Hála nem csak egy évtizedért

  •  
  •  
  •  

Tizedik megkezdett tanévét ünnepelte rendhagyó istentisztelettel a Benkő István Református Általáns Iskola és Gimnázium. Az ünnepi alkalmon beszédet mondott Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter, a hálaadó istentisztelet helyszínéül pedig azt a templomot választották, amelyet maga az iskola névadója, Benkő István építtetett.

Utóbbi miatt az istentisztelet helyszíne Rákospalota-óváros Református Gyülekezet Temploma volt, ahol Újpestet Hladony Sándor önkormányzati képviselő képviselte és Simonfi Sándor esperes, az iskola elindítója hirdetett igét.
Simonfi Sándor Mózes könyvét idézve a pusztai vándorlás hasonlatával érzékeltette az eltelt évtized és a hátralévők erőfeszítéseit, az iskola elindítása kapcsán pedig szülőkhöz, tanárokhoz, diákokhoz és Pavletitsné Egressy Máriához, az iskola igazgatónőjéhez egyaránt kérdéseket intézett. 
Mózesnek próba, iskolának vizsga

Arra kereste a választ, vajon a pedagógusok milyen indíttatásból kezdtek itt tanítani, szülők és diákok mit vártak az intézménytől, milyen emlékeket őrizhet az igazgatónő, és végül, de nem utolsó sorban: az itt tanítóknak ez „csupán” hivatás, vagy pedig küldetésüknek tekintik?
A nehézségek kapcsán elhangzott az is, nem volt könnyű az iskola útja, hiszen hiába járt és ítélt meg számukra az állam több támogatást az előző kormányok idején mégsem kaphattak annyit, mint amennyi jogosan megillette volna őket.
– Ahogyan Mózes nem a körülményekben látta a küszködés okát és próbának mondta azt, úgy az iskola esetében vizsgáról beszélhetünk, ahol nyilvánvaló (lesz), kinek mi van a szívében – fogalmazott Simonfi Sándor, majd az iskola növendékeinek rövid műsora következett, amelynek legemelkedettebb részeként az egész templom az iskola kórusával együtt állva énekelte a Székely Himnuszt.
Az egyházi iskolarendszer már bizonyított

– Amikor harminc évvel ezelőtt a fiatalokat próbálták az egyház felé terelni, „rosszat biztos nem tanul” alapon tették. Miniszterként bízom abban, túl vagyunk azokon a vitákon, amelyek azt feszegetik, van-e értelme az egyházi oktatásnak – kezdte gondolatait Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter.
Hozzátette: az egyházi oktatás eltelt több mint húsz éve bizonyított, az egyházi iskolarendszer értéket közvetít, nélküle Magyarország nem lenne az, ami történelméből adódóan lehetne. Hangsúlyozta azt is: nem létezhet jövő a múlt értékei nélkül, mert akkor hiába nő az életszínvonal és hiába a fejlődés, a nemzet boldogtalan és üres lesz.
Balog Zoltán szerint az egyház nem papi szervezet, hanem közösség, a közössé pedig a köz javából és az egyén előmenetelének kapcsolatából tevődik össze.
A miniszter eme gondolatait alátámasztandó szólt a nemzeti alaptanterv egységességéről, értékközvetítő szerepéről és az erkölcstanórák szerepéről. Utóbbi ugyanis csak Magyarországon számít újdonságnak, a korábbi volt szocialista országokban szinte kivétel nélkül tanítják.
Noha a szomszédos XV. kerületben nem működik egyházi oktatási intézmény, ezek szerepét László Tamás, a XV. kerület polgármestere is méltatta, majd azt mondta: a novemberben állítandó emlékfasorban az iskola névadója, Benkő István is helyet kap.
Igenis van példakép!

A minisztert követően Pavletitsné Egressy Mária, az iskola igazgatónője kapott szót, aki Bethlen Gábor erdélyi fejedelem életét és valláshoz fűződő értékteremtő viszonyát állította példaképnek. Felidézte: már a fejedelem is támogatta a szegény, de tehetséges diákokat, akiktől azt várta, hazatérésük után a hazát szolgálják. A mai tendenciákkal párhuzamot vonva az igazgatónő azt mondta, jó lenne, ha a fiatalok ma is úgy gondolkodnának, hogy külföldön töltött éveik után hazatérnének.
Bethlennel értékmentő-teremtő szerepével kapcsolatban kiemelte: ő volt az egyetlen, aki a háború ideje alatt szekérszámra hozatta a könyveket, tisztességével, akaraterejével pedig a legmagasabbra eljutott, és nem csak az általa is gyakorolt református vallást támogatta.
Az iskoláról szólva kiemelte: voltak nehéz időszakaik, és sohasem másoktól vártak segítséget. Az igazgatónő hiszi és vallja, Isten „tervéhez használ minket”, eszközök vagyunk. Büszke tanítványaira; külön kiemelte az angolt emelt óraszámban tanulókat, akik valamennyien sikerrel tesznek előrehozott érettségit. Az iskola további felsorolt eredményei, erényei: az énekkarok szereplése, helytörténeti és drogprevenciós vetélkedőn elért helyezések, a kisebbek matematikaeredményei, végül és nem utolsó sorban pedig az empatikus, egymásra figyelő tanárok, akik akkor is első szóra megtesznek bármit, ha tudják, hogy az jelentős pluszmunkával fog járni.
Az intézmény 2009-ben erőszakmentes, egészségtudatos iskola címet nyert, idén több mint ötven elsős kezdte meg a tanévet a Benkőben. 
Az iskola rendhagyó istentisztelete a Himnusszal zárult.
M. Orbán András
fotó: MATT