Felnőttek képesség- és kompetenciamérése

  •  
  •  
  •  

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapesten önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2016. május-július hónapokban

Az adatfelvétel megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése (PIAAC). A kutatás a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

A mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtottuk végre. Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a válaszadókat.

A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeli, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el a KSH.

A lakosság hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8 és 14 óra között a 06 80 200 766 telefonszámon, vagy a piaac@ksh.hu email címen kaphat bővebb felvilágosítást. Az adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan a kutatás nemzetközi webhelye nyújt angol nyelven tájékoztatást.