Ingyenes jogsegélyszolgálat 2014-ben is

  •  
  •  
  •  

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanárai (és hallgatói) az újpesti önkormányzattal folytatott együttműködés keretében áprilisban is ingyenes jogsegélyszolgálatot tartanak.

Helyszín a Polgármesteri Hivatal földszinti 27-es terme, ahol főként ügyviteli megoldásokban, panaszok megfogalmazásában segítenek, de valamennyi jogi területen tanácsot adnak.

Dátum, időtartam
Oktató neve Beosztás Tanszék/terület
2014.04.03. Csütörtök
10:00-12:00 óráig
Dr. Cservák Csaba docens Alkotmányjogi Tanszék
2014.04.08. Kedd
10:00-12:00 óráig
Dr. Tóth Zoltán docens Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tsz.
2014.04.15. Kedd
10:00-12:00 óráig
Dr. Domokos Andrea docens Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási jogi Tanszék
2014.04.24. Csütörtök
10:00-12:00 óráig
Dr. Dobrocsi Szilvia adjunktus Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási jogi Tanszék
2014.04.29. Kedd
10:00-12:00 óráig
Dr. Grad-Gyenge Anikó docens Polgári Jogi és Római Jogi Tsz.