Ingyenes hirdetési lehetőség kisvállalkozásoknak

  •  
  •  
  •  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Képviselő-testület 1/2011.
(I.31.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az újpesti
kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásról.

A Pályázat célja az újpesti kisvállalkozások fejlődésének, a munkahelyek megőrzésének, illetve új munkahelyek teremtésének segítése. A pályázat helyi kisvállalkozások számára biztosít ingyenes megjelenési lehetőséget az Újpesti Napló című újságban a pályázat elbírálását követő 4 hónapon belül két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 1/8 oldal terjedelemben.

(A pályázat hivatalos kiírása + formanyomtatvány)

A pályázaton olyan  újpesti társas vállalkozások, egyéni vállalkozók vagy
egyéni cégek vehetnek részt, amelyek az Önkormányzat közigazgatási területén már legalább egy éve bejelentett székhellyel vagy telephellyel (fiókteleppel)  rendelkeznek, és itt kiskereskedelmi vagy a lakosság részére szolgáltató tevékenységet folytatnak.
Fontos feltétel, hogy a cég éves nettó árbevétele a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt teljes üzleti évben nem haladhatja meg a 100.000.000 Ft-ot. Ehhez persze szükséges, hogy a vállalkozás rendelkezzen legalább egy teljes lezárt üzleti évvel, és arra vonatkozóan a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval (egyszerűsített beszámolóval) vagy azzal egyenértékű adóbevallással. További feltétel az érvényes adószám, illetve az, hogy a vállalkozásnak ne legyen lejárt köztartozása. Ha a pályázó cég ellen végrehajtási-, csőd-, felszámolási- vagy
végelszámolási eljárás van folyamatban, automatikusan kizárásra kerül.

Az önkormányzat által a pályázaton nyújtott támogatás révén a nyertes pályázók ismertethetik az Újpesten végzett kiskereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységüket, illetve tájékoztatást adhatnak tevékenységükről, aktuális kedvezményeikről.

A pályázatokat írásban, pályázati formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján vagy postai úton folyamatosan lehet benyújtani.
Postázási cím:
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Polgármestere
1325 Budapest, Pf. 107.
 

Személyesen:
Újpesti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája
1042 Budapest, IV. ker. István út 15.