Ingyenes lelki egészség programokkal vár az Újpesti Egészségfejlesztési Iroda

  •  
  •  
  •  

Az ember testi, lelki, szellemi és társas lény. A komplex egészségmegőrzés a lelki egészség erősítése nélkül elképzelhetetlen. Az Újpesti Egészségfejlesztési Irodában tanácsadó szakpszichológus és lelkigondozó támogatja az érdeklődőket ebben a folyamatban. (Míg a pszichológia tudománya közismert, a lelki gondozóról talán kevesen tudják, hogy teológiai, spirituális alapon végez mentálhigiénés támogató tevékenységet.)

Stresszkezelő csoport

A pszichoszomatikus problémák hátteréről elsősorban a stressz jut eszünkbe, mely kikerülhetetlen része a mindennapoknak. A kérdés az, mit tudunk vele kezdeni. Káros hatása csökkenthető, ha a megküzdés hasznos lehetőségeinek gazdag tárháza áll rendelkezésre. Stresszkezelő tréningünkön a résztvevők megismerhetik a stressz természetét, a hétköznapokban is jól alkalmazható eszközöket, szempontokat kapnak a megküzdésre. A folyamat célja az önismeret fejlesztése, hiszen különbözünk abban is, mi okoz feszültséget az életünkben. Ezek forrása olykor nem csak a külvilágból érkezik, szükség lehet saját viszonyulásunk megismerésére, változtatására.

Do-in mozgásmeditációs csoport

A feszültség nem csak a lélekben, a testben is jelentkezik. A folyamat fordítva is működik, hiszen a test megnyugtatása segít a lelki egyensúly visszaállításában is. Egy hazánkban még kevésbé ismert japán mozgásmeditációs módszer a Do-in gyakorlására biztosítunk lehetőséget a lakosoknak. Ez a több ezer éves gyökerekre visszatekintő mozgásforma erősíti a saját test tudatosabb, elfogadóbb megélését. Egyszerű mozdulataival és az önmagunkra irányuló figyelemmel kiléphetünk a mindennapi rohanásból, hogy felfrissülve térjünk vissza feladatokhoz. Elméleti hátteréből kiemelendő a keleti orvoslás megelőzésre irányuló szemlélete. Célkitűzésünk, hogy a stresszkezelés lehetőségeivel már a legfiatalabbak is megismerkedhessenek. Ebben a kerülteben dolgozó iskolai, óvodai szociális segítőkkel alakult ki egy hasznos együttműködés.

Bibliai alapú önismereti csoport

A mélyebb önismereti munkára nyitott lakosok számára Bibliai alapú önismereti csoportot kínálunk. Itt ugyan bibliai történetekkel dolgoznak a résztvevők a csoport nem kötődik valláshoz, vagy felekezethez. A Biblia emberi érzéseket, élethelyzeteket bemutató részleteihez kapcsolódva segít a saját viselkedésünk, esetleges elakadásink jobb megértésében.

Társasjáték klub

Önmagunk megértésén túl a közösségi élményre is szükségünk van. Jó lehetőség erre a társasjáték klub, ahol a közös örömé a főszerep. A csoporttagok közben észrevétlenül dolgoznak szellemi frissességük megőrzésén, az egymáshoz történő alkalmazkodás fejlesztésén. Szervezünk továbbá speciális élethelyzetekre koncentráló csoportokat. Ilyen a tavaszra tervezett párkapcsolaterőstő alkalom. Olyan szempontokat gondolunk át, melyek a közös élet kezdetén talán nem merültek fel, de tudatosítva őket sok vita és félreértés előzhető meg.

Gyászfeldolgozást segítő csoport

Az élet fájdalmas, de sokakat érintő része a veszteség feldolgozása. A közhellyel ellentétben ebben nem önmagában az idő segít, hanem az önismereti munka, melyet olykor könnyebb egy biztonságos, megtartó sorstársközösségben megtenni.

Dohányzás leszoktatását támogató program

Végül a programok sorából nem maradhat ki a leszokást támogató program dohányzó lakosoknak. A fizikai függőségen túl lelki és viselkedéses függőség is fennáll, melyek leküzdéséhez tematikus folyamat keretében találunk személyre szabott stratégiákat. Igény és megfelelő számú résztvevő esetén programjain munkahelyi közösségek részére tréning formájában külső helyszínen is megvalósíthatóak.

A programokat többnyire 6 alkalmas csoportos foglalkozások formájában tartják, de igény esetén lehetőség van egyéni beszélgetésre is. Helyszín többnyire az Újpesti Szakrendelő, de igény esetén a kerületi oktatási-nevelési intézményekben, közintézményekben, civil klubokban is rendelkezésre állunk.

ÚN

, ,