Felhívás Újpest Egészségéért Díj adományázására

  •  
  •  
  •  

Újpest Egészségéért Díj adományozásának célja, hogy Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezze elismerését azon személyeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) Újpest egészségügyében kiemelkedő szerepet töltenek be.

A díj annak a személynek vagy szervezetnek adományozható, aki (amely) az egészségügyi területen újpesti lakosok egészségéért végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest egészségügyének fejlesztéséhez.
 
A Díj adományozására javaslatot várunk magánszemélyektől, Újpesten működő egészségügyi intézmények vezetőitől, egészségügyi területen működő civil szerveződések és érdekképviseletek részéről.
 
A Díj odaítéléséről a Népjóléti Alpolgármester előterjesztése alapján – az Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága véleményének kikérését követően – a Képviselő-testület dönt.
 
 
A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani 2009. április 24-ig Nagy István alpolgármester titkárságára. (Bp. IV., István út 11.)
Az adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal mindkét ügyfélszolgálati irodájában (városközpontban: István út 15. és Káposztásmegyeren: Hajló u. 42-44), ahol a Díj odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.
 
 
 
Budapest, 2009. március 04.
 
 
Nagy István   

 

A javaslati adatlap letölthető honlapunkról, a pályázatok menüpont alól.