Főépítész iroda tájékoztatása

  •  
  •  
  •  

Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a Lechner Lajos Tudásközpont megindította a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben és a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 16. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Újpest, István út 14 (70003, Polgármesteri Hivatal) és Váci út 77 (74351) alatti ingatlanok védetté nyilvánítási eljárásának előkészítését.

A Kormányrendelet 16. § (2) – (3) bekezdésének értelmében a tervezett műemléki környezet területén fekvő ingatlanok tulajdonosait az Önkormányzat értesíti a helyben szokásos módon. Tervezett műemléki környezetet az értesítő jelenleg nem tartalmaz, azonban a készülő védetté nyilvántartási dokumentáció adhat olyan javaslatot, amely alapján a kormányrendelet 17. § (1) bekezdése szerint („a műemléki érték védetté nyilvánításáról szóló miniszteri rendeletben az a telek vagy közterület-szakasz jelölhető ki műemléki környezetnek a) amely a műemléki érték telkével közvetlenül határos; b) amelyen az esetleges építési vagy más tevékenységek a műemléki érték állagát közvetlenül befolyásolhatják; vagy c) amelyen a műemléki érték megjelenését, értékeinek érvényesülését közvetlenül befolyásoló építmény áll vagy építhető”) műemléki környezet még kijelölhető.