Hosszú távra terveznek

  •  
  •  
  •  

Újpest 2020 néven készül Újpest középtávú (a következő 5-6 évet felölelő) fejlesztési terve, hivatalos nevén az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS). Ehhez azonban nélkülözhetetlen egy 15-20 évre szóló, hosszú távú vízió megalkotása is, így az önkormányzat döntött a Településfejlesztési koncepció (TFK) kidolgozásáról is.

Nem újkeletű dologról van szó. Eddig is léteztek ilyen dokumentumok, de két szempontból jelentősen eltérnek a most születő tervektől. Egyrészt Újpest jelenleg hatályos Városfejlesztési koncepciója és Integrált Városfejlesztési Stratégiája is 2008-ban készült az akkori jogi környezetnek és várospolitikai elvárásoknak megfelelően. Másrészt mindkét anyag a helyiek minimális bevonásával, hivatalos döntések és nem közösségi konzultáció eredményeként jött létre.

A gyors társadalmi, gazdasági és főleg jogszabályi változások, illetve az Európai Unió új költségvetési ciklusának kezdete szükségessé teszik egy új TFK és ITS elkészítését. Újpest fejlődése új lendületet és irányt kap a jövőben. Az Újpest 2020 elnevezésű kezdeményezés célja az új TFK és ITS megalkotása.

A korábbi gyakorlattól eltérően, és annak tapasztalatain okulva a városatyák egy széles körű, az újpesti társadalom lehető legtöbb szegmensét lefedő közösségi konzultáció lefolytatása mellett határoztak.

“Ezek eredménye alakítja majd városunk jövőjét. Így haladunk előre megint. Együtt, összefogva, egymással párbeszédben.” – írja a folyamatról Wintermantel Zsolt a blogjában.

A hatékony együttműködés, és eredményes együtt gondolkodás érdekében a polgármester felhívással fordult az itt működő civil szervezetek, egyesületek, vállalkozások, egyházak felé, amelyben arra kérte fel őket, hogy képviseltessék magukat az ITS és a TFK előkészítésével és kidolgozásával foglalkozó munkacsoportokban. Három ilyen testület jött létre, három különböző szakterületre: gazdasági, környezeti és humán feladatok, tervek kidolgozására. Ezekbe várják most a bekapcsolódni vágyó szervezetek jelentkezését, a strategia@ujpest.hu e-mail címen.

” Mind az évek óta sikeresen működő Újpesti Párbeszéd, mind a Gazdasági Klub, vagy a számos egyéb egyeztető fórum azt bizonyítja, hogy az újpestiek közössége egyre erősebb, még tovább erősödött a lokálpatriotizmus. És ez így jó, ettől lesz Újpest egyre sikeresebb minden területen. Vallom, hogy Újpest az itt élő embereké, itt tehát annak kell történnie, amit közösen eltervezünk” – olvasható a polgármester által aláírt felhívásban.