Főtér-program 2009.

  •  
  •  
  •  

Az elmúlt hetekben folyamatos munkában fektették le a tér díszburkolatának jlelentős részét. Körvonalazódnak már a területet meghatározó teraszok, lámpatestek, csobogók és szökőkutak végleges formái és helyszínei – tudtuk meg a Főtér Kft. igazgatójától, Tilli Lajostól, aki szokásos beszámolójában további részletekkel szolgál.

Elvégzett munkák
 
 
1.    Felvonulás – ideiglenes közüzemek kialakítása, konténerek, szociális helyiségek elhelyezése – bontási munkák megkezdése, a terület körbekerítése, őrzés felállítása.
 
2.    A megmaradó fák védelmének kialakítása, a forgalomterelési közlekedési táblák kihelyezése.
 
3.    Húsbolt és BKV pavilon elbontása.
 
4.    A parkoló berendezések gyártása és szerelése, valamint a parkoló elkerítésére szolgáló U alakú korlátokleszállítása. A parkoló üzemszerűen működésének biztosítása.
 
5.    A 80/100-as vízvezeték kiépítési munkái befejeződtek, a föld visszatöltése megtörtént.
 
6.    A csobogó vízgépház és a vízi játékok gépházának a szerkezetépítési munkái befejeződtek.
 
7.    A vízgépházak szigetelési munkái elkészültek, a földvisszatöltési munkákkal együtt.
 
8.    A terület vízellátásának fogadására alkalmas akna szerkezetépítési munkái befejeződtek, a vízvezetékek nyomvonalának kialakítása megkezdődött.
 
9.    A templom új csatorna rákötése elkészült, a vízóraakna kialakításával együtt.
 
10.    A katolikus templom vízellátásának kialakítása, új rákötéssel és visszatáplálással, valamint az új elektromos betápvezeték lefektetése megtörtént.
 
11.    A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló út I. ütemének bontási és építési munkái befejeződtek, ezen terület további felhasználás céljára átadásra került. A piaccsarnok előtetőjének elbontása szintén elkészült.
 
12.    A templom és a piac csarnok közötti kiszolgáló út II. ütem bontási és építési munkái befejeződtek, ezen terület további felhasználás céljára átadásra került.
 
13.    A Duna tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezése megkezdődött, a végleges burkolat kialakításával együtt.
 
14.    A pergola szerkezetépítési munkái folytatódtak, a felmenő falszerkezet elkészült.
 
15.    A 400-as vízvezeték leágazó vezetékszakasz kialakítása megtörtént, annak érdekében, hogy a Duna tengely burkolási munkái akadálytalanul folytatódhassanak.
 
16.    Bontási munkák folytatása a téren.
 
 
Jelenlegi munkálatok
 
 
1.    A Duna tengelyen a burkolati szegélyek elhelyezésének folytatása, valamint a megkezdett végleges burkolati munkák folytatása.
 
2.    Az elektromos nyomvonalak kialakításának folytatása, mind a Duna tengelyen, mind a Trombita téren. Az elektromos kábelek védőcsöveinek telepítése folyamatos.
 
3.    A terület vízellátásához szükséges vízvezetékek nyomvonali kialakításának folytatása, a csobogók gépészeti vezetékhálózatának kiépítése folytatódott.
 
4.    A katolikus templom mellett elhelyezkedő un. szimbolikus kerítés, illetve a kiülő támfal építési munkái folytatódtak, a főbejárat új kialakításának bontási és építési munkái megkezdődtek.
 
5.    A folyókák, pontszerű vízgyűjtők, burkolati szegélyek, fémszegélyek elhelyezésének folytatása a Duna tengelyen és a Trombita téren.
 
6.    A Trombita tér szegélyépítési, folyókaépítési munkálatai, a beépített térelemek – padok, ivó kutak, csobogók – alaptesteinek kialakítása folytatódott.
 
7.    A Városháza épületét körülölelő porphyr burkolat elhelyezése folytatódott.
 
8.    A piac kiszolgáló utca bontási és építési munkái folytatódtak az ütemtervnek megfelelően, valamint a keramitos parkoló felőli merőleges ráhajtás miatt kialakított un. „S” kanyar kivitelezési munkái megkezdődtek.
 
9.    A bekötő és locsolóhálózat vezetékek fektetése megkezdődött.
 
10.    Bontott építési anyagok elszállítása folyamatos.
 
 
Közeljövő munkálatai
 
 
1.      A burkolási, szegély elhelyezési munkák folytatása.
 
2.      A bekötő és locsolóhálózat vezetékek fektetésének folytatása.
 
3.      Elektromos nyomvonalak kialakítása, valamint a vezetékhálózatok kiépítésének folytatása.
 
4.      A beépített elemek – pl.: padok, csobogók, ivókutak – alépítményi munkáinak folytatása.
 
5.      A piac kiszolgáló utca bontási és építési munkáinak, valamint a keramitos parkoló felőli merőleges ráhajtás miatt kialakított un. „S” kanyar kivitelezési munkáinak befejezése az ütemtervnek megfelelően, ezen terület további felhasználás céljára történő átadása.
 
6.      Bontott építési törmelékek folyamatos elszállítása.