•  
  •  
  •  

A Húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. Krisztus kereszthalála és harmadnapi feltámadása máig fontos üzenetet hordoz. Az ünnep mai mondandóját az újpesti történelmi egyházak papjai és lelkészei fogalmazták meg.

Mészáros Kornél baptista lelkész

Az elmúlás, a halál valaminek a végét jelenti. Általános emberi fogalmaink szerint ez visszafordíthatatlan folyamat. A gyászban sokszor a reménytelenség fájdalma kiált fel, mert valaminek vége.
Húsvét ünnepe a csodáról szól, hogy a halál csak egy állomása az életnek. Kitárult előttünk a reménység kapuja, és Jézus Krisztus utat nyitott az Atyához minden benne hívő számára. Annyian élnek ma is a reménytelenség megkeseredett borzalmában. Amikor nincs tovább, nincs cél, nincs értelme semminek.
Az ünnepi hírnök örömöt hirdetett az első húsvétkor, hogy „Nincs itt, mert feltámadt!”. Bárcsak ez a boldog hír végigsöpörne köztünk is, és elindulva, találkoznánk Jézussal, aki a feltámadás és az élet, és meghallanánk köszöntését: „Békesség néktek!” Áldott húsvéti ünnepet!