HIRDETMÉNYI TÁJÉKOZTATÁS A FÖLDHASZNÁLÓK ÉS FÖLDTULAJDONOSOK SZÁMÁRA A 2010. ÉVI HATÁRSZEMLE MEGTARTÁSÁRÓL

  •  
  •  
  •  

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény minden földhasználó számára előírja termőföldjének mezőgazdasági hasznosítását. A hasznosítási kötelezettség rendszeres ellenőrzése a törvény 5.§ (5) bekezdésében foglaltak értelmében az ingatlanügyi hatóság- azaz- a földhivatal feladata. Az időszerű mezőgazdasági munkák elvégzését a földhivatalok a határszemlék keretében ellenőrzik.

Tájékoztatjuk a földhasználókat és a földtulajdonosokat, hogy a Főváros területén a határszemle 2010. május 17. napján kezdődik.

Kérjük, hogy a fenti határidőig, majd ezt követően is folyamatosan gondoskodjanak a tulajdonukban, használatukban lévő termőföld művelési ágának megfelelő hasznosításáról. Ha a földhasználó a hasznosítási kötelezettségének felróható okból nem tesz eleget, földvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető, és szükséges munkák elvégzésére.

A hirdetmény teljes szövegét letöltheti Újpest Önkormányzata honlapjának Hirdetmények rovatából, vagy innen.