és hamis között. És ehhez bátorság kell. Ezt a bátorságot szeretném megköszönni önöknek, különösen azoknak a pedagógusoknak, akik több évtizede szolgálnak ezen a nagyon szép, de sokszor hálátlan pályán. – mondta többek között Újpest polgármestere. (A teljes beszéd ide kattintva olvasható.)

A polgármester megnyitója után dr. Perjés István az ELTE  tanárának előadása következett  A nevelés hatalma – A hatalom nevelése címmel. A későbbiekben a közoktatási intézmények pedagógiai-szakmai értékeléséről értekezett dr. Polonkai Mária, az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóság vezetője. Őt követte dr. Rapos Nóra egyetemi adjunktus, aki Fejlesztő értékelés az osztályteremben címmel tartotta meg előadását. Hortobágyiné Török Rita, a Karinthy Frigyes ÁMK igazgatója “Öröm idejárni” címmel osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Miskolczi Erzsébet, a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola igazgatója Innováció az értékteremtés szolgálatában címmel tartott előadást. Végül a Közösség, érték, Felelősség témakörét járta körül dr. Kövesdi István, a Babits Mihály Gimnázium igazgatója.

Aztán négy napon keresztül, különböző helyszíneken egymást érték az előadások az az Újpesti a Polgár Centrumban, az EGYMI-ben, a Nevelési Tanácsadóban, a PSZK épületében újpest több oktatási-nevelési intézményében.

Az előadások komoly szakmai megbeszélést gerjesztettek, a hozzászólók elmondták véleményüket, megosztották tapasztalataikat a megjelentekkel. Senki előtt nem zárták be az ajtót, és éltek is a lehetőséggel az újpestiek, de még Gödöllőről is érkeztek tanárok.

– Sokat nem pihenhetünk a pedagógiai napokat követően, mert elkezdjük begyűjteni a véleményeket, megkezdődik az értékelés – nyilatkozta lapunknak Bánhidi Edit, az Újpesti Pedagógiai Központ igazgatója. – Emellett persze a munkatervünk szerint folyamatosan végezzük az egyéb feladatainkat. Hogy jövőre is hasonló nívójú programot hozzunk tető alá, már 2011 tavaszán hozzá kell látni az előkészítő munkához. Mert minden bizonnyal jövő ősszel is lesznek Újpesti Pedagógiai Napok.

– Á.T.