Ha felnövök, olvasó leszek

  •  
  •  
  •  

Bogyó és Babóca, Anna, Peti és Gergõ is jelen volt a Liget Óvodában, ahol harmadik éve tartanak könyvhét-sorozatot, hogy felhívják a szülõk figyelmét a mese szeretetére, fontosságára. Ötleteket és szakmai segítséget nyújtanak abban, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelõ könyvet, mesét válasszanak.

Nálunk, a Liget óvodában, a hétköznapokban, de ezen a különleges héten még inkább, megismerkedhetnek a gyerekek egymás kedvenc könyveivel. Minden csoportra jellemzõ, hogy az óvónénik „mesezugokat” alakítanak ki a csoportszobákban a terem egyszerû átrendezésével, ahol a nap folyamán kényelmes és nyugodt könyvnézegetésre nyílik lehetõség. Az otthonról hozott könyvek egy kiállításhoz hasonlóan, jól látható és hozzáférhetõ polcra kerülnek, a könyvekre a gyerekek jelével ellátott könyvjelzõt, kártyát készítünk.

A nagyobbak már több könyvet is hozhatnak „kedvencként”. Nem is könnyû a választás a mesefilmekbõl készített divatos kivonatok, a szülõktõl megörökölt régi mesekönyvek és az új kiadványok között. A természettudományos témákat éppúgy kedvelik, mint a technikai információkat, a Grimm-testvérek meséit és Benedek Elek gyûjteményeit. A 6-7 évesekre jellemzõ még, hogy a hét folyamán olyannyira elmélyülnek a társas élményekben – hiszen a megismert mesék tartalmi mondanivalóján túl ez egy közösségformáló és társas kapcsolatokat is fejlesztõ esemény – hogy még napokig, hetekig beszédtéma és a könyváradat folytatódik, amíg csak a gyerekek szeretnék. Ebben a csoportos óvodapedagógusok pozitív és ösztönzõ szerepe példaértékû! Fontosnak tartjuk, hogy a kedvenc könyvüket együtt olvassák és nézegessék újra és újra, hiszen ezek az élményekkel teli, meghitt pillanatok teszik igazán szorossá a szülõ- gyermek kapcsolatot.

A könyvhéten a gyerekeknek szinte egész nap mesélünk, de ma már az is hagyomány, hogy az utolsó napon az óvónõi bábcsoport tart bábelõadást az egész óvodának. A szülõknek a hét egyik napján elõadásokat szervezünk, szintén a könyv és a mese jegyében.

Két éve volt szerencsénk vendégül látni Dr. Ranschburg Jenõ gyermekpszichológust – halála mély fájdalommal érintett mindnyájunkat – aki a mese szeretetérõl és annak a gyermek személyiségére gyakorolt hatásáról tartott elõadást.

Tavaly, az Újpesti Nevelési Tanácsadóból Penczi Barbara pszichológus jött el hozzánk és az életkori sajátosságoknak megfelelõ mese és könyv kiválasztására hívta fel a figyelmet.

Az idén egy kicsit változtattunk a szokásokon. Most a szülõket, nagyszülõket is megkértük, hogy hozzák be saját gyermekkorukból származó kedvenc könyvüket. Meglepetésünkre és nagy örömünkre, sorra érkeztek otthonról a kissé kopottas borítójú, sokat lapozott könyvek, melyeknek eszmei értéke felbecsülhetetlen.

Ezekbõl a könyvekbõl a nagyfolyosón rendeztünk kiállítást, így aki belépett az óvodánkba, rögtön ezzel a tárlattal találkozott. A kiállítófal elõtt mosolygó és addig egymással nem is kommunikáló anyukák és apukák várakoztak délutánonként. Élvezettel mesélték kicsinyeiknek gyermekkori élményeiket, szívesen nosztalgiáztak egy-egy régi kiadású, megfakult, ám ismerõs könyv elõtt. A legrégebbi egy 1910-es kiadású mesekönyv volt Sebõk Zsigmond tollából, Mackó úr szárazon és vízen címmel.
Anna, Peti és Gergő Újpesten
Az idei könyvhéten a vendég-elõadó Bartos Erika meseírónõ a gyerekek igazi meglepetése volt. Már egy évvel ezelõtt hozzáláttunk a szervezéshez, mert nagyon elfoglalt és keresett személy, azonban minden érdeklõdõ közösséghez szívesen ellátogat, így a 2011. február 22-ét jelöltük meg közösen a találkozás idõpontjául.

Az írónõt Tácsik Lászlóné, Éva néni, a Liget Óvoda vezetõje mutatta be a tornateremben izgatottan várakozó gyermekseregnek.

Bartos Erika a modern technika eszközeivel, projektoron keresztüli diavetítéssel mutatta be a könyvekbõl már jól ismert „Anna, Peti és Gergõ” négy történetét, valamint „Bogyó és Babóca” meséibõl is néhányat. A gyermekek számára képrejtvények, találós kérdések és érdekes vizuális megoldások tették még élményszerûbbé az elõadást. Az írónõ mesélés közben kedves és közvetlen stílusával intenzív kapcsolatban volt közönségével, amit a gyerekek felszabadult megnyilvánulásokkal jutalmaztak. Az egyszerû történetek és a vizuális ingerekre is ható, esztétikus formavilág szinte lenyûgözte a gyerekeket.

A siker titka az egyszerûség és az anyákban rejlõ õsi ösztön. Nincs szükség harcosokra és gonosz ellenségre, itt a „hõs” maga a gyerek. Hiszen mindenki életében történik hasonló szituáció… a gyerekek újra és újra hallani akarják, ami velük történt, amire õk maguk kevéssé, vagy nehezen emlékeznek, de róluk szól!

Az elõadást követõen a csoportok sorra vonultak a saját példányaikkal az írónõ elé, aki nagy szeretettel dedikálta könyveit – kistestvérnek, bátyusnak – aki csak volt a családból, mindenkinek.

Búcsúzáskor az ismert mesejeleneteket ábrázoló képekkel, kifestõkkel lepte meg a Liget Óvodába járó gyerekeket. A könyvhéten a csoportok is gazdagodnak egy-egy könyvvel. Az idén természetesen mindenhova jutott Anna, Peti és Gergõ megkapó és egyszerû történeteibõl. Mindhárom korosztály sokat nézegetett és kedvenc könyvei ezek.

Az utolsó nap zárómotívumaként az óvónénik bábcsoportja a Király nyulai címû mesét adta elõ, mely elõadás mindig sok izgalmat rejt. A felnõtteknek a készülõdésben, a gyermekeknek pedig a találgatásban, hogy a mesehõs mögött vajon felismerik-e hangjáról az óvónénit…

Nemesné Kirilla Andrea,
Szilasi Erika
óvodapedagógusok