•  
  •  
  •  

A Húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. Krisztus kereszthalála és harmadnapi feltámadása máig fontos üzenetet hordoz. Az ünnep mai mondandóját az újpesti történelmi egyházak papjai és lelkészei fogalmazták meg.

Horváth Zoltán plébános, Újpest díszpolgára:

A feltámadás ereje. Ez az erő egykoron elindította a világ átalakítását. A tanúk
életüket is odaadták a megtapasztalt hitért és örömért, ezért hitelük volt. Jézus sírját egy nehéz kő zárta el, melyet nem emberi erőlködés tett félre az útból. A föltámadás hite ma is képes akár sziklákat is megmozgatni, akadályt nem ismer. Ha tiszta szíved vágya, lelkiismereted a jó felé vezet, akkor ne riadj vissza, hogy kő zárja el az utadat.
Lehet sok meg nem értés, kísértés, rossz külső körülmények. Lehet belső bizonytalanság, megtapasztalt bukás és kudarc. De akkor is csak indulj el a hit útján, és közben meg fogod tapasztalni, hogy egy láthatatlan hatalmas segítő jár előtted. Ne vonakodj, ne riadj vissza, ha olyan kő zárja el, aminek az elmozdítására egyedül nem volnál képes: menj csak tovább, és mire odaérsz, Isten már elhengeríti az utadból! Ha a magad erejében bízol, elkerülhetetlen a bukás. Ha Jézus hatalmának a túláradó erejére számítasz, akkor a te számodra is mindig van győzelem a feltámadt Krisztusban!