Jó esély van a rendezésre

  •  
  •  
  •  

Minden újpestit traumaként ért, amikor a tavalyi évben a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat megfogalmazta azon szándékát, hogy a továbbiakban nem Újpesten kívánja működtetni a gyermek szakrendelést, hanem a Heim Pál Kórházban. Ezt a helyzetet tovább súlyosbította, hogy az újpesti járóbeteg – szakellátás helyzetének megoldását egy esetleges privatizációval kívánták „orvosolni”.
A legutóbbi testületi ülésen a képviselők ismételten tárgyalták az újpesti szakrendelők ügyét. Ennek kapcsán kerestük fel dr. Derce Tamást, Újpest polgármesterét, s a fejleményekről, a lehetséges változásokról kérdeztük.

– Mondhatjuk, hogy az újpesti gyermek és felnőtt szakrendelők ügye rendeződni látszik?
– Nekem majd akkor tűnik úgy, ha aláírtuk a szerződést. A rendezés felé a szükséges lépéseket megtettük, elmondhatjuk, hogy a fővárosi és a kerületi vezetés is ugyanazt akarja. Megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a végeredmény rögzítésre kerüljön.
– Mi az a megoldás, ami most körvonalazódik?
– Úgy tűnik, hogy a szakrendelők maradnak fővárosi önkormányzati tulajdonban, nem kerül sor azok privatizálására. Egybeköltöznek a most több épületben lévő rendelők: a gyermek és a felnőtt szakrendelő, valamint a tüdőgondozó beköltözik a Görgey utca 30. alatti ún. régi SZTK-ba. Történik ez a Fővárosi Önkormányzat és az Újpesti Önkormányzat aktív közreműködésével.  Továbbá felújítanánk a rendelőt.
– Mit jelent ez a közös együttműködés?
– Jelen esetben egy közös tulajdonú ingatlantömb – ahol most a gyermek szakrendelő van - hasznosítását, azaz eladását jelenti. A pénzből egy modern, a kor követelményeinek megfelelő szakrendelő egységet hozhatunk létre Újpesten. A szakrendelő felújításával járó költségek jelentős részét fedezi remélhetőleg az ingatlanokból befolyó összeg. Ezt természetesen a szerződésben rögzíteni kell. Nem elfogadható az időhúzás, már csak azért sem, mert a gyermek szakrendelő meglehetősen rossz állapotban van. Véleményem szerint az elvi lehetőség adott, hogy a jövő év során megtörténjen a szakrendelő modernizálása. Célunk, hogy ez a kiadás a főváros jövő évi költségvetésében szerepeljen. Erre jó esélyt is látok.  
– Nyilván nehéz több ingatlant egy időben eladni, így szükséges lehet a felújítás költségeinek előfinanszírozása. Partner ebben a fővárosi vezetés?  
– Szeretnénk, hogy az legyen. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy ez is szerződés kérdése. Az a véleményem, hogy abban a politikai helyzetben, amelyben a mai fővárosi vezetés van, politikailag is az az okos dolog, ha a főváros egyszerűen beteszi a költségvetésébe és előfinanszírozza az újpesti szakrendelők ügyét. Majd elszámolunk a dologgal, ha megtörtént az értékesítés. Annál is inkább, mivel ez az összeg a főváros összköltségvetésének jóval kevesebb, mint egy százaléka. Én optimista vagyok ez ügyben. Nem gondolom, hogy a főváros politikai vezetése szeretné elveszteni Újpestet. Ez az ügy pedig alkalmas arra, hogy elveszítse.
– Ezek szerint a privatizáció már nem is kérdés.
– Ahhoz semmiképpen nem járulunk hozzá a jövőben sem, hogy a rendelőket privatizálják. Biztos vagyok benne, hogy a főváros nem is privatizálná. Nem is ez a kérdés, sokkal inkább az, hogy felújítják-e a szakrendelőt, hogy a XXI. század követelményeinek megfelelő rendelőbe mehetnek-e az újpestiek vagy így hagynak mindent.
                                              ***
Az említetteken túl – annak ellenére, hogy a működtetés nem Újpest Önkormányzat feladata – egy harmadik problémával is szembe kellett nézni, nevezetesen a szakrendelők rendkívül rossz műszaki állapotával, lerobbant orvosi gép és műszerparkjával.
Újpest Önkormányzatának vezetése nem értett egyet a Főváros szándékával, olyan megoldást keresett, amely mindhárom problémára választ ad, s mindezt úgy, hogy a gyermek és felnőtt járóbeteg – szakellátás továbbra is Újpesten maradjon.
Ennek szellemében kezdődtek meg a tárgyalások. Az egyeztetések során egyetértés született abban, hogy a gyermek járóbeteg-szakellátás és felnőtt járóbeteg – szakellátás továbbra is Újpesten marad. Továbbá abban is megegyeztünk, hogy a járóbeteg – ellátás a jövőben is önkormányzati feladat marad. Ugyanakkor prioritásként fogalmazódott meg az is, hogy mind a felnőtt, mind a gyermek szakrendelő tekintetében javítani kell a betegellátás körülményein, színvonalán, műszaki, infrastrukturális hátterén.
 
A tárgyalások eredményeként olyan koncepciót sikerült kidolgozni, melyre a július 3-ai Képviselő-testületi ülésen minden képviselő igent mondott – nyilatkozott a megnyugtatóan rendezendő helyzetről dr. Trippon Norbert alpolgármester. – Ennek értelmében a Görgey A. u. 30. szám alatti szakrendelő épületében egy olyan korszerű, integrált egészségügyi központ jön létre, mely a gyermek és felnőtt járóbeteg -szakellátásnak, továbbá a tüdőgondozónak is otthont ad. Az áthelyezés, felújítás fedezetéül Újpest Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat által felajánlott ingatlanok értékesítéséből befolyt bevételek szolgálnak. A döntés értelmében a gyermek járóbeteg – szakellátás továbbra is a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában marad, úgy, hogy gyermekeink Újpesten, megújult épületben, a kor követelményeinek megfelelő orvosi és műszerpark igénybevételével, színvonalas ellátásban részesülhetnek. 
A Képviselő-testület egyhangú szavazati arány mellett kinyilvánította továbbá azon szándékát is, hogy nem támogatja a szakrendelők privatizálását, és ragaszkodik azok önkormányzati fenntartásához.