Főtér-program 2009.

  •  
  •  
  •  

Még a fagy beállta előtt végezni kell a csobogók, szökőkutak műszaki kialakításával, a Károlyi szoborparkban pedig a tervek szerint eltávolították a beteg, korhadt fákat, helyet csinálva az újonnan telepítendő növényzetnek is – a hideg idő beköszöntével is változatlan ütemben halad a Főtér kialakítása – tudtuk meg Tilli Lajostól, a Főtér Kft. igazgatójától.

Elvégzett munkák
 
1.    Felvonulás – ideiglenes közüzemek kialakítása, konténerek, szociális helyiségek elhelyezése – bontási munkák megkezdése, a terület körbekerítése, őrzés felállítása.
 
2.    A megmaradó fák védelmének kialakítása, a forgalomterelési közlekedési táblák kihelyezése.
 
3.    Húsbolt és BKV pavilon elbontása.
 
4.    A parkoló berendezések gyártása és szerelése, valamint a parkoló elkerítésére szolgáló U alakú korlátokleszállítása. A parkoló üzemszerűen működésének biztosítása.
 
5.    A 80/100-as vízvezeték kiépítési munkái befejeződtek, a föld visszatöltése megtörtént.
 
6.    A csobogó vízgépház és a vízi játékok gépházának a szerkezetépítési munkái befejeződtek.
 
7.    A vízgépházak szigetelési munkái elkészültek, a földvisszatöltési munkákkal együtt.
 
8.    A terület vízellátásának fogadására alkalmas akna szerkezetépítési munkái befejeződtek, a vízvezetékek nyomvonalának kialakítása megkezdődött.
 
9.    A templom új csatorna rákötése elkészült, a vízóraakna kialakításával együtt.
 
10.    A katolikus templom vízellátásának kialakítása, új rákötéssel és visszatáplálással, valamint az új elektromos betápvezeték lefektetése megtörtént.
 
11.    A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló út I. ütemének bontási és építési munkái befejeződtek, ezen terület további felhasználás céljára átadásra került. A piaccsarnok előtetőjének elbontása szintén elkészült.
 
12.    A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló út II. ütem bontási és építési munkái befejeződtek, ezen terület további felhasználás céljára átadásra került.
 
13.    A piac kiszolgáló utca bontási és építési munkái befejeződtek az ütemtervnek megfelelően a keramitos parkoló felőli merőleges ráhajtás miatt kialakított un. „S” kanyar kivitelezési munkáival együtt.
 
14.    A Duna tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezése megkezdődött, a végleges burkolat kialakításával együtt.
 
15.    A pergola szerkezetépítési munkái folytatódtak, a felmenő falszerkezet elkészült.
 
16.    A 400-as vízvezeték leágazó vezetékszakasz kialakítása megtörtént, annak érdekében, hogy a Duna tengely burkolási munkái akadálytalanul folytatódhassanak.
 
17.    A csobogók gépészeti vezetékhálózatának kiépítése befejeződött.
 
18.    A katolikus templom mellett elhelyezkedő un. szimbolikus kerítés, illetve a kiülő támfal szerkezetépítési munkái befejeződtek, a főbejárat új kialakításának bontási és építési munkáival együtt.
 
19.    Bontási munkák folytatása a téren.
 
 
Jelenlegi munkálatok
 
 
1.    A Duna tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezésének folytatása, valamint a megkezdett végleges burkolati munkák folytatása.
 
2.    Az elektromos nyomvonalak kialakításának folytatása, mind a Duna tengelyen, mind a Trombita téren. Az elektromos kábelek védőcsöveinek telepítése folyamatos.
 
3.    A terület vízellátásához szükséges vízvezetékek nyomvonali kialakításának folytatása.
 
4.    A folyókák, pontszerű vízgyűjtők, burkolati szegélyek, fémszegélyek elhelyezésének folytatása a Duna tengelyen és a Trombita téren.
 
5.    A Trombita tér szegélyépítési, folyókaépítési munkálatai, a beépített térelemek – padok, ivó kutak, csobogók – építési munkáinak folytatása.
 
6.    A Trombita tér végleges burkolási munkái megkezdődtek – mészkő, illetve porphyr csíkok készítése.
 
7.    A Városháza épületét körülölelő burkolat elhelyezése folytatódik.
 
8.    A bekötő és locsolóhálózat vezetékek fektetése folytatódott.
 
9.    A Károlyi szoborpark területének kitakarítása megkezdődött.
 
10.    Bontott építési anyagok elszállítása folyamatos.
 
 
Közeljövő munkálatai
 
 
1.      A burkolási, szegély elhelyezési munkák folytatása.
 
2.      A bekötő és locsolóhálózat vezetékek fektetésének folytatása.
 
3.      Elektromos nyomvonalak kialakítása, valamint a vezetékhálózatok kiépítésének folytatása. A végleges közvilágítási hálózat kiépítésének megkezdése, kandeláberek felállításával, üzembe helyezésekkel együtt.
 
4.      A beépített elemek – pl.: padok, csobogók, ivókutak – építési munkáinak folytatása.
 
5.      Bontott építési törmelékek folyamatos elszállítása.