Figyelem! Elszállítják a forgalomból kivont járműveket!

  •  
  •  
  •  

Ahogy korábban már megírtuk, a forgalomból kivont, lejárt műszaki érvényességgel vagy forgalmi rendszámmal nem rendelkező járműveket a Közterület-felügyelet március 15-e után elszállíttatja. A hatályos fővárosi és helyi rendeletek alapján ugyanis főútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon érvényes közterület-használati hozzájárulás nélkül legfeljebb 15 napig tárolhatók ezek a járművek – figyelmeztet a közterület-felügyelet

Az Újpesti Közterület-felügyelet az állampolgári bejelentések és az önkormányzati összesítések alapján felmérte, nyilvántartásba vette, majd kategorizálta az Újpesten lévő üzemképtelen járműveket.

Az intézkedés célja, hogy a közterület-felügyelet a hatályos önkormányzati rendelettel és a társadalmi igénnyel összhangban hatékonyan tisztítsa meg az üzemképtelen és/vagy forgalomképtelen roncs gépjárművektől az utcákat. Ennek köszönhetően több helyen szabaddá válthatnak majd parkolóhelyek, melyeket hosszú hónapok óta foglalnak el üzemképtelen elhagyott gépjárművek.

A közterület-felügyelet felhívja minden gépjármű-tulajdonos figyelmét, hogy üzemképtelennek az a jármű minősül, amely a közúti forgalomban a vonatkozó előírások szerint nem vehet részt. Másik eset, ha a jármű műszaki állapota nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a közúti forgalomban történő részvételt (pl. közlekedési balesetben sérült forgalomképtelen jármű).

A forgalomból kivont, lejárt műszaki érvényességgel, vagy forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű közterületen, a hatályos fővárosi és helyi rendeletek alapján főútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon, érvényes közterület-használati hozzájárulás nélkül, legfeljebb 15 napig tárolható.

A tizenöt napnál régebben vesztegelő gépjárművek üzembentartóival szemben az Újpesti Közterület-felügyelet közigazgatási eljárást indít az önkormányzat Igazgatási Főosztály Általános Igazgatási Osztályánál.

Amennyiben az elszállítás továbbra sem történik meg, a tulajdonos költségére végezteti el azt a közterület-felügyelet.

Az elszállítás díja személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén 17250 Ft. A közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben meghatározott, előbbiekben nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén az előbbi költség háromszorosa, a jármű tárolásának díja pedig napi 1200 Ft.

„Tisztelettel, megkérjük Újpest lakosságát, egyben minden gépjármű-tulajdonost, amennyiben üzemképtelen járművet tárol közterületen, haladéktalanul intézkedjen a külön jogszabályokban megjelölt jogsértés megszűntetéséről. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a tulajdonos költségére – Felügyeletünk hatóságilag megrendeli az üzemképtelen jármű elszállítását és annak őrzését.”

A régóta vesztegelő, esetleg rendszám nélküli járműveket a 231-3250 vagy a 06/70 452 05 90-es ügyfélszolgálati telefonszámokon, illetve írásban a kozterulet@ujpest.hu email címen lehet bejelenteni.

MOA