Felhívás az „ Újpest Gyermekeiért Díj” adományozására

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzata ez évben is kitüntetéssel kívánja jutalmazni azokat a pedagógusokat, közművelődési szakembereket és mindazon személyeket, kollektívákat, akik a gyermekek ellátásában, nevelésében, oktatásában, közösségeik segítésében, szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében folyamatosan kiemelkedő munkát végeznek, vagy végeztek.

Azért, hogy ez a kitüntetés ebben az esztendőben is, a legméltóbbakhoz kerüljön, várjuk a javaslatokat a fenti követelményeknek megfelelő személyekről.

A részletes indoklást tartalmazó írásos felterjesztést a mellékelt adatlapon kell benyújtani Belán Beatrix alpolgármester titkárságára az ügyviteli irodán keresztül. (1041 Bp. István út 14. fsz.9.)
 
A felterjesztés beadásának határideje: 2009. április 17.

Budapest, 2009. március 26.

A Pályázati anyag és az adatlap az ajánláshoz letölthető honlapunkról a Pályázatok menüpont alól.