Három kötet a centenáriumra

  •  
  •  
  •  


Az Újpest Önkormányzata által kiadatott centenáriumi kiadványok:
az 1907-2007 – Újpest 100 éves város – című tanulmánykötet, Hirmann László: Híres Újpestiek című könyve és Babits Mihály Kártyavár című művének faximile kiadványa megvásárolható az Újpesti Helytörténeti Gyűjteményben (1043 Budapest, Berda József u. 48. Tel.: 370-06-52).

A születő város és első polgármestere, dr. Ugró Gyula című centenáriumi helytörténeti kiállítás a Polgármesteri Hivatal (1042 Budapest, István út 14., régi Városháza) fsz. 3. termében tekinthető meg: hétfőn 14.00-17.30-ig ; szerdán 10.00-16.30-ig; pénteken 10.00-12.30-ig.

Az újpesti Városháza dísztermében mutatták be szerdán délelőtt tíz órától azt a három kötetet, melyeket az önkormányzat gondozásában jelentek meg neves lokálpatrióta tudósok és helytörténészek munkái nyomán. A sajtótájékoztatón a szerzők jelenlétében dr. Derce Tamás polgármester és Belán Beatrix kulturális és oktatási ügyekért felelős alpolgármester méltatta a jeles eseményt, valamint a lokálpatrióta kiadványok kultúrtörténeti jelentőségét.
100 éve, 1907. augusztus 14-én tartotta alakuló közgyűlését Újpest Rendezett Tanácsú Város képviselő-testülete Fazekas Ágost, Pest Pilis Solt Kiskun vármegyei alispán elnöklésével. Újpest 100 éves város, s ezt az évfordulót a kerületi önkormányzat méltó ünneppel fogadja. A centenáriumi ünnepségsorozat az Újpest Díszpolgára és az Újpestért díjak adományozásával kezdődött az alakuló ülés 100. évfordulóján, 2007. augusztus 14-én.
A 100 éves évfordulóra elkészült három kötetet az önkormányzat megrendelésére a Kossuth Kiadó jelenttette meg, dr. Sipos Lajos, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara egyetemi tanára, az irodalomtudomány kandidátusa gondozásában.
Dr. Estók János, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanára, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum tudományos titkára,l szerkesztette az 1907-2007 – Újpest 100 éves város című kiadványt, mely 45 szerző tanulmányait foglalja magában.
Híres Újpestiek a címe annak a kötetnek, melynek a szerzője Hirmann Lásdzló, a Bródy Imre Gimnázium igazgatóhelyettese, helytörténész, tanár.
Ugyancsak az Önkormányzat gondozásában jelent meg Babits Mihály közismerten újpesti kötődésű alkotása, a Kártyavár faximile kiadása.