Felhívás az „Újpest Díszpolgára” és az „Újpestért”díj adományozására

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete – hagyományainkhoz híven – ebben az esztendőben is várja a kitüntető címek elnyerésére tett javaslatokat.
Képviselő-testületünk az újpesti választópolgárok képviseletében kívánja kifejezni a városközösség köszönetét és elismerését a díjak adományozásával azon újpesti polgároknak és szervezeteknek, akik Újpest társadalmi, közösségi életében, illetve fejlődésében, fejlesztésében kiemelkedő szerepet töltenek, vagy töltöttek be.

A javaslatot kizárólag az erre rendszeresített adatlapon lehet megtenni, melyek átvehetők az ügyfélszolgálati irodákon ( 1040 Bp. István út 19, 1046 Bp. Hajló u. 42-44.), illetve letölthetők itt.
 
Kérjük, minél többen éljenek a lehetőséggel, hogy a díjak a legméltóbbakhoz kerüljenek.
Javaslatot tehetnek: képviselők, egyesületek, társadalmi szervezetek, érdekközösségek, politikai pártok, egyházak, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati intézmények vezetői.
 
A részletes és konkrét elvárásokat, szabályokat az adatlapok mellékletei tartalmazzák.
A felterjesztéseket 2010. június 9-ig Belán Beatrix alpolgármester titkárságára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen az ügyviteli irodán keresztül. (1041 Bp. István út 14.)
 
A díjak ünnepélyes átadására 2010. augusztus 28-án kerül sor, az Újpesti Városnapok keretén belül.
 
Bővebb információ a pályázatok linknél találhatók.