Folytatódik a tervezés

  •  
  •  
  •  

Újabb szakaszába lép a héten az Újpest2020 Program keretein belül zajló tervezési folyamat. A szakmai munkacsoportok most következő ülésein az eddig elkészült elemzések alapján dolgozzák ki az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és a Településfejlesztési Koncepció (TK) célrendszerét.

Mint ismert, az előttünk álló EU-s költségvetési ciklusnak megfelelően immár másodszor készül el Újpest középtávú jövőképét felvázoló és megtervező ITS, amely 2020-ig tartalmaz fejlesztési irányokat és feladatokat. Ezzel párhuzamosan fogalmazzák meg a város hosszú távú fejlesztési koncepcióját, amelybe az ITS is illeszkedik. A korábbiaktól eltérően azonban ezúttal széles társadalmi egyeztetés előzi meg a tervezet kialakítását és véglegesítését.

Míg 2008-ban, az első ITS (akkor még IVS) megalkotásakor gyakorlatilag az újpesti közösség teljes kizárásával készült az anyag, az önkormányzat most felhívással fordult az újpesti civilekhez, vállalkozókhoz, egyesületekhez, egyházakhoz és magánszemélyekhez, hogy ötleteikkel, javaslataikkal, véleményükkel járuljanak hozzá a közös jövőkép megfogalmazásához.

Az egyes szakmai területek külön feldolgozása érdekében három munkacsoportot hoztak létre (Gazdasági, Humán és Környezeti), amelyek munkájába várták a civilek, cégek és egyéb szervezetek képviselőit, akik szép számmal válaszoltak is a megkeresésre. Az első egyeztetések során áttekintették az ezzel a feladattal megbízott tervezőcég által készített helyzetelemzést és fogalmaztak meg javaslatokat. A mostani munkafázisban az ezek alapján elkészítendő célrendszer megfogalmazása, az akcióterületek kijelölése, és a fejlesztési irányok meghatározása következik. Ehhez már az internetről is letölthető az a munkaközi anyag, amely a munkacsoportok és a szakértők eddigi elemzéseit tartalmazza.

A társadalmi részvételt szélesíti az a kezdeményezés is, amely csatlakozva az évek óta sikeresen működő Újpesti Párbeszéd idei konzultációjához, kérdőívek segítségével kívánja összegyűjteni a lehető legtöbb véleményt, álláspontot, ötletet, első sorban a fiatalok köréből. Ehhez nyereményjáték is kapcsolódik igen értékes díjjal. A kérdőívekkel a következő időszak nagy újpesti rendezvényein (Majális, Családi Nap, stb.) találkozhatnak majd az érdeklődő fiatalok. Elsőként most szombaton, a Tavaszi Sportpartyn lehet kitölteni a lapokat. A szervezők reményei szerint ezzel az akcióval még szélesebb körben ismerhetik meg a szakemberek a társadalom véleményét meghatározott kérdésekről.

Ú.N.