Jó tanuló, jó sportoló

  •  
  •  
  •  

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyílt pályázatot ír ki „A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2011” cím elnyerésére

A pályázat kiírásában közreműködő szervezetek: a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövet-ség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége.

A pályázat célja a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a fair-play szellemének ápolása, az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés, az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése valamint a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A pályázaton minden a köz- és felsőoktatásban tanuló diák és hallgató részt vehet, aki a pályázati kiírásban felsorolt kritériumoknak megfelel.
A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

III. kcs.    1998-1999-ben születettek
IV. kcs.   1996-1997-ben születettek
V. kcs.    1994-1995-ben születettek
VI. kcs.   1991-1992-1993-ban születettek
(Kivétel az atlétika sportág, ahol 1992-1993-ban születettek)
VII. kcs. 2010/2011-es tanévben felsőoktatási intézmények hallgatói.

A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai  Versenykiírása általános szabályai alapján történt. Az oktatási intézmény igazgatója által aláírt pályázatot vagy a diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2010/2011-es tan-évben:

a III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb;
az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb;
a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. között hazai versenyen eredményesen szerepeltek.

A pályázatok elbírálásánál csak az alábbi szervek, szervezetek által hitelesített versenyered-mények értékelhetők:

Magyar Diáksport Szövetség,
Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség,
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége,
Országos Sportági Szövetségek.

A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadják el. A regisztrált sportági szakszövetségek listája megtekinthető a Nemzeti Sportszövetség honlapján (www.nssz.hu).

A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak oklevelet kapnak.

A pályázatokat az alábbi címre kell benyújtani:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A borítékon tüntessék fel: „A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2011.” pályázat

A pályázat benyújtási határideje: 2012. január 31. (postabélyegző kelte).

A pályázati dokumentáció (kiírás + adatlap)  letölthető a NEFMI honlapjáról.