H1Nl elleni oltás: csak szülői jelenléttel…

  •  
  •  
  •  

A szülők aláírták a belegyező nyilatkozatot, ennek ellenére sem oltották be H1N1 ellen a gyermekorvosok az iskolákban a gyerekeket, az oltást szülői jelenléthez kötötték. Mikor a hírről értesült Dr. Derce Tamás Újpest polgármestere felhívást intézett az orvosokhoz, melyben kérte, hogy az Önkormányzat és a köztük létrejött szerződésnek megfelelően járjanak el. Míg Belán Beatrix oktatásért felelős alpolgármester asszony vizsgálatot kért.

 
A kerületi tiszti főorvos asszony levelet juttatott el az oktatási intézményekbe a H1N1 elleni oltás előkészítése, szervezése és egységes végrehajtása céljából. Az újpesti intézményvezetők a levélben foglaltaknak megfelelően megkezdték a gyermekek beoltásának megszervezését, a szülőktől beszerezték a beleegyező nyilatkozatot. Ekkor kiderült, hogy a gyermekorvosok szülői jelenléthez kötve teljesítenék csak a minisztériumi döntést. Belán Beatrix alpolgármester asszonyhoz is eljutott a hír, aki azonnali vizsgálatot kért.
Mindeközben az Önkormányzathoz a gyermekorvosok is eljuttatták közös állásfoglalásukat, melyre már Újpest polgármestere, dr. Derce Tamás reagált. Felhívást intézett az orvosokhoz, melyben kérte, hogy az Önkormányzat és a köztük létrejött szerződésnek megfelelően járjanak el, egyben őszinte sajnálatát fejezte ki .
 
Tisztelt Iskolaorvos!
 
A H1N1 vírus elleni védőoltást a szülő kérése esetén köteles a gyermeknek beadni. Amennyiben a védőoltást a szülő írásbeli kérése ellenére bármely okból megtagadja, úgy az Önkormányzat és Ön között létrejött szerződést sérti meg, melynek megfelelő jogi következménye van.
 
A védőoltás beadása nem tehető attól függővé, hogy az oltás beadásakor a szülő jelen van-e, vagy sem. Egyetlen egy védőoltás esetén sem volt eddig kötelező a szülői jelenlét.
 
Jelen felhívásom természetesen az intézmény területére vonatkozik.
 
Egyúttal kérem, szíveskedjék tájékoztatni, hogy a mai napig az Ön által orvosolt intézményben hány szülő kérte a védőoltás beadását, és azt Ön hány esetben teljesítette.
 
Ú j p e s t, 2009. november 23.
 
 Dr. Derce Tamás”

Nem mindenki kapta meg, aki kérte!
 
A Megyeri Úti Általános Iskolában nem ment zökkenőmentesen a gyerekek ingyenes védőoltása. 128 szülő írta alá a beleegyező nyilatkozatot, de egy részük gyermeke nem kapta meg az oltást, lévén, hogy a szülők nem tudtak jelen lenni.
 
 Nem volt a szülőknek választási lehetősége
 
Hamzáné Szita Ilona a Megyeri úti Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy nem csak kötelességük, hanem segítőszándékuk miatt is lehetőséget kívántak biztosítani a gyermekek beoltására. Azonban úgy érzi, hogy a szülőknek mégsem volt választási lehetősége abból adódóan, hogy nem minden szülő tudott eljönni a megjelölt délelőtti időpontban.
 
– November másodikán érkezett meg hozzánk az a minisztériumi tájékoztató levél, melyben az állt, hogy a 14 éven aluli gyermekek, és az oktatási dolgozók körében novemberben kerül sor a védőoltásokra, amit az iskola-egészségügyi ellátás egészségügyi dolgozói végeznek – tájékoztatta a Naplót Hamzáné Szita Ilona igazgató. – Ennek szervezését és felügyeletét az ÁNTSZ végzi, és szakembereik adnak részletes tájékoztatást számunkra. A tájékoztató levél mellett egy rövid összeállítást is kaptunk a védőoltás fontosságáról, illetve egy mintaként szolgáló szülői beleegyező nyilatkozatot. Ezt kiküldtük a családoknak. Nagyon sokan szerettek volna élni a lehetőséggel: 128 szülő írta alá.
 
– Eddig úgy tűnik, minden a megfelelő mederben folyt. Hol jelentkezett a probléma?
– Bár a minisztériumi levél nem határozta meg a szülői jelenlétet, iskolaorvosunk kérése az volt, hogy valamelyik szülő, vagy gondviselő jelenjen meg az oltáskor, és személyesen írjon alá egy újabb hozzájáruló nyilatkozatot. Ez viszont okozott némi gondot, hiszen az oltásra egyetlen munkanapon, november 19-én, csütörtökön 9-11 óra között került sor. Ekkor kellett volna a szülőknek bejönni az iskolába, de ezt már csak 64 gyerek szülei tudta vállalni; nyilván sokan nem tudtak eljönni a munkahelyükről. A 64 megjelent tanuló közül csak 50-en kaptak oltást.
 
 
– A szülők ottléte azt feltételezi, hogy a helyszínen, még az oltás előtt szóbeli tájékoztatást kaptak az iskolaorvostól. Erre viszont szükség is lehet.
– Valóban, bár azt gondolom, azok, akik az első beleegyező nyilatkozatot aláírták, utánanéztek az oltásnak, az esetleges mellékhatásoknak és ezek ismeretében, felelősen döntöttek. Nem volt véletlen, hogy első körben több mint 128 szülő beleegyező nyilatkozatot tett. Valójában a megoldandó problémát abban látom, hogy mi, az iskolában lehetőséget adtunk – egyrészt kötelességünk, másrészt segítő szándékunk miatt is – arra, hogy a gyerekek és az iskola dolgozói itt a helyszínen megkapják a védőoltást. Ne kelljen ezért külön elmenni a gyermekorvoshoz, vagy háziorvoshoz, esetleg betegek közt várakozni. El kell mondanom azt is, hogy iskolánk mindig együttműködő volt az orvosokkal. Minden tanulónkról minden év elején adatlapot készítünk, amelyben kérjük, hogy a szülők tájékoztassanak bennünket a gyermek esetleges, egészségével kapcsolatos fontos tudnivalókról. Minden esetben, minden, a gyermeket érintő kérdésről írásban tájékoztatjuk a családot, így ez minden kötelező oltás, vagy szűrővizsgálat esetén is megtörténik. Jó lett volna egy kicsit több rugalmasság. Az lett volna az ideális, ha a szülők több időpont közül is választhattak volna, a munkaidejüket is figyelembe kellett volna venni. Nem az orvos szakmaisága okozta a gondot, hanem az, hogy a szülők azzal szembesültek: nincs választási lehetőségük. Ha nem jelennek meg a megadott időpontban, gyerekük nem kaphatja meg nálunk az oltást.

A háziorvosok közös szakmai megbeszélésükön az alábbi állásfoglalást fogalmazták meg a témával kapcsolatban:

Tisztelt érintettek!
 
A védőoltással kapcsolatos álláspontunkat az alábbiakban összegeznénk:
  1. A szülőknek kiküldött tájékoztató nem tartalmazza az oltóanyaggal, mellékhatásokkal kapcsolatos információkat. /allergia, stb/. Ha a beteg saját magának a gyógyszertárban vásárolja meg az oltóanyagot, akkor megkapja mellé a védőoltás alkalmazási előíratat és eldöntheti, hogy kéri-e az oltást vagy sem. A kiküldött tájékoztató alapján ezt felelőséggel nem lehet dönteni. Mellékletben elküldöm a tájékoztatót.
  2. Igaz, hogy az iskolákban eddig is történtek oltások, azonban ezek u.n. kötelező védőoltások voltak. Egyrészt ezekkel az oltóanyagokkal már kisebb korban oltva volt minden gyermek, ezért ismert a reakciójuk, másrészt a kötelező védőoltásokért az állam vállalja a kártérítési kötelezettséget, a Fluaval oltásnál a gyártó cégnek és az oltást végző orvosnak van kártérítési kötelezettsége egy esetleges oltási szövődménynél. 
Mindezek alapján mind a gyermekek, mind az oltóorvos biztonsága miatt a kerület házi gyermekorvosai szülők jelenlétében kívánják beadni az iskolában a H1N1 elleni védőoltást. Természetesen minden orvos több időpontban olt az iskolában, hogy a szülőknek a legkevesebb kellemetlenséget okozzunk, azonban ha egyik időpont sem megfelelő, akkor mindenki felkeresheti saját házi gyermekorvosát, ahol szintén megkaphatja az oltást. Úgy gondolom, ha a kerület orvosai vállalják ezt a többletmunkát a járvány elkerülése érdekében, akkor a szülők saját gyermekük biztonsága érdekében szintén hozhatnak ennyi áldozatot
 
A Fluval P alkalmazási élőirata letölthető:
 
 
 
2009.11.20.”
 
 
Szülői szemmel…
 
Az érintett szülők közül két édesanya vállalta, hogy elmondja a tapasztalatait. Mint mondták, nem szeretnék a helyzetet elmérgesíteni, csak választ szeretnének kapni arra, miért ilyen formában került sor a védőoltásokra.
 
– Nem volt könnyű nekem sem megoldani azt, hogy eljöjjek a munkahelyemről – mondta az egyik anyuka -, végül sikerült, itt voltam. A legelső, minisztériumi nyilatkozatot már aláírtam, nem volt világos, miért kell egy újabbat aláírnom. Nem értettem többedmagammal, miért kell jelen lennünk az oltásnál, hiszen eddig sem volt erre igény, bár érthető, a szakmai tájékoztatást egy ilyen döntés esetén meg kell kapnunk. Valójában azt láttam, hogy sok szülő elbizonytalanodott, amikor meghallotta az esetleges mellékhatásokat, melyek igen ijesztőek voltak, és más helyen nem is kaptak ekkora hangsúlyt. Volt olyan is, aki ennek hatására nem adatta be gyermekének az oltást.
 
– Önök, szülők beszélgettek erről a helyzetről?
– Természetesen. Azt tapasztaltam, hogy mindenkin eluralkodott a bizonytalanság. Tudom, hogy volt szülő, aki más orvosnál beoltatta a gyermekét, nyilván azok közül is, akik nem tudtak eljönni ezen a délelőttön, de talán olyan is lesz, aki a tájékoztatás hatására végleg meggondolja magát.
 
– Egy orvosnak kötelessége információt adni minden beavatkozásról.
– Igen, ez így van, és ezt köszönjük is. Azonban pozitívabb kicsengésű lett volna az, ha egy rövid írásbeli tájékoztatást kapunk, és azt újragondolva írjuk alá a nyilatkozatot, ezáltal engedélyezzük az oltást, mint az, hogy aggódva gyermekünkért, „elszökve” a munkahelyünkről, egy egyperces beavatkozásért sokat várakozva hallgatjuk meg az esetleges kockázati tényezőket, az esetleges szövődményeket. Egyikünknek sem volt könnyű: sem az oltás mellett, sem ellene dönteni.
 
– Én gyesen vagyok a kisebbik gyerekemmel. Természetesen miattuk is folyamatosan figyeljük a híradásokat, utánanéztünk, hogy milyen kockázati tényezők merülhetnek fel, milyen veszélye lehet a védőoltásnak – mondta a másik anyuka. – Bizonyára nemcsak a szülők, hanem az orvosok közt is van némi bizonytalanság, érthető is talán. Az is érthető, hogy az iskolaorvos tájékoztatni szeretett volna mindannyiunkat, mielőtt az oltást beadja a gyerekeknek. De figyelembe kellett volna venni az időpontot, hogy nem minden szülőnek megfelelő ez a délelőtt. Volt, aki korán érkezett, mégis sokat kellett várnia. A gyerekeket egyenként kellett kihívni a tanóráról, mire a szülei sorra kerültek.
 
– Hogy érzi, mi lett volna az optimális megoldás?
– Természetesen mi, szülők nem vagyunk szakértők, de féltjük a gyermekeinket. A kockázatokat az orvosoknak kell elsősorban mérlegelniük, de azt hiszem, nem kell mondanom, mi is alaposan tájékozódtunk, azért írtuk alá már több mint három hete a minisztérium által küldött szülői beleegyező nyilatkozatot. Nem szeretnénk vitát gerjeszteni, nem akarunk konfrontálódni sem. Az egész ország a H1N1-ről beszél, az emberek aggódnak, sokan közülük az oltás mellett döntöttek, és úgy véljük, ezt a döntést tiszteletben kell tartani.