Évzáró testületi ülés

  •  
  •  
  •  

A 2008-as év utolsó ülését december 18-án tartotta Újpest Önkormányzatának képviselő-testülete. A napirendek tárgyalása előtt néma felállással emlékeztek meg a decemberben elhunyt Vanyek Antalra, az 1956-os forradalom egyik újpesti résztvevőjére. Dr. Derce Tamás polgármester javaslatára Vanyek Antalt Újpest Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normál táblázat”;
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”;}

Ezt követően Pajor Tibor (Jobbik) kért szót. A képviselő elmondta: a Városfejlesztési és Környezetfejlesztési Bizottság ülésén nem került alapos megtárgyalásra az Elem utcai öntöde ügye, mellyel kapcsolatban korábban – környezetszennyezés miatt – több panasz érkezett. Javasolta, hogy a következő ülésre hívják meg az érintett lakókat, az üggyel foglalkozó politikusokat és szakértőket. Hozzáfűzte: ha az üzem valóban veszélyes, minél hamarabb megoldást kell találni a problémára, ellenkező esetben nem szabad pánikot kelteni. Dr. Trippon Norbert alpolgármester (MSZP) egyetértett a képviselővel, és az ügy kivizsgálását szorgalmazta.

Közmeghallgatás

Első napirendi pontként hagyományosan az újpesti lakók kérdéseit, problémáit tárgyalták. Gondos János azt kérte, szállíttassák el az Anonymus utcában található betonelemet, melybe hajléktalanok költöztek; velük szemben a rendőrség is fellépett, de eredménytelenül. Dr. Trippon Norbert elmondta: a probléma magánterületet érint, ezért az önkormányzat az ingatlantulajdonossal együtt keres megoldást. Gondos János elfogadta a választ.

Baumann Sándor tájékoztatta a testületet, hogy a Virág utca és környéke rendkívül szemetes, illetve sok az alkoholista is ezen a területen. Dr. Trippon Norbert szerint érdemes volna megfontolni az alkoholtilalom bevezetését. Kifejtette továbbá: fellépnek az illegális szemétlerakók ellen; megnövelték a közhasznú munkások számát, illetve takarítógépekkel is segítik a helyzet megoldását. Mivel Baumann úr ezt nem fogadta el, a testület szavazott: 18 igen, 9 nem mellett egyetértettek a válasszal.

Kriza Kálmán a képviselőket arról kérdezte, hogy szerintük élhető-e a főváros. Dr. Derce Tamás szerint kevés jó és befejezett fővárosi beruházás van, amely élhetőbbé tenné Budapestet. Szükség van törvénymódosításra, de az emberek hozzáállásán is változtatni kell. Kriza Kálmán a választ elfogadta.

Dr. Szabó András elsőként azt kérdezte: fog-e csökkeni Újpesten is a képviselők tiszteletdíja. Dr. Derce Tamás szerint bár régen sem kaptak a képviselők fizetést a munkájukért, a csökkentés valójában nem oldaná meg a pénzügyi nehézségeket. Dr. Szabó András Újpest egykori kínai testvérvárosáról, és a nemrég megjelent, hibás kerületi térképről is kérdezett. A polgármester elmondta, a testvérvárosi kapcsolat már megszűnt; a térképet pedig nem az önkormányzat adta ki. Szabó úr közlekedési problémákat is felvetett, melyre a következő válaszokat kapta: a Bőrfestő utcánál kezdeményezni fogják a kamerás megfigyelést, hogy az utca lezárását biztosító fémkorlát megmaradjon; a Szülőotthon megálló nevének visszaállítását az egykori intézmény miatt szeretné a testület; az Erdősor utca fasorral való lezárását egy lakónak köszönhetik az ott élők. Dr. Szabó András a testvérvárosra adott választ fogadta csak el, így a képviselők szavaztak és elfogadták a válaszokat.

A közmeghallgatás után Dr. Derce Tamás polgármester előterjesztésére került sor. A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője úgy vélte, a szociális jogszabályok megváltozása miatt a testület egy korábbi rendelete nincs összhangban a jogszabályi előírásokkal. A képviselők egyetértettek az észrevétellel.

 

Rendeletek, városszépítés, egészségügy

Ezt követte a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet módosításának tárgyalása, melyre azért volt szükség, mert az előző módosítás óta változott a bevételi főösszeg. A rendelettervezetet független könyvvizsgálói jelentés is megvizsgálta; 25 igen, 3 nem szavazattal elfogadták a képviselők.

A közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendeletnél ellentmondás volt a működési engedélyek kiadásában, melyet ezúttal pontosított a testület. Javaslatot tettek a várható inflációs rátával történő díjemelésre is. Dr. Trippon Norbert előterjesztését 26 képviselő fogadta el.

Dr. Trippon Norbert javaslatot tett önálló közterület-felügyelet létrehozására, melyet májustól tíz fővel alapítanának meg; a működéshez szükséges forrást a 2009. évi költségvetésből biztosítanák. Pajor Tibor (Jobbik) támogatta a javaslatot, de úgy vélte, a tíz fő kevés ehhez a munkához. Szalma Botond (KDNP) is ezen a véleményen volt. Hozzáfűzte, fontos volna tudni, hogy mennyibe kerülne évente a szervezet fenntartása. Dr. Derce Tamás válaszolt: ez tíz fő esetén körülbelül 100 millió forint körüli összeget tenne ki. Dr. Trippon Norbert hozzáfűzte: ideális esetben 2010 végére megduplázódhatna az állomány. A javaslatot végül elfogadták a képviselők.

A hatodik pontban a Fóti út-Szilágyi út-Lahner György u.-Blaha Lujza u. által határolt terület szabályozási tervét tárgyalták. A tömbön belül sportpálya található, melynek hasznosítására a koncepció szerint javaslatot kell kidolgozni. Dr. Derce Tamás hozzáfűzte: nem támogatja a tervet, ha a sportpálya jövője veszélybe kerül; az önkormányzatnak kötelessége azt biztosítani. Pajor Tibor (Jobbik) felszólalásában egyetértett ezzel. Az előterjesztő, Dr. Trippon Norbert reagált: ha a területet beépítenék, gondoskodni fognak egy új sportpályáról; ezt a kiegészítést 24 igen arányban elfogadta a testület; az eredeti rendeletet pedig 23 igen, 2 nem mellett szavazta meg.

Ezután a Palotai sziget déli, a Népsziget északi része és e kettő közé eső terület szabályozási tervéről esett szó, melyet a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is támogatott. Az előterjesztő, Dr. Trippon Norbert elmondta: a terv szerint a Duna-part természet közeli, védett állapotban marad; magánbefektetők rekreációs feladatokat láthatnak majd el a területen. Az előterjesztésről 26 igen, 1 nem szavazattal döntöttek.

Dr. Trippon Norbert alpolgármester javaslatot nyújtott be a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítására, melynek értelmében az adómaximum január 1-től 15,599 Ft/adótárgy maximumra módosult. A másik javaslatban az építményadót 1,169 Ft, a telekadót 259 Ft, a gépkocsi tároló adómértékét 420 Ft, a teremgarázs adómértékét 210 Ft/m2/év összegben határozták meg.

A tizedik pontban a Főtér programhoz kapcsolódó Szent István téri mélygarázs és virágpiac kérdését tárgyalták. A terv a tér közlekedési rendszerének átalakítását, átmenő forgalmának átrendezését, és a parkolási rend módosítását segítené elő. Megszűnne a felszíni parkolás, 550-600 férőhelyes mélygarázs épülne, és új virágpiac építése is indokolt; emiatt országos, nyílt és titkos tervpályázat kiírására van szükség. Az előterjesztést 22 igen, 3 nem szavazattal elfogadták.

 

A következő pontban a Görgey úti felnőtt szakrendelő felújításáról esett szó. A gyermek szakellátás átköltöztetése várhatóan 37,4 millió, a felnőtt szakrendelő felújítása 750 millió forintba kerül. Dr. Trippon Norbert kiemelte: ha az önkormányzat vállalja, hogy biztosítja a felújítás bekerülési költségének 1/3 részét, de legfeljebb 250 millió forintot, nagyobb esély nyílik rá, hogy a főváros is elkülöníti a szükséges összeget. Nagy István alpolgármester (Fidesz) elmondta: régebben javaslatot tett arra, hogy az önkormányzat vegye át a szakrendelőket, és évente 100 millió forinttal fejlessze; elmondta továbbá, hogy az eddigi számítások szerint drágább volna a gyermek szakrendelő átköltöztetése, mint az előterjesztésben. Dr. Derce Tamás reményét fejezte ki, hogy a három fővárosi képviselő is támogatni fogja az ügyet. Bartók Béla (Fidesz) hozzászólásában aggodalmát fejezte ki, hogy a főváros a 2/3 részt valóban biztosítani fogja. Dr. Hollósi Antal (Fidesz) kérte a testületet, hogy ne támogassák a baleseti osztály átköltöztetését a traumatológia mellé. Végül Dr. Trippon Norbert kért szót: pozitívum, hogy elérték, a szakrendelők a kerületben maradhattak; az 1/3 önrész felajánlása pedig gesztus a főváros felé. A testület végül 29 igennel szavazott.

Közbeszerzés, pályázatok

Módosították az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét, mely a hazai és az EU-s szabványoknak nem megfelelő játszóeszközök javítása, valamint a JMK és a Park óvoda eszközbeszerzése és infrastruktúrafejlesztése miatt változik. Az előterjesztést a képviselők elfogadták. Később 20 igen, 3 nem arányban szavaztak arról, hogy 330 db köztéri játszóeszköz javítására közbeszerzési eljárást indítanak. 21 igen, 1 nem mellett elfogadták a képviselők a JMK és a Park óvoda játszóterének átépítésére vonatkozó nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás megindítását.

Ezután a „Hitelszerződés folyószámlahitel biztosítására” tárgyban megindított tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárásáról esett szó. Az Önkormányzat folyószámláját vezető pénzintézet, a Raiffeisen Bank Zrt. benyújtotta ajánlatát, melyet a Bíráló Bizottság is támogatott, a testület pedig 21 igen, 2 nemmel fogadott el.

Közösségi egyszerűsített közbeszerzési eljárás megindításáról is szavaztak. Az önkormányzatnak biztosítania kell a Gazdasági Intézmény, valamint a kezelésében lévő objektumok őrzését, a vagyonvédelmi feladatok ellátását. Az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását 21 igen, 4 nem mellett elfogadta a testület.

Szociális és oktatási kérdések

Nagy István alpolgármester kezdeményezésére új rendeletet alkotott a testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, mivel a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője törvényességi észrevételt tett ennek tárgyában.

Belán Beatrix alpolgármester (MSZP) előterjesztést nyújtott be a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium szervezeti és működési szabályzatának elfogadására, mely az intézmény törvényes és jogszerű működését biztosítja. 30 igennel szavaztak a képviselők. Egyetértés volt az Ambrus Óvoda házirendjének módosítása, illetve a sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó tizenegy intézmény nevelési programjának kiegészítése kapcsán is. Egyhangúlag fogadták el a képviselők öt oktatási intézmény alapító okiratának kiegészítését. 29 igen gombot nyomtak a képviselők a Fóti óvoda gyermekeiért Alapítvány székhely iránti kérelmének engedélyezésére.

 

Belán Beatrix alpolgármester a Deák óvoda létszámtúllépéséről nyújtotta be következő előterjesztését, melyet 30 igennel fogadott el a testület. Ugyanilyen arányban megszavazták, hogy a kerületi diákszövetség az Újpesti Diák Szövetség nevet használhassa. Döntöttek a Vörösmarty 2008 Alapítvány székhely iránti kérelmének engedélyezéséről is, 29 igennel.

Nagy István alpolgármester előterjesztést nyújtott be fogyatékos gyermekek településen kívüli speciális iskolába szállításával kapcsolatban. Javasolta, hogy a szállítást pályázat alapján a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő Lázár Református Támogató Szolgálat végezze el, melyet a képviselők 29 igennel elfogadtak.

A Szociális és Egészségügyi Intézmény írt ki pályázatot nappali melegedő létrehozására és működtetésére, melyre pályázatot a Twist Olivér Alapítvány nyújtott be. Január elsejétől a Fóti út 4. szám alatt működik az intézmény. A képviselők 27 igennel hozzájárultak az Önkormányzat és az alapítvány között ellátási szerződés megkötéséhez.

A Szociális és Egészségügyi Intézmény vezetői álláshelyére meghirdetett felhívásra egy pályázat érkezett, melyet Dr. Varga József igazgató nyújtott be. Az Előkészítő Bizottság igen, a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság nem javasolta, hogy a testület Dr. Varga Józsefet bízza meg az intézmény vezetésével. 10 igen, 1 nem, 19 tartózkodással végül nem fogadták el jelölését. A pályázatot eredménytelennek nyilvánították, ideiglenesen Hudák Edina gazdasági vezetőt bízták meg az intézmény vezetésével.

Dr. Derce Tamás polgármester előterjesztést nyújtott be a köztisztviselők részére vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározásáról, melyek többek között a köztisztviselők szakmai ismereteinek bővítését, a hivatal szolgáltató jellegének erősítését érinti. 20 igen, 2 nem mellett a képviselők elfogadták az előterjesztést.

Egyebek

Az egyebek napirendi pontban először Marsal Géza (MSZP) szólalt fel. Úgy vélte: megoldást kell találni arra, hogy az érzékszervi károsodott emberek is információhoz jussanak a helyi médiumokból. Szalma Botond (KDNP) hozzászólásában kiemelte, hogy először az alapfeladatokat – például az akadálymentesítést – kell megoldani. Dr. Derce Tamás kiemelte, több segítséget kell, hogy adjon a kormány a probléma megoldására. Végül 23 igennel elfogadták a javaslatot.

Belán Beatrix alpolgármester EU-s pályázatokról tájékoztatta a képviselőket. A JMK és a Park óvodára vonatkozó, “Ingerdús nevelés feltételeinek megteremtése lakótelepi óvodákban” című projekt elindult. Az EU Önerő Alap pályázat egyik projektjéhez kapcsolódóan 10 millió forintos pályázatot nyújtottak be a Magyar Államkincstár Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodájához. Az önkormányzat öt intézmény részvételével pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program “Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatra is. A testület a tájékoztatókat elfogadta.

Dr. Derce Tamás polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a BKV vezetősége döntött a Závodszky Zoltán utcai villamosmegálló nevének visszaállításáról, így a megálló neve ismét Szülőotthon lett.

Végül a testület zárt ülésen folytatta munkáját.