•  
  •  
  •  

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én (csütörtökön) 14 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Budapest IV. ker. István út 14. II. emelet)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletének 50. §-a szerint:

  • A Közmeghallgatáson feltett kérdés olyan a helyi közügyeket érintő körülményre, hibára vagy hiányosságra irányulhat, amelynek orvoslása, megszüntetése vagy megoldása az Önkormányzat, illetve a helyi közösségek érdekeit szolgálja.
  • A kérdést feltevő felhívhatja a figyelmet olyan magatartásra és tényre is, amely jogszabályba ütközik, sérti vagy veszélyezteti az Önkormányzat, illetve a helyi közösségek jogait, érdekeit.
  • A Közmeghallgatáson tett javaslat valamely a helyi közügyeket érintő hasznos társadalmi, gazdasági, kulturális, igazgatási vagy egyéb cél elérésére irányuló kezdeményezést foglalhat magában.

A Közmeghallgatáson egyéni panaszt nem lehet előterjeszteni.

A kérdéseket, javaslatokat – legkésőbb a Közmeghallgatás napját megelőző hetedik napig, vagyis 2014. november 20-án 16 óráig – írásban a jegyző részére lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. ker. István út 15.), illetve ügyfélfogadási időben a Jegyzői Titkárságon (Bp. IV., István út 14.)

Budapest, 2014. október 27.

Wintermantel Zsolt
polgármester

Dr. Tahon Róbert               
jegyző