„Hitünk reményt és bizalmat ad nekünk”

  •  
  •  
  •  

Újpest vendége volt három napon át dr. Erdő Péter bíboros, prímás, az Esztergom-budapesti főegyházmegye érseke. A magas rangú egyházi személyiség a Nap utcai Szent József plébánián tartott kánoni vizitációt valamint a bérmálás szentségét szolgáltatta ki. A látogatás végén exkluzív interjút adott az Újpesti Naplónak és az Újpesti Közéleti Televíziónak.

– Bíboros úr, azt mondta a szentmisén, hogy ilyen egyházlátogatás több mint hetven éve volt utoljára.
– Igen. Az egyházi jog ősi idők óta előírja, hogy a főpásztor, ha teheti, látogassa meg az egyházmegyéje plébániáit. Persze ezt lehetetlen minden évben személyesen megtenni, ezért aztán az esperes urak szokták ellenőrizni a gazdasági és adminisztratív ügyeket a plébániákon. De pótolhatatlan a személyes találkozás a hívő közösséggel és a civil társadalommal. Utoljára Serédi Jusztinián bíboros tett ilyen látogatást 1934-ben, de hála Istennek most újra van erre lehetőség. Sikerült is az elmúlt két esztendőben meglátogatni az egyházmegye plébániáinak felét. Örömmel jöttem Újpestre.

– Milyenek az újpesti tapasztalatai?
– Kedvezőek. Sok helyen vannak élő közösségek, családközösségek. Látszik az, hogy a nagycsaládok nem csak egymást segítik, hanem az időseket és a plébánia életét is. Aki rádöbben arra, hogy a hit nem csak egy érzés, hanem van hatása, következménye a gyakorlati életben is, az tanúságot tesz róla, és hordozni képes egy egész plébániai közösség életét. Most itt azt próbáljuk segíteni, hogy még jobban elmélyüljön ez a közösségi jelleg.

– A mai szentmisén a bérmálkozók is tanúságot tettek a hitükről.
– Igen. Meg vagyunk győződve arról, hogy a bérmálás szentsége segíti az embert ebben a tanúságtételben, ami történhet szóban, de történnie kell cselekedetben is. Például abban, ami mától egy hétig az egész országban, minden templomban történik. Kértük a híveket, hogy hozzanak tartós élelmiszert a plébániákra, és mi eljuttatjuk azoknak, akiknek erre tényleg szükségük van. Így ez a két dolog szorosan összetartozik.

– A három napos kánoni vizit során ellátogatott a Károlyi Sándor Kórházba is.
– Természetesen. Ilyenkor mindig elmegyünk akár kórházba, akár olyan betegekhez, akik az otthonukban fekszenek, és akiket a plébánia máskor is szokott látogatni.

– Üzenne valamit az újpestieknek?
– Azt üzenem, hogy velünk az Isten. Azt üzenem, hogy nincs olyan helyzet, amikor nem kapunk perspektívát. Mert a hitünk igenis reményt és bizalmat ad nekünk, és közelebb hoz minket egymáshoz. Erre pedig ma itt Újpesten is nagy szükség van.

Juhász Mátyás