Jó színvonalú bölcsődei ellátás

  •  
  •  
  •  

A törvényi rendelkezés nyomán Újpest Önkormányzata szeptembertől saját fenntartású bölcsődéiben igazságos és méltányos gondozási díjat vezet be. A kialakítandó térítési díjak meghatározására a kisgyermekes újpesti családok között végzett, széles körű felmérés nyomán került sor. Minderről Nagy István alpolgármestert kérdeztük.

– Újpesten kiemelt figyelmet fordítunk az oktatási-nevelési intézményekre, így a bölcsődékre is. A jó színvonalú bölcsődei ellátással segíteni kívánjuk azokat az édesanyákat, akik a gyermekvállalás után vissza akarnak menni dolgozni. Jelenleg kilenc bölcsődébe várjuk a kisgyermekeket – mondja Nagy István alpolgármester.

A költségekről szólva nem elhanyagolandó: a bölcsődei ellátás, a férőhelyek biztosítása és az intézmények fenntartása havonta gyermekenként közel százezer forintjába kerül az újpesti önkormányzatnak. Eddig ennek alig tíz százalékát, a gyermek élelmezési nyersanyag-költségét fizették a szülők.

– A bölcsődei ellátás éves szinten mintegy 540 millió forint kiadást jelent az önkormányzatnak. Az ellátásáért térítési (gondozási és étkezési) díjat kell fizetni. Eddig csak az étkezésért kellett fizetni, és mindenki ugyanazt az összeget fizette. A gondozási díj bevezetése sem eredményezi az önkormányzati támogatás jelentős csökkenését. Viszont nem tartottuk igazságosnak, hogy a család jövedelmi helyzetétől függetlenül mindenki egyforma térítési díjat fizessen – fejti ki Nagy István. Ezért döntöttünk a gondozási díj bevezetése mellett. Nem akartunk elviselhetetlen terhet róni a kisgyermekes családokra, figyelembe vettük, hogy a gyermekvállalás ideje egybeesik a család lakhatásának megteremtésével. Ezért nem csupán a jövedelemmel hangoltuk össze a fizetendő díj mértékét.

A kedvezményekről szólva az alpolgármester elmondta: a rászoruló családokat továbbra is kiemelten támogatja az önkormányzat. A rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesülő, tartós beteg, fogyatékos továbbá a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében nem állapítható meg gondozási díj. A gondozásért fizetendő havi térítési díj nem haladhatja meg a család egy főre jutó nettó havi jövedelmének 25 %-át.


Az étkezési térítés díj jelenleg 475 forint naponta, ehhez adódik hozzá szeptember elsejétől – a család jövedelmi helyzetétől függő – 100 forinttól 500 forintig terjedő gondozási díj. Ha az egy főre jutó jövedelem 85 500 forint alatt van, csak az élelmezés költségét kell megfizetni, ami havi 9975 forint. Ha a család egy főre jutó jövedelme 85 501 és 99 750 forint közé esik 100, 99 751 és 114 000 forint között 200, 114 001 és 128 250 forint között 300, 128 251 és 142 500 forint között 400 forint a napi gondozási díj. Akik nem nyújtanak be jövedelemigazolást, vagy a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a 142 500 forintot, azoknak napi 500 forint lesz a gondozási díj.

Utóbbi esetben havonta 20 475 forint lesz a térítési díj, tehát egy napra 1 000 forintot kell fizetni a bölcsődei ellátásért. Ez nagyjából annyi, amennyit egy gyesen lévő anyukának egy órára kell fizetni, ha elfoglaltsága miatt más gondjaira kell bízni gyermekét.