Hálaadó szentmise a Szent János Apostol katolikus iskolában

  •  
  •  
  •  

Tíz évvel ezelőtt kezdődött meg az oktatás az Újpesti Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolában. Az egykori Tanoda téri általános iskola bezárását követően az épületet Újpest Önkormányzata fél évszázadnyi időre térítésmentesen adta át az Esztergom- Budapesti Főegyházmegye részére, hogy abban elhelyezve katolikus általános iskolát hozzon létre. Az előzetes felmérések szerint ugyanis a katolikus iskola létrejöttére nemcsak a városrész lakói között volt, van igény, hanem Észak-Pesten , más kerületekben, az agglomerációból is érdeklődnek iránta.

A katolikus egyház a kezdetektől fogva tanítással, oktatással, neveléssel foglalkozott, a nagy tradíciók egyik bizonyítéka volt, hogy az újpesti iskolaalapítással szinte egybeesett  a  magyar iskolai oktatás  több mint ezer évvel ezelőtti kezdeteire való emlékezéssel.A tizedik évforduló alkalmából az iskolában végzett munka egyik elismeréseként  szeptember 18-án hálaadó szentmisét mutatott be Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-Budapest Főegyházmegye érseke. Az iskola diákjai, a szülők, nagyszülők, rokonok a szép nyári meleg délutánon megtöltötték az iskola udvarát. A sátortető alatt  oltárt emeltek, ünneplőt öltve várták bíboros úr érkezését, akit és a kíséretében lévő egyházi személyiségeket- többek között az iskoláért felelős Pályi Lászlót, a Kertvárosi templom plébánosát , továbbá  Feri atyát, Gergely atyát, Andor atyát, és Sándor atyát –   Kªfer György, az iskola igazgatója köszöntötte. Erdő Péter bíboros úr a hálaadó szentmisén szólt az egybegyűltekhez és köszöntötte a jubileumi tanévet kezdő iskola diákjait, tanárait, nevelőit, a jelenlévőket. Utalt arra, hogy az oktatást törvény írja elő, de szükséges, hogy  kifejezze a szeretetet is. A hálaadó szentmise pedig azért jött létre, hogy kifejezzük hálákat, mert az iskola betöltötte tizedik évét, ez alatt az idő alatt nőtt a diákok száma, erősödött a nevelőtestület, megvalósult a test, a szellem, a lélek harmonikus fejlődése, mert az ember egy- mondta a  bíboros úr. Utalt arra is: pedagógus és iskola világnézeti tudás nélkül gyenge. Nem gépek vagyunk, hanem szabad emberek, akiknek a tudás mellett azt kell elsajátítaniuk, hogyan legyünk boldogok. A katolikus iskolának teljes egységben kell nevelnie, a  mindenséggel kell önmagát mérnie és mindezt szellemiségében a szeretetteljes elfogadásban kívánja megvalósítani.
Ennek egyik bizonyítéka, hogy az iskola Szent János Apostol nevét viseli, aki a hagyomány szerint a 12 apostol között a  legfiatalabb , s aki késő öregségében azt mondogatta: fiacskáim, szeressétek egymást! Ha csak ezt az egy gondolatot sikerül magával vinniük az iskolából azoknak a diákoknak, akik itt tanulnak, már érdemes volt megalakítani az iskolát. Szent János apostol szimbóluma a sas, amelynek szárnyalása, magas röpte napra figyelő tekintete jól kifejezi János apostol sajátságait Az evangélium úgy emlegeti, hogy ő tanítvány, aki Jézus szeretett. –folytatta a gondolatot Erdő Péter bíboros úr. Az iskola a jubileumot felújított tornateremmel köszöntötte és a diákok birtokba vehették a sportudvart is- melynek során szó esett a bíborosi útmutatóban, hogy a tanulást is meg kell néha szakítani és pihenésre, a kikapcsolódásra ily módon alkalom is kínálkozik. Végezetül Erdő Péter bíboros Isten áldását kérte az iskola diákjaira, tanáraira és a szülőkre és minden jótevőre, aki támogatja az iskolát.
Pályi László plébános atya a mise végén köszönetet mondott a bíboros úrnak, , hogy az Úrjézust hozta a jelenlévők közé és kifejezte reményét, hogy újabb tíz év múlva is lesz alkalom a visszatekintésre.  A hálaadó szentmisét Rajkai Zsófia 8. osztályos tanuló felolvasással tette emlékezetessé, ministráltak:  Pajor Soma és Miller Máté nyolcadikos, valamint Pálházi Levente hatodik osztályos diákok. Az ünnepi délután  agapéval, beszélgetéssel és a tornaterem birtokba vételével folytatódott.