Fontos, hogy figyeljünk egymásra

  •  
  •  
  •  

A hajléktalan-ellátással kapcsolatos egyeztetésre ültek össze a napokban a fővárosi polgármesterek. A kerületi vezetők kifogásolják az Alkotmánybíróság döntését, amely alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a szabálysértési törvény azon rendelkezését, amely szankcionálhatóvá tette a hajléktalanok közterületen élését. A polgármesterek, köztük Újpest vezetése is csatlakozik a kezdeményezéshez mely az Országgyűlésnél szorgalmazza ez ügyben egy új törvény megalkotását.

Mindössze két hete, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette a szabálysértési törvénynek azt a rendelkezését, amely szabálysértéssé minősítette a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát, de szemmel láthatóan a főváros több pontján, aluljárókban már újra megjelentek a hajléktalanok.

Újpesten is rengeteg panasz érkezik az önkormányzathoz és a rendőrséghez a hajléktalanok által okozott áldatlan állapotok miatt. Köztereken, parkokban, közintézmények mellett vernek tanyát – mondja Cserna Sándor, az önkormányzat közbiztonsági referense. A környéken élőket nem csupán a környezetszennyezés vagy a látvány zavarja, a hajléktalanok felbukkanása gyakran együtt jár a koldulással, garázdasággal vagy csendháborítással. Igaz ezek korábban és most is szabálysértésnek bizonyulnak, de elég nehezen szankcionálhatóak.

Az Alkotmánybíróság döntése nyomán kialakuló helyzet azonban nem csak a környezetet zavarja, de magukat a hajléktalanokat is negatívan érinti.

Az illetékes önkormányzatok ezentúl ugyanis kénytelenek lesznek őket a sorsukra hagyni, a tisztálkodásuk, táplálkozásuk, orvosi ellátásuk is lehetetlenné válik, amelynek következtében még kiszolgáltatottabbak lesznek – véli a közbiztonság referens.

Tizenkilenc fővárosi kerület, közük Újpest ezért közös nyilatkozatot fogadott el, amelyben kezdeményezték, hogy az Országgyűlés a jogalkotás eszközeivel lépjen fel azért, hogy a hajléktalan-üggyel kapcsolatos önkormányzati feladatok teljesíthetőek legyenek. Kérdésünkre, hogy a jogi helyzet rendezéséig

Újpest mit kíván tenni a közrend védelméért, Cserna Sándor elmondta: azt tervezik, hogy felszólítják azon magánterületek tulajdonosait, akiknek a telkén a hajléktalanok ideiglenes építményeket emeltek, intézkedjenek a hajléktalanok felé, hogy működjenek közre ezek felszámolásában.

Az újpesti önkormányzat folyamatosan fi gyelemmel kíséri a közterületen életvitelszerűen élőket, együttműködve a rendőrséggel, a polgárőrszervezetekkel, szociális munkásokkal, hogy a télen se történjenek emberi tragédiák – árulja el a közbiztonsági referens. A hideg beálltával, fokozott veszélynek vannak kitéve az utcán élők, sokszor saját maguk sem ismerik fel ezt.

Sajnálatos az Alkotmánybíróság döntése miatt egyre kevesebb eszköz áll rendelkezésre az önkormányzatoknak és a hatóságoknak – mutat rá Cserna Sándor. Fontos, hogy fi gyeljünk egymásra, az állampolgárok ne mulasszák el a segítségnyújtást, vagy legalább tegyenek bejelentést, ha az utcán fekvő, vagy rosszulléttel küzdő embert látnak, vagy észlelik, hogy olyan állapotban van, hogy kihűlhet.

Természetesen akkor is tegyenek bejelentést, ha az életvitel szerűen az utcán élők, olyan magatartást tanúsítanak, mely bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg. A cél kettős, rend legyen a közterületeken – és azt az állampolgárok rendeltetésszerűen tudják használni –, illetve a hajléktalanok jogai és testi épsége se sérüljön – foglalja össze a feladat lényegét a szakember.

G. R.