Felsőoktatási ösztöndíj Újpesten is

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához. Töltse le a pályázati kiírást és a szükséges dokumentumokat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A pályázat 2011. október 17-én, 2 kategóriában kerül meghirdetésre, november 14-i benyújtási határidővel.

Az „A”típusú pályázatra azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, akik az
•    önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
•    hátrányos szociális helyzetűek,
•    a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek nyújthatnak be pályázatot, akik az
•    önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
•    hátrányos szociális helyzetűek,
•    a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázati csomag 2011. október 17-től kezdődően átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest, IV. ker. István út 15. és Hajló u. 42-44.), illetve letölthető ettől az időponttól kezdődően az önkormányzat honlapjáról.
A pályázattal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztályának munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre a 231-3176 telefonszámon és az ifjusag@ujpest.hu e-mail címen.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester