Három lépcsőben, először Újpesten

  •  
  •  
  •  

Még augusztusban kezdeményezte dr. Trippon Norbert alpolgármester, hogy az Újpesti Önkormányzat segítséget nyújtson a lakáshitellel rendelkező és hiteltörlesztési gondokkal küzdő újpestieknek. Azóta már körvonalazódni látszik egy három lépcsős rendszer – mely ingyenes pénzügyi tanácsadással, átmeneti pénzügyi segítségnyújtással és úgynevezett krízis – lakásalap létrehozásával – segíthet a bajba jutott adósokat.

 
 A kezdeményezés óta már megindult az ingatlanhiteleseknek nyújtott ingyenes pénzügyi tanácsadás és a lakáshitelesek megsegítéséről szóló rendelet-tervezet kidolgozása is gőzerővel halad.
Az illetékes bizottság által javasolt Rendelet-tervezet szerint azok az újpesti lakóhellyel rendelkező adósok kaphatnak átmeneti anyagi támogatást, akik – vásárlás vagy felújítás céljából – újpesti ingatlanra vettek fel forint illetve devizaalapú hitelt. A tervek szerint a támogatás további feltétele, hogy az adós 2008. szeptember 1. napja után vált munkanélkülivé, illetve részmunkaidős foglalkoztatásba került. A támogatás akkor is igényelhető, ha az adós törlesztő részlete 2008. szeptember 1. napjától legalább 25% -al nőtt, a jövedelme pedig legalább 25% – al csökkent. A támogatást havonta, vissza nem térítendő támogatás formájában kapnák a bajba jutottak, melynek összege havi legfeljebb 30.000,- Ft lenne, a futamidő legfeljebb 6 hónap. Az Önkormányzat mindezt saját hatáskörében biztosítja, a Képviselő-testület várhatóan 30 millió forintot különít el erre a célra. Ugyanakkor lehetővé teszik, hogy az alap fogadhassa a magánszféra, így akár bankok, pénzintézetek felajánlásait is, mellyel kapcsolatban a kezdeményező az Újpesten bankfiókot üzemeltető bankokat már megkereste.
Ezen túl az esetleges kilakoltatásokra felkészülve az Önkormányzatnál folyamatban van egy ún. krízis – lakásalap kijelölése is, melynek segítségével elkerülhető lesz, hogy újpesti családok a télvíz beállta előtt az utcára kerüljenek.
 
A Bizottsági ülésről…pro és kontra
Visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás?
 
Megszületett az a Rendelet-tervezet amit elfogadásra javasol a Képviselő –  testület felé az önkormányzati szakbizottság. Szeptember 10-én döntött a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság a lakáshitelek módosulása miatt kilátástalan helyzetbe sodródó újpesti lakosok megsegítésének feltételeiről. 
 
Előterjesztés a lakáshitelesek támogatásáról
 
Megkérdeztük Nagy István szociális alpolgármestert, hogy az általa javasolt tervezet miként kíván segíteni a törlesztési gondokkal küzdő újpestieken.
 
– Fél évvel ezelőtt kezdtünk dolgozni kollégáimmal azon a szakmai előterjesztésen, mellyel azoknak szándékoztunk támogatást adni, akiknél a lakástörlesztés a gazdasági válság hatása miatt komoly problémává vált. Ha történik valami a kerületben, mi elég gyorsan megérezzük, hiszen a kialakult helyzet miatt az év eleje óta sokan fordultak hozzánk segítségért. A kormány a legnehezebb helyzetben élőkön ugyan próbál segíteni, de az alsó, vagy középosztálybelieken nem.
 
– Törvény is próbálja segíteni az adósokat. Miben különbözik ettől a tervezett önkormányzati segítség?  
Mi azokat támogattuk volna, akik nem élhetnek az állami készfizetői kezesség adta lehetőséggel. Javaslatunk szerint 6-12 hónapon keresztül havi 30-50.000 Ft visszatérítendő támogatással segítettük volna a rászorulókat. A támogatás visszatérítendő, de véleményem szerint a támogatási időszak elteltével egy felülvizsgálat után dönteni lehetne arról is, hogy az önkormányzat méltányosságból a visszafizetendő összeget részben vagy egészben elengedi. Figyelembe vettük volna az ingatlan méretét, és azt is, van-e a támogatást igénylőnek egyéb tulajdona, például gépjárműve, üdülőingatlana, vagy esetleg másik lakása, ez utóbbiak esetében ugyanis megkérdőjelezhető a támogatás jogosultsága. A rászoruló adóssal szerződést kötne az önkormányzat, és a pénzintézetnek utalnánk a megállapított összeget. Ezekkel a feltételekkel a szocialisták is egyetértettek, a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság azonban nem a mi javaslatunkat támogatta, hanem a szocialista frakció által megfogalmazott változatot. Az új változat csökkentette a támogatás időtartamát és mértékét is: e szerint 3-6 hónapig tartana a támogatási időszak, 10-30.000 Ft lenne havonta a vissza nem térítendő támogatás. A gondolat alapvetően jó, de van egy jelentős értékrendbeli különbség a két javaslat között: az új javaslat szerint ugyanis azok kaphatnák a segítséget, akinek a lakáshitel törlesztő részlete több mint 25 %-kal emelkedett, és a fizetésük 20 %-kal csökkent. A problémát az „és” szócskában látom, ez a mi olvasatunkban „vagy”; azaz vagy a havi kiadás növekedett, vagy a család havi bevétele csökkent. Azt gondolom, a módosítással jelentősen csökkent azok száma, akik a támogatást igénybe vehetik. Elsősorban azok kerülnének be a támogatottak közé, akiknek az állami segítségnyújtás volna a jobb megoldás, ám a rendelet nem engedi meg más támogatási formák igénybevételét. Néhány család pár hónapra talán lélegzethez jut, de ennek elteltével ismét visszajutnak abba a kilátástalan helyzetbe, ami a lakásuk elvesztésével fenyegeti őket. Ezzel együtt félő, hogy az önkormányzat által támogatásként kifizetett összegek az utolsó fillérig a bankok és a végrehajtók zsebébe fognak kerülni.
– Segíthet a rászorulókon az, ha az önkormányzat megvásárolná a lakásokat?
– Nem. Vegyük mondjuk az átlagos, 15 millió forint értékű lakásokat. 100 millió forintból csupán 6-7 lakástulajdonosnak tudnánk segíteni ezzel a módszerrel. A mi javaslatunk szerint ekkora összegből sokkal több családot tudnánk megsegíteni. Csak egy rövid számolás: 36 millió forintból egy éven keresztül 100 családot tudnánk folyamatosan támogatni, ha a javaslatunk szerinti legalacsonyabb támogatást és leghosszabb támogatási időt vesszük. Azok a családok még szerencsések, ahol van némi tartalék, akár félretett pénz, vagy családi segítség, de egy idő után az is elfogy. Véleményem szerint a neheze még hátravan, a mélypont jövő tavasszal fog elérkezni.
 
 
Tisztánlátás, anyagi segítségnyújtás, kilakoltatás elkerülése
 
Megkérdeztük Hőbéné Bálint Andreát az illetékes bizottság szocialista munkacsoportjának vezetőjét is, miként értékeli a Képviselő-testület elé benyújtott rendelet-tervezetet.
 
– A Képviselő-testület augusztus 17-ei ülésén vetődött fel a törlesztési gondokkal küzdő újpesti lakáshitelesek megsegítésének kérdése. A megoldás érdekében ekkor több döntés is született. Egyrészt úgy döntöttek a képviselők, hogy a bankokat a tisztánlátás érdekében adatszolgáltatásra szólítják fel. Másrészt felkérték az illetékes alpolgármestert egy Rendelet-tervezet kidolgozására, mely meghatározza az anyagi segítségnyújtás kereteit. Harmadrészt úgy döntöttek, hogy ingyenes pénzügyi-hiteltanácsadást indítanak el.
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottsági ülésen most ezt – az anyagi segítségnyújtás feltételeit meghatározó – a Rendelet-tervezetet tárgyalta a Bizottság. A szocialista frakció álláspontjának kialakítása során három kritérium érvényesülésére törekedtünk. Egyrészt arra, hogy biztosítva legyen az ingyenes pénzügyi tanácsadáson keresztül az, hogy az ügyfeleket ne lehessen becsapni, és felkészültebbek legyenek saját pénzügyeinkben.  Másrészt arra, hogy biztosítva legyen az átmeneti pénzügyi segítségnyújtás, mégpedig úgy, hogy a bajba jutottak ne kerülhessenek újabb adósságcsapdába. És végül, biztosítva legyen, hogy senki ne kerüljön az utcára. Ezért nem értettünk egyet a visszatérítendő támogatás formájával és ezért kezdeményezzük a krízis-lakásalap létesítését. Mi, nem gondoljuk azt, hogy az egyik család hitelét egy másik adófizető család adóforintjaiból kellene megfizetni. Viszont úgy gondoljuk, hogy sok olyan újpesti van, aki önhibáján kívül a válság, az árfolyam ingadozás miatt került kilátástalan helyzetbe, és rajtuk segíteni kell! Úgy gondoljuk, hogy a bajba jutottakon segíteni pedig úgy lehet, ha megfelelő tájékoztatást adunk a részükre, ha vissza nem térítendő átmeneti pénzügyi segítségnyújtással lélegzetvételhez juttatjuk őket, és végső mentőövként úgy, ha egy krízis-lakásalap létrehozásával elkerüljük azt, hogy a rászoruló családok utcára kerüljenek. Nagy öröm számomra, hogy bár a segítség módját illetően vita van, – és ez így helyes – mégis a segítő szándékot illetően példaértékű összefogás körvonalazódik.
 
 
Ingyenes pénzügyi tanácsadás a bajba jutott újpesti lakáshiteleseknek!
 
 
Boda Katalin pénzügyi-hiteltanácsadó minden héten egy alkalommal - hétfőn délután 16 órától 17.30 óráig várja az Újpesti Önkormányzat István út 14. szám alatti épületének földszint 27-es szobájában – azokat az újpestieket, akik lakáshitelük miatt nehéz helyzetbe kerültek.
Megkerestük, hogy megtudjuk, mi a tanácsadás célja, mire számíthatnak azok, akik segítségért fordulnak hozzá.
 
– A bankok, a hitel, a törlesztő részlet és kamatszámítások világában nem egyszerű eligazodni, főként akkor nem, ha bajba jut az ember. Az Ön által nyújtott tanácsadás segítségünkre lehet?
– Remélem, hogy igen, hiszen a tanácsadás fő célja, pont az, hogy segítséget nyújtsak azoknak a személyeknek, családoknak, akik bármilyen okból kifolyólag lakáshitelük miatt nehéz helyzetbe kerültek, vagy már látják, hogy ott lebeg ez a lehetőség a fejük fölött. Akár azért mert például csökkent a jövedelmük, vagy akár azért mert nőtt a hitelük törlesztő részlete, de a példákat még sorolhatnám.
 
– Ezek szerint már akkor érdemes Önhöz bejelentkezni, ha érzékeljük, hogy bajba kerülhetünk?
– Sőt, ekkor éri meg igazán! Jobb a bajt elkerülni. Ezért arra bíztatnék minden lakáshitellel rendelkezőt, hogy minél hamarabb jöjjön el a tanácsadásra, már akkor, amikor érzékeli, hogy nagyvalószínűséggel nem tudja törleszteni hitelét. Számukra – akik még késedelem nélkül teljesítették a törlesztést, akik esetében a bank még nem mondta fel a hitelt, az ingatlan nincs végrehajtás alatt, illetve az adós, adóstársak sem kerültek Bar-listára – sokkal több megoldási lehetőséget tudok ajánlani.
 
– Tudna pár példát említeni?
– Például sok esetben megoldást jelenthet egy korábbi, kedvezőtlen hitel alacsonyabb kamatozásúra való átváltása vagy a futamidő meghosszabbítása. Bár vannak tipikus esetek, jellemzően azonban minden eset egyedi megközelítést, egyedi módszereket igényel, ezért fontos, hogy személyesen konzultálhassak minden egyes érdeklődővel. Arra kérnék, mindenkit, akinek problémája van, hogy bátran keressen fel, és szakemberként minden tudásommal azon leszek, hogy kidolgozzam számára a legkedvezőbb megoldást.