Forrponttól a megnyugvás felé az Elem utcában

  •  
  •  
  •  

Rendkívüli bizottsági ülés összehívását kezdeményezte dr. Derce Tamás polgármester a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnökénél, Wintermantel Zsoltnál. A soron kívüli összejövetelre – amelyre január 19-én , zsúfolásig megtelt teremben került sor- az Elem utcai öntöde füstje-bűze miatt volt szükség. Újpest Önkormányzata már rutinosnak mondható, hiszen a lakossági panaszokat sikerrel orvosolta- igaz, perek útján – a korábbi Váci úti bűz- hatás, valamint a rákospalotai szemétégető szag és egészségkárosító volta megszűntetésével.

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normál táblázat”;
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

Most újabb per előtt áll Újpest Önkormányzata? – kérdeztük dr. Derce Tamás polgármestertől:

          Ma még senki sem tudja megjövendölni szükséges-e pert indítani az Elem utcában működő öntöde működését kifogásolva. Hiszen a tapasztalatok, az esetleges szaghatás és a füst, még nem elég bizonyíték az érdekérvényesítéshez egy olyan üzem ellen, amelyik nyilvánvalóan füstöl. Egzakt mérésre, vizsgálati eredményre van szükség. Az önkormányzat szakbizottsága ezért olyan döntést hozott eme rendkívüli ülésén, hogy a most formálódó költségvetésben elkülönítünk egy pénzösszeget, amelynek felhasználásával szakértőt bízunk meg a légszennyezettség mérésével. A független szakértő vizsgálati összefoglalójától azt várjuk, hogy kiderüljön: kibocsát-e működése során olyan anyagot, s ha igen, milyen mértékben, az öntöde, amely hatással van – kerülethatáros utca lévén – Újpest és Palota lakosságára.

 

          Az „igazság pillanata” mikorra várható?

    A szakértői megbízást rövid időn belül  aláírjuk, abban legalább egy hónapon át tartó, napi méréseket kérünk. Ezt követi a vizsgálati összegzés, így véleményem szerint április elején már konkrét mérési eredmények állnak majd rendelkezésünkre. Amennyiben az eredmények egészségkárosító hatást igazolnak, az öntöde tulajdonosait is szembesítjük az eredménnyel. E megbeszélés eredményeként lehet mérlegelni a tárgyalásos megegyezést, vagy ha ez sikertelen lenne, jogainkat a törvény rendes útján fogjuk érvényesíteni. Amikor ilyen, s ehhez hasonló jelzések érkeznek önkormányzatunkhoz, a lehető legkomolyabban foglalkozunk a problémával, hiszen a lehető legrosszabb eredményt, mint lehetőséget, kell feltételeznünk. Ezért kérjük a vizsgálatot és az ehhez kapcsolódó anyagiakat is vállaljuk.

 

          Az országos sajtóban megjelent: két évvel ezelőtt kapott már környezetvédelmi bírságot a német tulajdonban lévő, Euro Metall Kft, amelyről az a hír járja, hogy Európa egyetlen, városban működő öntödéje…

          Nem gondolnám, hogy az Elem utcai öntöde lenne Európa egyetlen –ha úgy tetszik- utolsó városi öntödéje, Dortmund például a vaskohóiról ismert, és elég nagy város. Nincs tudomásom arról sem, hogy a környezetvédelmi bírságot fizettettek valaha is a céggel. Azt azonban tudom, az egykori MÁV Járműtelep területén működő öntöde tevékenységét először palotai lakosok illették felém kritikával, az elmúlt év novemberében. Akkor egy helyi lakos és egy önkormányzati képviselő járt nálam. Az újpestiek nem szóltak, nem jeleztek semmit. Az Elem utcában több újpesti lakóval beszéltem, akik ellentmondásos véleménnyel voltak a bűzről, a füstről, a porról szólva. Hol az általuk otthon, kertjükben elégetett sokféle holmi bűzének, hol a széljárásnak, sőt az időjárásnak tudva be mindezeket. Például ezért sem lehet szubjektív érzésekre hagyatkozni. Tény azonban, hogy nem sokkal később a Fidesz újpesti szervezete aláírásgyűjtésbe kezdett az öntöde működése ellen, szinte saját kezdeményezésük, „hatáskörük” alá vonták az ügyet. Pedig ez nem helyi politikai ügy. Városvezetőként is elvártam volna, ha oly’ módon karolják fel ezt a fontos dolgot, hogy bejönnek hozzám, és azt mondják: „ Polgármester!- beszéljünk az Elem utcában élők gondjáról, s mivel már birtokháborítási ügyekben sikeres tapasztalataim vannak, nézzük meg hogyan tudunk mielőbb megoldást találni.”… Higgye el, előbbre tartanánk…

 

          Így maradt a rendkívüli bizottsági ülés…

          Voltak azért vargabetűk. Miközben a terület önkormányzati képviselője és frakciótársai aláírások gyűjtésébe kezdtek, Pajor Tibor, a Jobbik képviselője, önkormányzati csatorna felé terelte a témát azzal, hogy decemberben jelezte a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ülésén az Elem utcaiak problémáját. De előterjesztés híján nem tárgyalták a témát és nem is tűztek ki egy újabb határidőt erre. Pajor Tibor a decemberi testületi ülésen jelezte: nem került sor a téma tárgyalására. Úgy vélem az önkormányzatnak az a feladata, hogy körültekintően rendezze ezt a dolgot, ne keltsen pánikot, hanem a maga eszközeivel segítse a tisztánlátást. Erre nem az aláírásgyűjtés az alkalmas, hanem a konkrét vizsgálat. Ezért kértem fel a bizottság elnökét, hogy hívjon össze rendkívüli ülést.

 

          Ezek szerint a vizsgálat elindulása és a befejezés kiszámítható időpontja megnyugtató lehet valamennyi fél számára?

          Szakmai értelemben feltétlenül. Lesz mérés, szembesülünk az eredményekkel, meg fogjuk találni – ha szükséges – az öntödével a rendezés lehetőségeit. Ám a dolog emberi oldala keserű tapasztalatokat hozott számomra. Az ingyenes kerületi hetilapban az egyik Fideszes önkormányzati képviselő azzal vádolta a téma kivizsgálását az önkormányzat bizottságában és a testületi ülésen felvető és ösztönző Pajor Tibort, hogy az öntöde szekerét tolja, sőt a teljesen civil életben dolgozó feleségét is ebben érdekeltként tüntette fel. Ez a módszer mélységesen felháborított, számomra azt a politikai banditizmust jeleníti meg és vetíti elém, ami miatt az ország idáig jutott! Az öntöde ma még vizsgálati anyagot képező ügye ugyanis szakmai kérdés. Nem kell ebben etikátlanul eljárni, holmi aláírásgyűjtéssel, egy másik képviselőtársat feleségestül meghurcolni, és  mindebből politikát csinálni.  

 

 „Hősies” ködösítés..?

 Személyes támadások az öntöde ürügyén
 

Megkerestük Pajor Tibor képviselőt is, hogy közvetlenül számolhasson be az első pillanatra egyszerű közéleti tevékenységnek tűnő lépéseiről s azok mély, indokolatlanul személyes indulatokat kavaró folytatásáról.

 -Honnan, mikor, kitől értesült először, hogy az Elem utcai EuroMetall Kft. üzemeltetése körül aggodalomra okot adó jelenségek is terhelik (terhelhetik) a környék lakóit?

-Az Elem utcai öntöde ügyében még 2008 őszén, egy rákospalotai hölgy kért segítséget. Elmondása szerint az üzem évek óta szennyezi a környéket, de eddig az ügy érdemi megoldására senkitől se kaptak segítséget. A hölgy, aki az üzem közvetlen szomszédságában lakik, olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek valóban aggodalomra adtak okot (fotók, mérési eredmények, orvosi szakvélemények).

Október 14-én a panaszt tevővel bejártuk az üzemépület környékét, az ott jártunkkor is füstölő kéményről fotókat készítettem és értesítettem Derce Tamás polgármester urat a tapasztalatokról. Ő privát telefonszámát kiadva kérte, hogy a lakók neki jelezzék, ha az üzemből jelentős füst vagy bűz árad.

Ezután megkerestem a Polgári Védelmi Igazgatóságot, melynek munkatársai november 24-én több mérést végeztek az üzem környékén. Bár ez a mérés az adott pillanatban nem mutatta ki veszélyes anyagok jelenlétét, a jegyzőkönyv javaslatot tesz arra, „hogy a méréseket szakmai okokból célszerű más időjárási körülmények között is megismételni”. Egyébként a lakók elmondása szerint legtöbbször éjszaka okádja a kémény a legtöbb füstöt és bűzt.

 -A problémát felvetette-e a Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság ülésén s ha igen mikor, milyen formában és motiváció alapján; milyen reakciót, elhatározást, döntést váltott ki mindez – eddig – a bizottság, illetve annak elnöke részéről?

-A megoldást a folyamatos mérés jelentené, ezt szerettem volna kezdeményezni önkormányzatunknál. Javasoltam a Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság december 17-i ülésén, hogy vegyük napirendre az EuroMetall Kft. ügyét. Sajnos a bizottság elnöke Wintermantel Zsolt úr nem vette figyelembe javaslatomat, mondván, hogy a jelenlévők nem rendelkeznek információkkal az ügyben. Ez azért is érdekes, mert az újpesti Fidesz képviselői, élükön Wintermantel Zsolttal, több újságban és TV csatornán nyilatkoznak az öntödéről és az ellene vívott hősies küzdelmükről. Egyébként SZMSZ-ünk szerint a bizottságnak vita nélkül kellett volna szavaznia javaslatomról. A másnapi testületi ülésen napirend előtti hozzászólásomba immár Polgármester urat kértem, hogy sürgősséggel hívjon össze rendkívüli bizottsági ülést. Így január 19-én végre megtörtént az első érdemi lépés az ügyben.

-A rendkívüli bizottsági ülés miben maradt, milyen határozat született s mi az Ön szerepe a témát érintő következő lépésekben?  

Polgármester úr javaslatára Önkormányzatunk mérőállomást helyeztet ki a körzetben, és a mérési eredmények ismeretében fog dönteni arról, hogy adott esetben az újpesti polgárok egészségének védelme érdekében bírósághoz fordul, birtokvédelmi eljárás keretében.

Szeretném megjegyezni, hogy a jelenlévő bizottsági tagok közül senki sem számolt be az ügy megoldása érdekében végzett érdemi tevékenységéről.

Ezek után döbbenetes számomra, hogy egy kerületi bulvárlapban – nyilvánvaló politikai megrendelésre – egy engem és családomat lejárató cikk jelent meg, amelyhez sajnálatosan nevét adta két képviselőtársam, Hladony Sándor és Bartók Béla is. Ebben az írásban egyoldalú és cinikus célzásokat tesznek mind az én, mind a közeli óvodában dolgozó feleségem személyére – ez utóbbit nem hagyhatom szó nélkül. Akik a politikai ringbe lépnek, azok tisztában vannak vele, hogy ütéseket kaphatnak, akár övön alul. De azoknak a képviselőknek, akik már csak abból tudnak hatásos érvet gyártani, hogy civil családtagokat, akár egy óvónő makulátlan erkölcsi jó hírét megkérdőjelezik, nos azoknak nincs helyük ebben a képviselő-testületben. Mert ez már a politikai harcnak egy olyan eszköze, amelyet eddig egyik politikai erő sem alkalmazott Újpesten.

Ezért szeretnék még néhány tényt megosztani az olvasókkal. Az öntöde környezetében működik egy, a feleségem által vezetett óvoda, ahová 130 óvodás gyermek jár, köztük az én legkisebb gyermekem is. Nem volt időnk kivárni, hogy Hladony úr végre leadja az Önkormányzatnak az összegyűjtött aláírásgyűjtő íveket, hogy Wintermantel Zsoltnak a Hír TV-ben tett ígérete alapján, Nagy István úr végre méltóztasson felszólalni a Parlamentben. A magunk erejéből igyekeztük megtenni, amit lehetett: látva a pártpolitikusok tehetetlen magatartását, az óvoda vezetője még 2008 decemberében hivatalos levélben kérte Újpest polgármesterét hogy „végezzenek rendszeres méréseket” és „járjanak el a lehető legszigorúbban a cég ellen”.

Ezen tények alapján talán könnyebb lesz eldönteni, hogy ebben az egész ügyben ki képviselte lelkiismeretesen és hatékonyan az itt élők érdekeit s ki az, aki csak a füstöt gerjeszti a tisztánlátás elkendőzésére.

 
 
„Akit az Elem utca füstje megcsapott…”
 

Az nem más, mint a már többször idézett Városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke, aki több médiafelülethez is eljuttatta a témával kapcsolatos észrevételét ez idáig – kivéve az Újpesti Naplót. Természetesen szerettük volna neki is, mint a témával kapcsolatban az egyik legilletékesebb „közszolgának”, az önkormányzati szakbizottság elnökének, Wintermantel Zsoltnak is megadni a megszólalás lehetőségét. Tettük volna ezt annál is inkább magától értetődően, mivel először ő kereste meg az Elem utcai panaszokkal az újpesti választópolgárok lapját és kérésünkre beleegyezett – eleinte – a (Pajor) képviselőtársával való közös interjúba is, mely elhatározásából néhány nap múlva - érthetetlen okból – kihátrált. Mindössze egy szűk mondatot kívánt viszontlátni a fenti üggyel kapcsolatban a lap hasábjain,  érdemi párbeszéd helyett, miszerint: „…A kérdéskör azért nem kerülhetett megtárgyalásra a – decemberi –  bizottsági ülésen, mert nem volt ilyen tárgyú előterjesztés, nem is volt ilyen napirend.”

 
Vele ellentétben nyilatkozott viszont az Újpesti Naplónak az az ember, akit egyetlen, a témával foglalkozó média sem bírt szóra eddig: az EuroMetall Kft. ügyvezető igazgatója. Dr. Harald Scheinert még attól a lehetőségtől sem zárkózott el megkeresésünk után, hogy a két érintett kerület képviselőivel és megfelelő szakértők résztvételével akár egy lakossági fórumon is hajlandó volna megvitatni a felmerült kérdéseket. A vezetése alatt álló üzem működésével kapcsolatos kérdéseinkre az alábbi válaszokat adta:
 Végeznek-e, ha igen, milyen időközönként méréseket a kibocsátott káros anyagokra vonatkozóan?

-Igen, végzünk méréseket a kibocsátott káros anyagok tekintetében, és rendszeresen ellenőrizzük a berendezések műszaki állapotát.

 -Ezen mérések eredménye kimutatott-e lakosságra veszélyes értékeket?
-Egyértelműen nem.
 -Milyen módon csökkenthető a károsanyag-kibocsátás?

-Előszőr is a fogalmakat kell tisztázni. A jogszabályi előírás szerint megengedett a károsanyag-kibocsátás, viszont az előírt határértékek betartása mellett. Az öntöde 1991 óta működik, és ez alatt az idő alatt az előírások többször megváltoztak. A jelenlegi jogszabályok betartása érdekében modernizáltuk a technológiát, és környezetvédelmi beruházásokat valósítottunk meg. A környezet védelme érdekében ez évben is végzünk a kupolakemence füstgáz-mentesítésére vonatkozó beruházást.

 -Értesültek-e a környéken élő lakosság azon félelméről, hogy a cég tevékenysége kapcsán keletkező környezetszennyezés egészségügyi veszélyeket rejt magában?

 -Nem. A lakosság félelméről tudunk, viszont köztudott, hogy hiába adunk korrekt, szakszerű válaszokat a félelem és az előítéletek eloszlatása érdekében, úgy tűnik, mintha nem egy és ugyanazon nyelvet beszélnénk. Egy, a közelmúltban történt esetet szeretnék például megemlíteni, miszerint a környéken élő lakosság a tervezett és dokumentált üzemszünet miatt panaszkodott. 

 -Kapcsolatba hozható-e az önök tevékenysége a környéken – állítólag -megnövekedett rákos és pajzsmirigy megbetegedések számával? Van erre vonatkozó átfogó vizsgálati eredményük, illetve eljuttattak-e önökhöz ilyet?
 -Nem hoztak a tudomásunkra semmiféle statisztikát vagy orvosi diagnózist. Annyi viszont bizonyos, hogy egyik munkásunk sem szenved ilyen megbetegedésben, akkor sem, ha nemhogy az üzem közelében, de egyenesen bent dolgozik. Véleményünk szerint a lakosság az esetleges összefüggést nem tudja megítélni, ugyanis ehhez olyan jellegű orvosi és közegészségügyi hatósági ismeretek szükségesek, ami nem áll a rendelkezésére. Ezzel kapcsolatban a kutatók és szakértők is ellentmondásos eredményre jutottak. Tehát szerintünk közvetlen összefüggést feltételezni lehetetlenség. Példaként említhetők azok az egymásnak ellentmondó kutatási eredmények, amelyek a dohányzás és a rákos megbetegedések közötti összefüggésre vonatkoznak, jóllehet köztudott, hogy a dohányzás közvetlenül és folyamatosan nikotinnal, kátránnyal stb. terheli az emberi szervezetet.
 -Hajlandóak volnának-e egy lakossági fórumon részt venni, ahol a környéken élők feltehetnék kérdéseiket, azokra remélhetően megnyugtató választ kapva?

-A válasz természetesen igen, amennyiben a fórumot egy korrekt és szakértő személy vezeti. Véleményünk szerint létrejöhetne egy találkozó az újpesti és rákospalotai önkormányzatok képviselőivel is.

 -Kaptak-e akár az újpesti, akár a XV. kerületi önkormányzattól ezen ügyben valamilyen felszólítást, megkeresést?
 -Természetesen kapcsolatban állunk az újpesti önkormányzat illetékeseivel, a XV. kerületi önkormányzattal egyelőre nincs konkrét kapcsolatunk.

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normál táblázat”;
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

Anyagi fedezet a méréshez
 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a jelen gazdasági válság-lavinái közepette egy ilyen váratlan kiadásra felkészült-e az önkormányzat – főként az aktuális költségvetési tervezet kidolgozásának huszonnegyedik órájában. Dr. Trippon Norbert gazdasági ügyekért felelős alpolgármester meggyőződéssel állítja, hogy az újpestiek érdeke, főként az egészsége, mindenek felett áll:

 

-Jómagam úgy vélem, hogy az öntöde ügyét meg lehet, és meg is kell oldani. Úgy gondolom, hogy ez olyan ügy, amelyben minden politikai erőnek össze kell fognia, és egyfajta újpesti konszenzust kialakítva, a törvényes keretek között mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél előbb megoldást találjunk. Polgármester Úr kezdeményezése ez irányba mutat.

Első és legfontosabb lépés egy precíz, és mindenre kiterjedő hatásvizsgálat, szakértői anyag elkészítése melynek birtokában már tudni fogjuk a következő lépést. Ezzel kapcsolatban a döntés megszületett: a költségvetésben a szakértői vizsgálathoz szükséges forrásokat biztosítani fogjuk. Ha az eredmények azt igazolják, hogy az öntöde által kibocsátott füst káros az újpestiek egészségre, meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket. 

 

Egy helyi lakos véleménye:

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normál táblázat”;
mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;
mso-fareast-“Times New Roman”;}

Sára András, aki két utcányira az említett üzemtől, a Bethlen Gábor utcában lakik, saját házánál is nap mint nap megtapasztalja a kellemetlen mellékhatást. Merthogy azt mondja, bűz az igenis van. Leginkább kora hajnalban, és későn este érezni a füstöt, ami szabályosan kaparja a torkát. Napközben is érezni némi szagot, amit a füst okoz, akkor azonban nem marja legalább az ember nyálkahártyáját.

András azt mondja, már körülbelül másfél-két éve szenvednek a füsttől. Senkinek nem jó a környéken, hiszen mindig az aktuális széljárástól függ, hogy éppen mely terület lakói szenvednek a füsttől. Azt mondják, nagyon alacsony a kémény, talán ha magasabb lenne, kevesebb bűz jutna a lakosság légzőrendszerébe.

A lakók szeretnék, ha egy olyan mérőberendezést szerelnének fel az érintett területen, amely nem csupán napközben, hanem 24 órán keresztül mérné az értékeket, hiszen nem egyenletes a károsanyag-kibocsátás érzésük szerint. A helyzet jobbítása érdekében aláírásgyűjtésbe kezdtek, hátha közös erővel hatékonyabban tudnak fellépni.