•  
  •  
  •  

Budapest Főváros IV. Ker. Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II. 28.) számú rendelete alapján ebben az évben is sor kerül ÚJPEST EGÉSZSÉGÉÉRT DÍJ ADOMÁNYÁZÁSÁRA.

A díj annak a személynek adományozható, aki az egészségügyi vagy szociális területen az újpesti lakosok egészségéért, jólétéért végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest egészségügyének, szociális ellátásának fejlesztéséhez.

A díj adományozására javaslatot várunk:

  • Újpesten működő társadalmi szervezetektől, egyesületektől, alapítványoktól, egyéb civil szerveződésektől, az egyházaktól, nemzetiségi önkormányzatoktól;
  • az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetőitől;
  • korábban elismerésben részesített személyektől;
  • Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetőitől;
  • egyéb, Újpesten működő érdekképviseletektől és helyi önszerveződő közösségektől;
  • legalább tíz magánszemélytől együttesen.

Az elismerés adományozásáról a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság véleményének kikérését követően a képviselő-testület dönt. A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani 2014. április 30-ig Nagy István alpolgármester titkárságára (Bp. IV., István út 14. II/68.).

Az adatlap letölthető innen, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp. IV. ker., István út 15.), ahol a díj odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

Nagy István alpolgármester