Feketén-fehéren – a rendelőkről

  •  
  •  
  •  

Helyreigazítási kérelem
Az Újpesti Napló 2008. április 25.-i számában a 6-7. oldalon, valamint a www.ujpest.hu honlapon megjelent szerkesztői bevezetőben és Derce Tamás levelében megjelent hamis állítások, a valóságot hamis színben feltüntető állítások, téves információk miatt kérjük (a levélben névvel is említettek, valamint a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Újpesti Szervezetének elnöke) az alábbi helyreigazítás Újpesti Napló következő számában, azonos helyen, valamint a www.ujpest.hu oldalon ugyanott és ugyanannyi ideig történő megjelentetését!

Helyreigazítás
Az Újpesti Napló 2008. április 25.-i számában megjelent, Derce Tamás levele előtti szerkesztői bevezetője súlyosan elfogult, egyoldalú, politikailag elkötelezett, tényekkel alá nem támasztott valótlan állításokat fogalmaz meg kijelentő módban. A bevezetőben szereplő, nem bizonyított minősítések („kétes politikai akcióba kezdett a helyi Fidesz szervezet”, „ezzel minden felelős helyi politikus tisztában van” – tehát aki az ellenkezőjét állítja, az nem felelős politikus) súlyosan sértik a helyi Fidesz jó hírnévhez fűződő jogait. Derce Tamás levelében megjelent hamis állítások, a valóságot hamis színben feltüntető állítások, téves információk sértik a helyben élők hiteles tájékozódáshoz fűződő jogait és súlyosan sértik a helyi Fidesz jó hírnévhez fűződő jogait is.
Az Újpesti Napló szerkesztősége a sajtótörvénnyel ellentétesen, a közpénzből fenntartott médiához méltatlanul, nem biztosított lehetőséget álláspontunk kifejtésére. Az Újpesti Napló tehát a kialakult helyzetről egyoldalúan tájékoztatott.
AD1.
Derce Tamás valótlanul állítja, hogy: „Azt viszont tudom, hogy az újpesti Fidesz vezetése és az újpesti MSZP, a jelen választási ciklus elején titokban, anélkül, hogy más tudott volna róla, elosztotta egymás között az önkormányzat gazdasági pozícióit, s az ezeket a társaságokat ellenőrző, illetve irányító testületekbe be sem engedték más szervezetek képviselőit.”
Ezzel szemben a tény az, hogy az önkormányzat gazdasági pozícióinak elosztása a választáson szerzett eredményen alapulóan, mandátumarányosan, a képviselőtestület 2006 decemberi ülésén a polgármester kifejezett ajánlására és szavazatával, közel egyhangúan került elfogadásra. A testületekben valamennyi jelelő szervezet képviselői részt vesznek a Képviselőtestület döntése értelmében. Ez év elején Derce Tamás és az MSZP együttműködéseként 4 fő Fidesz által delegált szakembert szavaztak ki ezen cégek ellenőrző, illetve irányító testületeiből.
AD2.
Derce Tamás valótlanul állítja, hogy a kiáltvány egyik aláírója, aki egyben a Fidesz fővárosi frakciójának a tagja, és az Újpesti Fidesz vezetése közömbösen, szó nélkül hagyva elment a Szülőotthon bezárása és az urológiai ellátás megszűntetése mellett.
Ezzel szemben tény, hogy:
– az Újpesti Fidesz Szervezete három tiltakozó megmozdulást szervezett a Szülőotthon és az Urológiai Osztály bezárása, valamint a Károlyi Sándor Kórház gazdasági ellehetetlenítése ellen. Ezeken Pesti Imre a Fidesz országgyűlési és fővárosi önkormányzati képviselője, egészségügyi szakpolitikus, Wintermantel Zsolt a FIDESZ újpesti és fővárosi képviselője, dr. Hollósi Antal a FIDESZ újpesti önkormányzati képviselője, a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnöke, valamint Nagy István alpolgármester, a FIDESZ országgyűlési képviselője emelte fel a hangját a Szülőotthon bezárása ellen. Az egyik tiltakozó gyűlésen dr. Derce Tamás is felszólalt.
– Derce Tamás és Nagy István alpolgármester közösen tartott sajtótájékoztatón is felemelték hangjukat az újpestieket hátrányosan érintő intézkedések ellen.
– Nagy István alpolgármesterként a miniszternek írandó hivatalos levéltervezetet terjesztett a Képviselőtestület elé (amit az MSZP-SZDSZ többség leszavazott), a Fidesz helyi vezetői nyílt levélben tiltakoztak Molnár Lajos egészségügyi miniszternél a Szülőotthon bezárása miatt.
– a Fidesz jogászai Nagy István kérésére beadványt készítettek az egészségügyi miniszter közigazgatási határozata ellen. Ezt az anyagot átadta az önkormányzat jogi tanácsnokának, aki ennek alapján az Önkormányzat képviseletében keresettel élt a jogszerűtlennek tartott intézkedések ellen.
– Nagy István alpolgármester dr. Tóth József angyalföldi polgármesternél, a Regionális Egészségügyi Tanács fővárosi tagjánál hivatalos úton kezdeményezte az urológiai, valamint a szülészet-nőgyógyászati fekvőbetegellátás visszaállítását.
Derce Tamás valótlanul állítja, hogy a Fővárosi Közgyűlés az újpesti szakrendelők privatizációját elrendelő határozatát felfüggesztette.
Ezzel szemben a tény, hogy a Fővárosi Közgyűlés ilyen határozatot nem hozott.
AD3.
Derce Tamás valótlanul állítja, hogy a 2007. októberi keltezésű anyag azon mondata, miszerint „nem preferálják a szakellátás átvételét”, azt jelentené, hogy: „Magyarul: a felnőtt szakrendelő változatlanul maradjon fővárosi tulajdonban, fenntartásban és Újpest Önkormányzata azt ne vegye át!
Ezzel szemben 2007 decemberében éppen Derce Tamás adott utasítást arra, hogy Nagy István alpolgármester készíttessen szakértői véleményt a felnőtt és gyermek szakrendelők átvételének gazdasági hatásairól, és annak alapján tegyen előterjesztést a Képviselőtestület felé.
AD4.
Derce Tamás idézete az Önkormányzat által megrendelt szakvéleményből: „az ingatlan (azaz a nyolcszintes épület) és a gép- eszközpark felújítása … öt éven keresztül évi 100 millió forint (ez valójában évi 200 millió minimum) fejlesztés- beruházást igényel)”.
Derce Tamás ebben valótlanul idézte a 2008 február 5-i előterjesztés szövegét, azzal, hogy saját zárójeles megjegyzéseit az előterjesztés idézett részeként tüntette fel, holott ezen zárójeles megjegyzések 1) nem voltak részei az előterjesztésnek, 2) a tartalmat súlyosan torzítja, és hamis következtetés levonására alkalmas.
Derce Tamás valótlanul állította: „Íme, a megoldó képlet: Először átvenni a szakrendelőt az Újpesti Önkormányzat tulajdonába, aztán ráfordítani sok százmilliót, netán akár egymilliárdot az Önkormányzat kasszájából, majd a szakrendelő non profit társaságba vitelével, külső forrás bevonásával privatizálni!”
A valóság ezzel szemben az, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaságba történő külső forrás bevonása nem jelent privatizációt. A szakértői anyag szerint a non-profit gazdasági társaság kérheti a közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezetté történő minősítését, ami adományok elfogadására, azaz külső forrás bevonására teremt lehetőséget. De külső forrás bevonása lehet pályázati pénz, beruházási, fejlesztési hitel is. Ez nem privatizáció! Ugyanis a non-profit gazdasági társaság jellegéből adódóan osztalékot nem fizet, megszűnés esetén a tagok vagyoni hozzájárulásán felüli vagyon a tulajdonosok között nem osztható fel, csak közcélokra fordítható.
Derce Tamás azon kérdésének többszöri feltételével, miszerint: „Ki akar privatizálni?”, és az előterjesztők nevének ugyanott történő említésével azt a hamis látszatot kelti, mintha e két dolog között bármilyen összefüggés lenne.
Ezzel szemben a tény az, hogy a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága hozott egy olyan határozatot, ami szerint a felnőtt szakrendelést 10 évre bérbeadják, azaz funkcionálisan privatizálják. Derce Tamás sejtetésével(sugalmazásával) szemben az igazság az, hogy a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Országos választmánya döntött arról, hogy a Szövetség nem támogatja az egészségügyi intézmények privatizációját. A FIDESZ Újpesti Szervezete kiáll az újpestiek egészségügyi ellátásáért, és határozottan ellenzi az egészségügyi intézmények privatizálását. Tény, hogy Nagy István a Derce Tamás által kijelölt szakértőtől megrendelt szakvélemény alapján készítette előterjesztését, és aza szakrendelések újpesti önkormányzati működtetésbe vételére tett javaslatot.
AD5.
Derce Tamás valótlanul állítja, hogy: „A felnőtt szakrendelő nyolcszintes épületének felújítási költsége az elkészült szakvélemény szerint kb. 1000 millió, azaz egymilliárd forint.”
Ezzel szemben tény, hogy az önkormányzat által megrendelt szakvélemény a négy (!) érintett épület – a Felnőtt szakrendelő, a Gyermek-szakrendelő, a Mentálhigiénés Állomás valamint a Fóti úti tüdőszűrő állomás – összes felújítási, műszer-, gép-, eszközbeszerzési költségét 410-490 millió forint közötti összegre becsüli. Ezzel ellenkező tartalmú, vagy ennek ellentmondó szakvélemény nem került az önkormányzat egyetlen illetékes testülete, és a területért felelős ágazati alpolgármester elé. Derce Tamás ezen hamis (egymilliárd forintos) számadatra alapozva állítja, hogy a szakrendelések átvétele csődbe vinné az önkormányzatot, és kárt okozna Újpest lakosságának.
AD6.
Derce Tamás azon kijelentésével, miszerint: „nincs joga hallgatni egyetlen újpesti fővárosi képviselőnek sem, amikor a Fővárosi Közgyűlés, vagy annak valamely bizottsága Újpest alapvető érdekeit sértő intézkedést hoz.”, azt a hamis látszatot kelti, mintha a szakrendelő ügyében egyetlen fővárosi képviselő sem tett volna semmit.
A valóság ezzel szemben az, hogy Wintermantel Zsolt újpesti és fővárosi képviselő már tavaly ősszel interpellációt intézett Demszky Gáborhoz a szakrendelő helyzetének ügyében.
Újpest, 2008. május 7.
Bartók Béla, Fidesz Magyar Polgári Szövetség Újpesti Szervezetének elnöke
Nagy István, országgyűlési képviselő (FIDESZ-MPSZ), Újpest alpolgármestere
Dr. Hollósi Antal, önkormányzati képviselő, az NLB elnöke
Wintermantel Zsolt, fővárosi és újpesti önkormányzati képviselő