Főtér-program 2009 – 2010

  •  
  •  
  •  


A hosszúra nyúlt tél és a régen várt enyhülés után látványos változások indulta kmeg a Főtér-program idei munkálatainak megkezdésével. Teljesen átalakul a Károlyi-szoborpark burkolata és növényzete, a Városháza épülete és a Károlyi István utca közötti területen megkezdődtek a szegély- és folyókaépítési, valamint a végleges burkolati munkák. Áthelyezésre került az István úti buszmegálló és taxiállomás, megkezdődtek az eredeti buszmegálló járdaburkolatának felújítási munkái.

Elvégzett munkák
 
1.    Felvonulás – ideiglenes közüzemek kialakítása, konténerek, szociális helyiségek elhelyezése – bontási munkák megkezdése, a terület körbekerítése, őrzés felállítása.
 
2.    A megmaradó fák védelmének kialakítása, a forgalomterelési közlekedési táblák kihelyezése.
 
3.    Húsbolt és BKV pavilon elbontása.
 
4.    A parkoló berendezések gyártása és szerelése, valamint a parkoló elkerítésére szolgáló U alakú korlátokleszállítása. A parkoló üzemszerűen működésének biztosítása.
 
5.    A 80/100-as vízvezeték kiépítési munkái befejeződtek, a föld visszatöltése megtörtént.
 
6.    A csobogó vízgépház és a vízi játékok gépházának a szerkezetépítési munkái befejeződtek.
 
7.    A vízgépházak szigetelési munkái elkészültek, a földvisszatöltési munkákkal együtt.
 
8.    A terület vízellátásának fogadására alkalmas akna szerkezetépítési munkái befejeződtek, a vízvezetékek nyomvonalának kialakítása megkezdődött.
 
9.    A templom új csatorna rákötése elkészült, a vízóraakna kialakításával együtt.
 
10.    A katolikus templom vízellátásának kialakítása, új rákötéssel és visszatáplálással, valamint az új elektromos betápvezeték lefektetése megtörtént.
 
11.    A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló út I. ütemének bontási és építési munkái befejeződtek, ezen terület további felhasználás céljára átadásra került. A piaccsarnok előtetőjének elbontása szintén elkészült.
 
12.    A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló út II. ütem bontási és építési munkái befejeződtek, ezen terület további felhasználás céljára átadásra került.
 
13.    A piac kiszolgáló utca bontási és építési munkái befejeződtek az ütemtervnek megfelelően a keramitos parkoló felőli merőleges ráhajtás miatt kialakított un. „S” kanyar kivitelezési munkáival együtt.
 
14.     A Duna tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezése, valamint a végleges burkolati munkák befejeződtek.
 
15.    A pergola szerkezetépítési munkái folytatódtak, a felmenő falszerkezet elkészült.
 
16.    A 400-as vízvezeték leágazó vezetékszakasz kialakítása megtörtént, annak érdekében, hogy a Duna tengely burkolási munkái akadálytalanul folytatódhassanak.
 
17.    A csobogók gépészeti vezetékhálózatának kiépítése befejeződött.
 
18.    A terület vízellátásához szükséges vízvezetékek nyomvonali kialakításának befejezése.
 
19.    A Károlyi szoborpark területének kitakarítása befejeződött.
 
20.    A Szent István tér 1-4 sz. előtti NA100 GÖV vezeték kiváltása megtörtént.
 
21.    A katolikus templom mellett elhelyezkedő un. szimbolikus kerítés, illetve a kiülő támfal szerkezetépítési munkái befejeződtek, a főbejárat új kialakításának bontási és építési munkáival együtt.
 
22.    Bontási munkák folytatása a téren.
 
 
Jelenlegi munkálatok
 
 
 
1.    A Városháza épülete és a Károlyi István utca közötti területen megkezdődtek a szegély- és folyókaépítési munkák, a CKT hordozóréteg kialakításával valamint a végleges burkolati munkákkal.
 
2.     Károlyi szoborpark területének bontási és szegélyépítési munkái megkezdődtek.
 
3.    Az NA400 GÖV vezeték kiváltási munkái – keramitos parkoló melletti területen, valamint a Kemény Gusztáv utcában a József Attila u. csomópontjáig tartó szakaszon – befejeződtek, a burkolat helyreállítási munkák folyamatban vannak.
 
4.    A Városháza főbejárata előtti parkoló északi felének burkolatbontási, folyókaépítési munkái megkezdődtek, CKT hordozóréteg kialakításával együtt.
 
5.    Az elektromos nyomvonalak kialakításának folytatása a Károlyi szoborparkban valamint a Városháza épülete körüli területen. Az elektromos kábelek védőcsöveinek telepítése folyamatos.
 
6.    A Városháza épületét körülölelő porphyr burkolat elhelyezése folytatódott.
 
7.    A vízi-játékok szerkezetépítési munkái folytatódnak – a vízgépészet kivitelezési munkái megkezdődtek.
 
8.    Az István úti buszmegálló és Taxi állomás áthelyezésre került, az eredeti buszmegálló járdaburkolatának felújítási munkái megkezdődtek.
 
9.    A Mády Lajos u. bontási munkái megkezdődtek.
 
10.              A Templom u. és a Károlyi István u. kereszteződésében a szegélykorrekciós munkák megkezdődtek.
 
 
Közeljövő munkálatai
 
 
1.      A burkolási, szegély elhelyezési munkák folytatása, komplettírozása.
 
2.      A vízi-játékok szerkezetépítési munkáinak befejezése, vízgépészeti munkák folytatása.
 
3.      Elektromos nyomvonalak kialakítása, valamint a vezetékhálózatok kiépítésének folytatása. A végleges közvilágítási hálózat kiépítésének folytatása.
 
4.      A Városháza épülete körüli területeken, a Károlyi szoborparkban a megkezdett munkák folytatása.
 
5.      A Mády Lajos u. és a Templom u-i csomópont bontási-építési munkáinak folytatása.
 
6.      A beépített elemek – pl.: padok, csobogók, ivó kutak – építési munkáinak folytatása.
 
7.      Bontott építési törmelékek folyamatos elszállítása.