Folytatódik a Szent István tér megújulása

  •  
  •  
  •  

Az önkormányzat kiemelt célja, hogy az újpestiek folyamatos és pontos tájékoztatást kapjanak a tér és a piac megújulásának menetéről. Ezért a következő néhány hétvégén a Szent István tér környékén szórólapos tájékoztatást kapnak az arra járók. Észrevételeiket, javaslataikat az önkormányzat által a Piacfelügyelőségre kihelyezett gyűjtőbe dobhatják be a vásárlók.

Tisztelt Újpestiek!

A Szent István tér felújításának folytatásáról s ezen belül az újpesti piac megújulásáról szeretném tájékoztatni Önöket, mivel ez volt az idei évben megtartott harmadik Újpesti Párbeszéd legnagyobb érdeklődést kiváltó témája.

A tervezés során kiemelten vettük fi gyelembe azokat az elvárásokat, amelyeket az Újpesti Párbeszédben legalább a válaszadók negyede fontosnak jelölt meg:

  • Az immár harminc éve a téren elhelyezkedő piacnak továbbra is itt, a Szent István téren kell működnie. (75,1%)
  • A piacnak küllemében méltónak kell lennie a megújuló Szent István térhez. (39%)
  • A főteret körülvevő házak megújulása is fontos lenne. (29,8%)
  • A piacnak kényelmesnek, tágasnak kell lennie. (25,5%)
  • A piacnál a nagy választék a legfontosabb érték. (29,4%)
  • A piac területe semmiképp sem csökkenhet. (35,7%)
  • A jobb parkolás több vásárlót eredményezne. (29,4%)

Az is alapvető szempont, hogy a piac a megújítás ideje alatt is mindvégig az eredeti helyén működjön. A kereskedőkkel is külön konzultálunk. Az ő szempontjaikat is igyekszünk maximálisan fi gyelembe venni, de első az újpesti vásárlók érdeke.

A piac megújításáról részleteket az alábbiakban olvashatnak.

Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki véleményét megosztotta velünk. Ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a megújuló Szent István tér és újpesti piac mindannyiunk megelégedésére szolgáljon.

Wintermantel Zsolt
polgármester


A piac megújítása nemcsak az újpestiek igénye, az is indokolta, hogy mai állapotában nem felel meg a kor követelményeinek, sőt, lassan az előírásoknak sem. A megújítás elkerülhetetlen, ha nem akarjuk, hogy a hatóságok egyszer csak bezárják a piacunkat.

A piac átmeneti átköltöztetését vagy szakaszos, részleges bezárását mindenképpen el akarta kerülni a városvezetés. Erre nem is lesz szükség.

A jelenlegi nagycsarnok épülete nem modernizálható, ezért új, korszerű és tágas csarnok épül a katolikus kultúrház helyén. Az új épület két év múlva már állhat. Ennek a többszintes csarnoknak a megnyitása után a régi csarnok többféle funkciót lát majd el, s ennek megfelelően alakítják át fedett, oldalt nyitott épületté.

A megújuló piac nemcsak tágasabb, modernebb, tisztább lesz, mint a mostani. Nagyobb lesz az áruválaszték, kényelmesebb a vásárlás. A rakodás, raktározás teljesen elkülönülten és higiénikusan történik majd, nem fogja zavarni a vásárlókat, nem okoz káoszt, rendetlenséget.

Megszűnik a mai áldatlan parkolási helyzet, bővül a parkolóhelyek száma.

Az új épületben a harmadik emelettől felfelé kulturális központ is működik majd. Ez növelni fogja Újpest főterének rangját, vonzerejét.

A piacon jelenleg árusító kereskedőknek kérdőívet küldtünk, amelynek kérdéseire 88, a piac épületében állandó szerződéssel rendelkező kereskedőből 76-an válaszoltak. Sok más mellett azt is megkérdeztük, hogy a megújult piacon is folytatják-e az árusítást. Valamennyi válaszadó igennel felelt. A mostani kereskedőknek közel 90 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a megújult piacon is árusítani akar.

A Szent István tér és a piac felújításáról folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önöket.