Gondolatok két választási forduló között

  •  
  •  
  •  

Megfontoltságra, hosszútávra szóló döntéseket kiérlelésére és ne csak a pillanatnyi érdekek felkarolására intené dr. Derce Tamás a kormányzásra készülő Fidesz politikusait. A változásra szavazók továbbra is nagy várakozással vannak, miközben a választók egészét érdekli , hogy a politika iránti bizalmat – ami az elmúlt nyolc évben veszett oda a kormányzó pártok miatt- vissza lehet-e állítani? Minderről annak apropóján beszélgettünk Újpest polgármesterével a két választási forduló között, hogy a Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejelentette: április 26-án beterjesztik az országgyűlésben a kisebb parlamentről és az önkormányzati képviselők számának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot.

         Az önkormányzatok előtt álló kívánatos és lehetséges reform ebben az évben is több interjú témája volt. Nagy a társadalom elvárása, a jelenlegi és a kormányra készülő párt egyaránt síkra szállt az önkormányzati reform szükségességében. Elérkeztünk volna a várva-várt kezdethez?
         Bár még a második választási forduló előttünk van, a Fidesz már most jókora felhatalmazás birtokában tervezheti a törvényhozási munkát. Úgy vélem, ez természetes dolog. Azonban korainak tartom, hogy már áprilisban, a jelenlegi parlamenti ülésszak elé kerüljön például az önkormányzati képviselők számának csökkentéséről szóló törvényjavaslat. Ennél sokkal összetettebb és több lépcsős folyamatnak gondolnám, amelynek előkészítése, megvitatása megelőzné a parlament elé tárandó törvényjavaslatot. Emlékezetes számomra egy franciaországi példa, ahol egy útépítés előkészítése tíz évig tartott, annyi érdeket, véleményt kellett összehangolni. De amikor elkészült az út, nem volt semmi utólagos vita. Itt nincs  tíz évnyi idő. De ezt a kormányzati ciklust rá lehetne szánni.
         Mégsem csak a létszámcsökkentésben merülne ki a változtatás…
         Számomra az önkormányzati reform együtt jár a közigazgatási reformmal. Értem, és természetesnek tartom, hogy a Fidesz minél előbb bizonyítani akar a választóknak, akiktől felhatalmazást kapott, és „eredményt” szeretne felmutatni. De nincs ok ilyen mértékű sietségre, hiszen ezzel csak látszateredményeket, látszatsikereket lehet elérni. Rövid időn belül kiderülne: rossz döntés született, amit korrigálni már nehéz, vagy lehetetlen. Gondoljunk csak az előző 8 év kétszer száz napos kormányprogramjaira, amelyek hatásai a mai napig árnyékként vetődnek ránk. Olyan döntések születtek, amelyeket pillanatnyi érdekek hívtak életre, a megvalósítás már gyötrelmes volt, idővel kiderült: elhibázott döntések sokaságát osztották le  az önkormányzatoknak is.
         Milyen információk vannak a tervezett törvényjavaslat tervezetéről? Csak az önkormányzati képviselők számának csökkentése a tervjavaslat ?
         Tudtommal igen. A Fidesz „felezné” az önkormányzati képviselő-testületek létszámát. Újpesten ez például azt jelentené, hogy a 30 képviselő helyett 15 ülne a padsorokban, és a bizottságokban. A testületeknek szinte napi döntéseket kell hozniuk, rendeleteket alkotniuk, és nem elméleti síkon. Számomra a demokrácia kiteljesedését azt jelenti, ha a közös ügyeinkről többen tanácskozunk. Gondoljunk csak arra, hogy az athéni demokráciában a ötszázak(!) tanácsa, vagy a vének tanácsa milyen fontos szerepet töltött be. De ha valakinek az időszámítás előtti Példa „avitt” lenne, emlékezetnék arra, hogy Újpesten 1867-1945 között – amikor is lakóhelyünket az ország második legnagyobb városaként emlegették – 140 képviselő töltötte meg a dísztermet. Azt gondolom, a Fideszt a létszám felezésével a költségcsökkentés vezérli, illetve lehet aktuális politikai megfontolás amely a mielőbbi, akár már ősztől történő alkalmazást sürgetik. Amikor a választók a változásra szavaztak, véleményem szerint abbéli vágyukat is kifejezték, hogy a politika ne előzze meg racionalitást. Ebben az esetben ugyanis az történne, hogy az egy tucat képviselő idővel az egykori tanács végrehajtó bizottságának szűk körű döntéseire emlékeztetne.
         Az olcsóbb állam és olcsóbb önkormányzatok modellje  miként valósítható meg?
         A létszámcsökkentés helyett én régóta  javasolom : vonjuk meg az önkormányzati képviselők javadalmazását. Hiszen jó esetben azért ajánlják szabadidejüket a köz érdekében, mert szeretik, hogy tudásukkal a település életét segítik. Ez pedig megtörténhet önzetlenül is. Avagy egy közlekedési bérlet, vagy egy szigorúan vett költségtérítéses elszámolás biztosításával.  Meg kell jegyeznem, csak Budapesten és a nagyobb városokban szokás a képviselők testületi és bizottsági munkájának megfizetése. A kis településeken ilyen nincs. Jómagam a városi rangú Nagymaros önkormányzatánál – ahol a faházam van – voltam felkért bizottsági tag. Nem vettünk fel egy fillért sem.  Egyszerűen szerettük, ha tehettünk valamit azért a településért ahol jól érezzük magunkat.
         A közvélemény úgy tartja:  ma a helyi politikusok munkáját –fogalmazzunk úgy- nemcsak a közügyek iránti elkötelezettség motiválja, hanem az anyagiak is…
         Emiatt sem nyúlt volna szívesen a leköszönő kormány az önkormányzati reformhoz. Ugyanakkor mára a közhangulat a megélhetési politikusok ellen van, és nemcsak a helyhatóságokban. Ha a Fidesz az önkormányzatokban csak a  létszámot csökkenti , annak a hatása az lesz, hogy már az őszi helyhatósági választásokon egymást tapossák majd le  a pártok és a civilek a kevés számú képviselői helyért. A formálódó „tanácsi vébé” – oligarchikus – döntéseit előbb-utóbb megkérdőjelezi a lakosság, vagy felülírja az élet. A polgármester sem lesz több és más, mint a vébé elnöke volt anno. Ez nem az én világom! Komoly és megfontolt önkormányzati reformot szeretnék, amely sok kérdésben hozna változást. Például a polgármester hatáskörét illetően, hiszen 20 év alatt bebizonyosodott:  újra kell értelmezni miért jó az, ha  a képviselők által hozott döntésekért a polgármester felel törvényileg, miközben a képviselő  nem. Számomra az önkormányzati reform nem a létszámcsökkentésben merül ki, hanem közigazgatási értelemben is, és Budapest szintjén is.
         Újpest jelenlegi és leendő országgyűlési képviselői miként vélekedhetnek erről?
         Gondolom vannak azonos és eltérő álláspontok és léteznek frakciódöntések, elvárások.  Az öntörvényűséget nem mindig tudja tolerálni a politika. A mostani választás egyik tanulsága, hogy a választók a változást akarták. Az alapvetően pozitív változáshoz kell is 2/3-os többség a kormányzásra készülő  pártnak, hiszen éppen a konszenzus hiánya akadályozta meg az elmúlt 8 évben számos, több éve „levegőben lógó”mára már elodázhatatlan döntés előkészítését. Alkotmányjogi-, a közigazgatási rendszert, választójogi kérdéseket érintően  kell törvényeket alkotni. Ráadásul nemcsak az önkormányzati rendszer hanem az  egészségügy, az infrastruktúra, az oktatás is romokban hever. Megfontoltságot  és türelmet ajánlok tehát és ha ez tisztességgel, korrektséggel társul és szilárd erkölcsi alapra épül,  a politika iránti bizalom újból létrejöhet.