Évzáró a testületben

  •  
  •  
  •  

Közmeghallgatás, közgazdasági és pénzügyi kérdések, közbeszerzési javaslatok, szociális és egészségügyi témák, parázs viták: ezek jellemezték a 2009. év legutolsó testületi ülését, melyet december 15-én tartottak a Városháza dísztermében.

Az év utolsó testületi ülése hagyományosan a közmeghallgatással kezdődött. Az ülést megelőzően tizenkét lakó küldte el írásban kérdéseit. Azok, akik nem voltak jelen, írásbeli választ kaptak, a jelenlévők szóban kaptak tájékoztatást a képviselőktől. Először Kriza Kálmán nem értett egyet a válasszal, így a testület szavazott: 18 igen, 6 tartózkodás mellett elfogadták az alpolgármester válaszát.
Ladiszlajdesz Tivadar az Erdősor utca végének lezárásáról érdeklődött, ami miatt a Sporttelep utca rendkívül forgalmassá vált. Dr. Derce Tamás válaszában elmondta, hogy az útlezárás a lakótelep építésekor történt. Hozzáfűzte, vannak néha olyan kezdeményezések a lakosság részéről, hogy bizonyos utcákat megnyissanak, de erről a testület nem, csak a bizottság dönthet. Az Erdősor utca ráadásul nem lehet a Sporttelep utca alternatívája, mivel a két utca merőleges egymásra. Ladiszlajdesz Tivadar nem értett egyet a válasszal, ezért a testület szavazott: 21 igen, 2 nem szavazattal elfogadták dr. Derce Tamás válaszát.
Dr. Szabó András négy kérdést intézett a testülethez. Miért Főtérnek nevezik a Városháza mögötti teret, miért nem marad Szent István tér a neve; hogyan lehetne sebességkorlátozást elérni a Külső-Szilágyi úton, és azt, hogy az autósok ne a füvön parkoljanak; illetve hogy állnak a káposztásmegyeri fejlesztések, többek közt a tervezett szabadidő-park. Dr. Szabó András szóbeli kiegészítéssel is élt: a gazdasági válság idején valóban a Főtér építése a legfontosabb? A felvetett kérdésekre dr. Trippon Norbert válaszolt. A „Főtér” csupán a projekt neve, természetesen maradt a Szent István tér közterületi elnevezés. A projektbe Újpest önkormányzata még a gazdasági válság kirobbanása előtt fogott bele, és minden párt, civil szervezet, a piaci kereskedők és a lakók is örömmel támogatták az ötletet. A sebességkorlátozással kapcsolatban az alpolgármester elmondta, hogy ez általános probléma, de a rendőrség igyekszik fellépni a gyorshajtók ellen. Dr. Trippon Norbert a parkolási problémákra is válaszolt, s úgy fogalmazott, ez ügyben nem tudnak igazságot tenni. A lakótelepek építésénél még nem számoltak ennyi gépkocsival, a lakosság folyamatosan nyújtja be kérelmeit a parkolóhelyek iránt, ugyanakkor a túlzott parkolóhely-szám is sokakat zavar. Végül a káposztásmegyeri fejlesztésekre válaszolt az alpolgármester: szép, egyedülálló tervek készültek a terület hasznosítására vonatkozóan, azonban a főváros késlekedése miatt nem tud Újpest belefogni az építkezésekbe. Mivel Dr. Szabó András a négy válasz közül csak egyet fogadott el, a képviselőknek kellett szavazniuk: 21 igen, 2 nem mellett elfogadták Dr. Trippon Norbert válaszait.
Dr. Matavovszky Tibor, a Kordován Téri Baráti Kör elnöke a szervezet tevékenységéről tájékoztatta a testületet: fákat, cserjéket ültettek, pályázatokon vettek részt, parkok kialakításában segédkeztek, és azt javasolta, hogy ezt a kezdeményezést Újpest egész területére kellene kiterjeszteni. Köszönetet mondott továbbá mindazoknak, akik segítik a szervezet munkáját.
Rostás Lajos, és Mokrovits Józsefné az Óceán Lakásszövetkezet képviseletében szintén a gyorshajtással kapcsolatos problémákat vetették fel. Kérésük volt továbbá az, hogy mivel sok lakó a DIGI TV, illetve az Antenna Digital szolgáltatásait használja, jó volna lehetőséget találni arra, hogy ezeknél a szolgáltatóknál is lehessen fogni az Újpest Televízió műsorát. Derce Tamás elmondta, hogy bár a szolgáltatók között is verseny van, érdemes volna felvenni a kapcsolatot az említett cégek képviselőivel.
 
Pénzügyi kérdések
 
A közmeghallgatás után a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosításáról tárgyaltak a képviselők. Az országgyűlés november 30-i ülésén elfogadta a jövő évi költségvetésről szóló törvényt, mely az önkormányzatok költségvetésének tervezésében is változást tartalmaz. Az előterjesztő, dr. Derce Tamás a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló egyik törvény, illetve a szakfeladati rend pontosítása miatt is javasolta az alapító okirat módosítását. Az alapító okirat kiegészítésre szorult, mivel az újpesti testület szeptemberi ülésén határozattal döntött arról, hogy az önkormányzat a Gazdasági Intézménytől a polgármesteri hivatalhoz telepíti az önkormányzati intézmények karbantartási munkáinak elvégzését, illetve az azokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési és energetikai feladatokat. 21 igen, 7 tartózkodó szavazattal voksoltak a képviselők.
Módosul a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata is, mivel a városüzemeltetési osztályon belül megalakul a műszaki ellenőrzési csoport a hozzá rendelt feladatokkal. A szükséges munkaerő szükségletet a Gazdasági Intézménynél a felszabaduló státuszokkal kívánja az önkormányzat megoldani. Szabályozták a polgármesteri hivatal és a Gazdasági Intézmény közti feladatmegosztást, és a műszaki csoport feladatait is. 19 igen, 1 nem mellett elfogadták a határozatot.
A testületnek évente meg kell határoznia a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat. Ezek – többek közt – a köztisztviselők szakmai ismereteinek bővítése, az ügyintézés színvonalának emelése, a döntési javaslatok kidolgozása, az intézkedések hatásainak nyomon követése, vagy az önellenőrző tevékenység. 29 képviselő fogadta el a javaslatot.
Az ötödik napirendi pontban az önkormányzat intézményei, illetve a polgármesteri hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosítását tárgyalták a képviselők. Az előterjesztés szerint a 2009. évi költségvetési főösszeg bevétele és kiadása 18,928,802 Ft-ra módosult; ezt a megmaradt tartalékok, az UTE 5,5 MFt-os támogatása, a gyermek szakrendelőnek nyújtott 2,5 M Ft-os támogatás, a főplébánia környéki beruházások, illetve a közalkalmazottak jutalmazása is módosította. A rendeletet 20 igen, 5 nem szavazat mellett elfogadták.
A helyszínen került kiosztásra dr. Trippon Norbert következő előterjesztése. 2007 novemberében elismerte Újpest önkormányzata, hogy tartozása áll fenn az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (ÚV Zrt.) felé, ez jelenleg 512 M Ft tőke- és az 54 MFt-os kamattartozásra rúg. Az Adóigazgatási Iroda 2004-2008 között építményadó ellenőrzést folytatott le a társaságnál, és kiderült, hogy az ÚV Zrt-nek jelentős adóhátraléka van. Az előterjesztés szerint az önkormányzat az összes tartozását kifizetné a társaságnak, így ebből az összegből az ÚV Zrt. az adóhátralékot rendezni tudja. Az alpolgármester hozzáfűzte, a fentiek miatt szükség lesz egy alapos belső ellenőrzésre.  
Először Szalma Botond (KDNP) kért szót. A képviselőt megdöbbentette az előterjesztés. Úgy vélte, a társaság óriásit hibázott, és megkérdőjelezte a társaság felügyelőbizottságának megfelelő munkáját is. Nem tartotta helyesnek a pénz utalását sem; hozzáfűzte: az újpestiek pénze nincs biztonságban. Bartók Béla (FIDESZ) szerint ilyen horderejű ügyet alaposan át kell beszélni. Furcsállta továbbá, hogy ekkora mértékű építményadó-elmaradást nem vett észre az önkormányzat. Hock Zoltán (MDF) azt kérdezte az előterjesztőtől, hogy ki hagyta jóvá a társaságnál az üzleti tervet, ki volt a felelős a pénzügyért, adatszolgáltatásért, illetve az adózásért? A képviselő hozzáfűzte, tudni kellene, vizsgálta-e valaki az önkormányzat által 2007-ben elismert 569 MFt tartozást. Ezután a polgármester kért szót. Dr. Derce Tamás a képviselők felelősségére hívta fel a figyelmet, hiszen az önkormányzati cégek vezetőit a testület választotta meg. Ezek után az előterjesztő válaszolt a felmerült kérdésekre. Dr. Trippon Norbert először Szalma Botond kérdésére felelt: nincs szó pénzmozgás nélküli kompenzációról, a törvény szerint kizárólag pénzmozgásról lehet szó. Az ÚV Zrt. vezérigazgatójával, és gazdasági vezetőjével több egyeztetés is történt korábban, így kiderült, hogy kik a felelősek a kialakult helyzetért. A képviselők ezek után szavaztak. Elfogadták, hogy az önkormányzat kiegyenlíti tartozását az ÚV Zrt. felé, illetve azt is, hogy az átutalt összeget az ÚV Zrt.-nek az adótartozás kiegyenlítésére kell felhasználnia. Egyetértettek a képviselők azzal is, hogy miután a testület által korábban eldöntött jegyzett tőke csökkentés és forráskivonás nem hajtható végre, az ezekhez kapcsolódó határozatokat visszavonják.
Dr. Trippon Norbert előterjesztést nyújtott be az építmény és telekadóról szóló, illetve a magánszemélyek kommunális adójáról szóló korábbi rendeletek módosítása tárgyában. 2010. január 1-től 6,1 %-os adóemelésre van lehetőség, a gazdasági válság miatt azonban az adó mértékének megemelésére tett javaslat 4 %. Az építmény- és telekadóról szóló rendelet módosítását 22, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítását 20 igen szavazattal fogadták el.
 
Vita a közbeszerzések körül
 
Lezárult a „Megbízási szerződés keretében életerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, objektum őrzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás, melyre öt ajánlat érkezett, ebből kettőt a bíráló bizottság érvénytelennek tartott. A bizottság nyertes ajánlattevőnek a DUNASECURITY Kft-t jelölte meg, a javaslatot a képviselők elfogadták.
Lezárult az önkormányzat hivatali épületeinek takarítási munkái tárgyában kiírt közbeszerzés is, erre tizenkét cég nyújtotta be pályázatát. Négy érvénytelen és nyolc érvényes pályázat született, a bíráló bizottság nyertesnek a Jánosik és Társai Kft-t jelölte meg. A képviselők 17 igen, 2 nem szavazat mellett elfogadták az előterjesztést.
A harmadik közbeszerzési eljárást korábban a Városháza rekonstrukciója tárgyában írták ki. A három ajánlat közül csak az egyiket találták érvényesnek, ezért az eljárást eredménytelennek nyilvánították, és új közbeszerzési eljárást írtak ki. A képviselők 28 igen gombot nyomtak.
Az önkormányzati intézmények karbantartási munkái tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás is befejeződött. Határidőig hét ajánlat érkezett. A közbeszerzés öt részéből négy részt eredményesnek tartott a bizottság, az „egyéb épületüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok” pontra új eljárás kiírását javasolta. Az első és második rész tekintetében a KIPSZER Zrt-t, a harmadik rész tekintetében az ALBA-COMPLETT Kft-t, az ötödik rész tekintetében Kenéz János egyéni vállalkozó – KOMPAN Képviseletet nyilvánították nyertesnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban Wintermantel Zsolt (FIDESZ) kért szót. Több képviselő névtelen levelet kapott a fenti közbeszerzéssel kapcsolatban. A levél írója szerint a közbeszerzés kiírása a hatályos közbeszerzési törvénnyel ellentétes volt. Wintermantel Zsolt ügyrendi javaslattal élt: név szerinti szavazást javasolt a testületnek. Hock Zoltán javaslatára rövid szünetet rendelt el a polgármester, majd szintén a képviselő tette fel a következő kérdést: ha a december 15-i testületi ülésen tárgyalják a közbeszerzési eljárás lezárását, hogy lehet, hogy a levél írója már 4-én sejtette az eredményt? Szó esett arról is, miszerint október 1. után megváltozott a bírálati szempontrendszer, ezért fontos volna tudni, mikor került kiírásra ez a közbeszerzés. A kérdésekre végül dr. Trippon Norbert válaszolt. Külső szakértői vélemény szerint megalapozatlanok a levélben szereplő állítások. Ez a közbeszerzési eljárás a szempontrendszer megváltozása előtt, szeptember 30-án került feladásra, így az új bírálati rendszer erre még nem lehetett érvényes. Először Wintermantel Zsolt javaslatáról döntöttek a képviselők, 10 igen, 8 nem, 10 tartózkodás mellett elvetették a név szerinti voksolást. Szavaztak a nyertesek kihirdetéséről is: 20 igen, 10 nem mellett elfogadták a határozati javaslatot; 29 igen, 2 nem mellett pedig elfogadták a 4. pontra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírását.
Két új közbeszerzésről is tárgyalt a testület. A parkolási problémák megoldására kiírt közbeszerzés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 50 MFt. A szerződést két éves határozott időtartamra köti az önkormányzat. A képviselők 29 igennel szavaztak. A másik közbeszerzés a Városháza épületének pincéjében tervezett, kb. 800 m2 területű Rathaus-Keller kialakítására vonatkozik. A közbeszerzés tárgya építési beruházás, becsült értéke nettó 80 MFt. 27 igen, 2 nem szavazat mellett elfogadták a javaslatot.
Dr. Derce Tamás polgármester a képviselők nevében gratulált Szalma Botondnak, akit a Navigátor szakfolyóirat szerkesztőbizottsága és szerkesztőségi tagjai az Év emberének választottak.
 
Szociális és egészségügyi témák
 
Ezt követően Nagy István alpolgármester három előterjesztése került napirendre. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló egyik törvény módosítása indokolja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítását. Átvezetésre kerülnek azok a változások is, melyek a rendelet gyakorlati alkalmazása során vetődtek fel. Az előterjesztést a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság is támogatta, a képviselők pedig egyhangúlag elfogadták.
Ezután a Szociális Foglalkoztató szervezeti és működési szabályzatáról tárgyaltak a képviselők. A testület a szeptemberi ülésen módosította az intézmény alapító okiratát, s emiatt új szervezeti és működési szabályzat készült. A Foglalkoztatáspolitikai Bizottság, illetve a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elfogadásra javasolta a szabályzatot, a képviselők 30 igen gombot nyomtak.
A testület augusztusi ülésén szándéknyilatkozatát adta ahhoz, hogy Újpest önkormányzata a XIII. kerületi Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Közhasznú Kft. által több kerülettel részt vegyen egy közösen szervezendő gyermekorvosi ügyelet ellátásában, és a közbeszerzés kiírásában. A Kft. vállalta a közbeszerzési eljárás megindítását. Az eljárással kapcsolatban felmerült költségek a kerületek között, a gyermeklétszám arányában osztódik meg, ez Újpest esetében 21,6 %. Az eljárásra két érvényes árajánlat érkezett, a bíráló bizottság az International Ambulance Service Kft-t jelölte meg; a nyertes január 1-től látja el a szolgáltatást. Pajor Tibor (JOBBIK) úgy vélte, nem jó ötlet egy szolgáltatást privatizálni. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnökéhez két kérdést intézett: mennyivel jelent ez többletköltséget Újpest számára, valamint miért nem az újpesti háziorvosokkal állapodtak meg ebben a kérdésben. Dr. Hollósi Antal szerint valóban jobb volna, ha az újpesti orvosok elvállalták volna ezt a feladatot, s hozzáfűzte, ez a megoldás minimális költségemelkedést jelent csak a kerületnek. Pajor Tibor is név szerinti szavazást javasolt ebben a kérdésben, azonban 15 igen, 11 nem, 4 tartózkodás mellett nem fogadták el javaslatát; az eredeti határozatot 29 képviselő fogadta el.
 
Egyebek
 
Az Egyebek napirendi pontban először Koronka Lajos, a Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 2010. január 31-ig kötelesek vagyonbevallásukat benyújtaniuk.
Dr. Vitáris Edit jegyző kapott ezt követően szót. A Mester-Építő Kft. többfunkciós lakóházat épít a József Attila utca-Szent István tér között, amely két közterületet is érint. Mivel az építkezés 1-1 sávot mindkét oldalon elfoglal, azonban a cég nem igényelt közterület-foglalást, az önkormányzat az eredeti díj tízszeresét, 30 M Ft közterület-használati díjat rótt ki a Kft-re. A cég túlzottnak tartotta az összeget és fellebbezéssel élt, ezért a testületnek másodfokú határozatot kellett hoznia. A képviselők helybenhagyták az önkormányzat határozatát.
Szalkai István (MSZP) előterjesztését tárgyalták ezt követően a képviselők. A Fővárosi Közgyűlés egy korábbi határozatában felkérte a főpolgármestert, hogy Újpest önkormányzatával együtt vizsgálja meg és készítse elő a Görgey úti szakrendelő teljes körű felújításának lehetőségére és feltételeire vonatkozó javaslatait és azt terjessze a közgyűlés elé. Újpest polgármestere felajánlotta a kerület együttműködését, a testület pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy a szakrendelő felújításához a bekerülési költségek 1/3 részét, legfeljebb 250 Mft-ot biztosít a 2009-es költségvetésében. Mivel a főváros idei költségvetésében, és az elkövetkező évek terveiben nem áll forrás rendelkezésre, ezért a két üresen álló ingatlan (azaz a Szülőotthon és a Jókai utcai épület) hasznosítása teremthetné meg a fedezetet. Szalkai István arra kérte Wintermantel Zsolt és Hock Zoltán újpesti fővárosi képviselőket, hogy támogassák a javaslatot. Wintermantel Zsolt úgy vélte, Újpestnek óvatosan kell eljárnia ebben a kérdésben, hiszen a főváros túl sok be nem váltott ígéretet tett már. Hock Zoltán szerint mind a szakrendelő, mind a Szülőotthon a főváros tulajdona, csupán érzelmileg kötődhetünk ezekhez az épületekhez. Úgy vélte, a volt Szülőotthon értékének megbecsült 421 MFt túl magas összeg, hiszen az épület rendkívül rossz állapotban van. Végül az újpesti testület – bár támogatásáról biztosította Szalkai Istvánt – az előterjesztésről, melyet a képviselő a fővárosi közgyűlés elé visz, nem szavazott.
Dr. Trippon Norbert alpolgármester kritikájának adott hangot, miszerint a kerületi oktatási intézmények Orbán Viktortól, a FIDESZ elnökétől levelet kaptak, melyben az elnök takarékosságra, és a jövő évi változásokra hívta fel a figyelmet, aláírásával pedig vállalta, hogy jövőre több pénz jut az intézményeknek. Az alpolgármester szerint ezek az intézmények nem válhatnak politikai hadszíntérré, és határozati javaslattal élt, miszerint: a képviselő-testület felkéri az új kormányt, hogy az országgyűlési választások után, maximum július 1-ig juttassanak érdemben több pénzt az önkormányzatoknak és az intézményeknek, illetve az új kormányra szavazó újpesti parlamenti képviselők mondjanak le abban az esetben, ha ez nem így történik. Daróczi Lajos (FIDESZ) szerint ebben az esetben Kiss Péter és Csizmár Gábor képviselőknek is le kellene mondaniuk. Mivel több képviselő meg kívánta tekinteni a levelet, rövid szünet következett, majd Wintermantel Zsolt is határozati javaslattal élt: a testület felkéri Újpest azon parlamenti képviselőit, akik nem szavazták meg az országgyűlés feloszlatását annak érdekében, hogy a választóknak új választásra adjanak lehetőséget, mondjanak le. Szabó Gábor (MSZP) felszólalásában elítélte azokat a politikai szervezeteket, akik az oktatási, nevelési intézményekbe megpróbálják bevinni a politikát. Szalma Botond ugyan tett egy kísérletet arra, hogy lezárják ezt a vitát, de az ügyrendi javaslata 9 igen, 18 nem szavazatot kapott, így a szavazás érvénytelennek minősült. Koronka Lajos az Antall-kormány oktatáspolitikájának újrafelfedezését javasolta. Végül a vita lezárult: Wintermantel Zsolt módosító indítványát 11 igen, 15 nem mellett nem fogadták el, dr. Trippon Norbertét 17 igen, 2 nem mellett elfogadták.
Szó esett az Árpád út 66. szám alatt lévő Újpesti Polgár Centrum sorsáról is. A Főtér-Árpád út közti passzázs folytatása az épületen keresztül húzódna. Három újpesti civil szervezet, a Helytörténeti Alapítvány, a Városvédő Egyesület, illetve a Közművelődési Kör levélben kérte az alpolgármestert, hogy a Polgár Centrumot őrizzék meg a maga szépségében. Dr. Trippon Norbert azt javasolta, hogy a bizottság egyeztessen a civil szervezetekkel a tervek pontosítása és a tényleges kivitelezés előtt. Hock Zoltán véleménye szerint a bizottság hosszú távú fejlesztésről döntött. Ha az épülethez nem nyúl hozzá a kerület, akkor a Főtér terveit kell megváltoztatni. Javasolta, hogy elsősorban a Városfejlesztési Bizottság mérlegeljen ebben az esetben. Pajor Tibor – frakcióvezetői minőségében – jelezte, hogy korábban már felhívta a figyelmet erre a problémára, és attól tart, mindig lesz indok a régi újpesti épületek lebontására. Wintermantel Zsolt, a bizottság elnöke szerint is fontos a lakók, a civil szervezetek véleménye, és abban a konstrukcióban is érdemes gondolkodni, hogy a Polgár Centrum helyére egy új, korszerűbb épületet emeljenek. Hozzáfűzte, örömmel tárgyalna a civil szervezetekkel egy mindenki számára megfelelő megoldásról. Belán Beatrix (MSZP) az épület nem megfelelő kihasználtságát, és kialakítását emelte ki, Szalkai István azon a véleményen volt, miszerint, ha az épület körül minden megújul, a Polgár Centrumnak is meg kell újulnia. Molloné Dr. Balog Éva (MDF) úgy fogalmazott, az épület Újpest gyöngyszeme, és leginkább az eredeti állapotában kellene megtartania.
Legvégül Belán Beatrix alpolgármester kért szót. Felhívta képviselőtársai figyelmét arra, hogy az UNICEF önkéntesei játékbabákat készítenek, melyeket bárki örökbe fogadhat, ezzel is támogatva a szervezetet. Végül Wintermantel Zsolt egy korábbi kérdésére válaszolt. A képviselő az intézményvezetők jutalmazásának szempontrendszeréről érdeklődött, az alpolgármester asszony ezek közül kiemelt néhányat: pályázatokon való részvétel, munkaközösségek vezetése, versenyek szervezése, szakmai tevékenységek, és együttműködési készség.
A képviselők ezt követően zárt ülésen folytatták munkájukat.