Így lehet átjelentkezni a népszavazás előtt

  •  
  •  
  •  

Jegyzői tájékoztató hirdetmény Budapest főváros IV. kerület Újpest választópolgárai részére 2016.10.02. napjára kitűzött országos népszavazással kapcsolatban. Belföldi, állandó lakóhelytől eltérő településre (fővárosi kerületbe) történő átjelentkezés.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény az alábbiak szerint szabályozza az átjelentkezéssel történő szavazással kapcsolatos egyes kérdéseket a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára.

Átjelentkezési kérelmet az a magyarországi állandó lakóhellyel, valamint általános választójoggal rendelkező, magyar állampolgár nyújthat be, aki a 2016. október 2. napjára kitűzött Országos Népszavazás napját megelőző 2. napig a központi névjegyzékbe automatikusan felvételre kerül.

A regisztráció levélben, személyesen, illetőleg online felületen (www.valasztas.hu) történhet. (Adatlap minta – kötelező adattartalom okán – mellékelve elérhető.) A kérelemben meg kell jelölni azt az adott települést (főváros esetén kerületet), amelynek – előzetesen, a település (főváros esetén kerület) által kijelölt – szavazókörében a választópolgár szavazni kíván; továbbá a beadványt lakcímkártyán (régi típusú igazolványok esetén az azokban) szerepeltetett adatok alapján szükséges kitölteni tekintettel arra, hogy az elbírálásnál pl. a születési hely kerületének elírása, továbbá második keresztnév lehagyása is elutasítást eredményez.

A beadott kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes helyi választási iroda jogosult elbírálni
, aki az arról szóló döntést papír alapon, illetőleg igény szerint – amennyiben kérelmező azt a kérelem benyújtásával egyidejűleg megjelöli – e-mailben, és faxon is megküldi.

Az átjelentkezésben megjelölt település (főváros esetén kerület) szavazóköri névjegyzékébe történő felvételt követően a szavazásra, előzetesen, a település (főváros esetén kerület) által kijelölt szavazókörben kerül sor. Az új, átjelentkezéssel érintett szavazókör pontos címe, és száma az elbíráló választási iroda döntésén minden alkalommal feltüntetésre kerül.

Az átjelentkezés iránti kérelem benyújtási határideje 2016. szeptember 30. napja 16:00 óra.

Kérem, hogy valamennyi, újpesti választópolgár éljen alkotmányos demokrácia adta jogával, és vegyen részt az országos népszavazáson.

Budapest, 2016. szeptember 26.
Dr. Tahon Róbert