Felhívás Újpest Egészségéért Díj adományozására

  •  
  •  
  •  

Újpest Egészségéért Díj adományozásának célja, hogy Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezze elismerését azon személyeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) Újpest egészségügyében kiemelkedő szerepet töltenek be.

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2001. (V.3.) számú rendelete alapján ebben az évben is sor kerül

Újpest Egészségéért Díj adományázására.

Újpest Egészségéért Díj adományozásának célja, hogy Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezze elismerését azon személyeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) Újpest egészségügyében kiemelkedő szerepet töltenek be.

A díj annak a személynek vagy szervezetnek adományozható, aki (amely) az egészségügyi területen újpesti lakosok egészségéért végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Újpest egészségügyének fejlesztéséhez.

A Díj adományozására javaslatot várunk magánszemélyektől, Újpesten működő egészségügyi intézmények vezetőitől, egészségügyi területen működő civil szerveződések és érdekképviseletek részéről.

A Díj odaítéléséről a Népjóléti Alpolgármester előterjesztése alapján – az Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága véleményének kikérését követően – a Képviselő-testület dönt.

A felterjesztéseket az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet benyújtani 2010. április 23-ig Nagy István alpolgármester titkárságára. (Bp. IV., István út 11.)

Az adatlap letölthető a www.ujpest.hu lapon, vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal mindkét ügyfélszolgálati irodájában (városközpontban: István út 15. és Káposztásmegyeren: Hajló u. 42-44), ahol a Díj odaítélését szabályozó önkormányzati rendelet is megtekinthető.

Budapest, 2010. március 22.

Nagy István