K Ö Z L E M É N Y

  •  
  •  
  •  

Az elmúlt hónapokban és hetekben az országgyűlési választási kampány során több olyan kiadvány jelent meg, amelyek arra késztetnek, hogy szándékaim ellenére szavamat felemeljem.

Mindenekelőtt felhívom a Fidesz-es és MSZP-s urak és elvtársak figyelmét, hogy én, dr. Derce Tamás, az ez évi országgyűlési választásokon nem indulok. Ehhez képest elég furcsának találom, hogy mindkét párt, választási kampányuk során számomra érthetetlen módon célkeresztjükbe állított. Ezért néhány tényt, kénytelen vagyok ismételten rögzíteni:
 
1.) 2006-ban e két párt szövetséget kötött egymással. Ennek során felosztották egymás között Újpestet, az egyes gazdasági és politikai vezető kulcspozíciókba, valamint az igazgató tanácsokba, felügyelőbizottságokba kizárólag saját politikai munkatársaikat helyezték, tekintet nélkül a szakmai tudásra. Az osztozkodás kiterjedt egyes gazdasági jellegű pályázatokra is. Egy példa. A piac őrzésére kiírt közbeszerzési pályázat egyik feltétele volt, hogy a pályázónak „NATO kompatibilitással”(!) kellett rendelkeznie. Tapasztalataim alapján azt kell mondanom, ez az együttműködés mind a mai napig fennáll.
 
2.) Deák Ferenc mondata, miszerint:  „Már pediglen hazudni nem szabad”, ma is érvényes, még azokra is, akik parlamenti képviselők akarnak lenni. Aki azt állítja, hogy az elmúlt nyolc évben az önkormányzat nem csinált semmit, az, ha újpesti, akkor csak aludni jár hozzánk és nem itt él, vagy nincs szeme, vagy szándékosan nem mond igazat. Akik itt élnek ugyanis Újpesten, azoknak nem kell elmondani, hogy mit is tett az Önkormányzat az elmúlt nyolc évben. Az ide ágyrajáróknak csak néhány dolgot emlékeztetőül, csak a példa kedvéért: Az előző ciklusban (2002-2006) a Baross utca, a Leiningen utca, a Szilágyi úti felüljáró felújítása, illetve megépítése csak úgy történhetett, hogy ezen feladatokat, vagy maga az Önkormányzat hajtotta végre saját költségén, vagy a beruházás minden két forintjához egy harmadikat mi adtunk.  
 
3.) Dokumentumokkal tudom bizonyítani, hogy az Újpesti Szakrendelő privatizációját, ha tetszik, ha nem, mind az újpesti MSZP, mind az újpesti FIDESZ lelkesen támogatta. E dokumentumok, az önkormányzat irattárában bárki által megtekinthetők. Ehhez képest egyik párt sem vindikálhatja magának azt az érdemet, hogy ők akadályozták meg az Újpesti Szakrendelő privatizációját. Sőt. Az általuk készített és megszavazott dokumentum kifejezetten rögzíti, hogy nem preferálják a szakrendelő átvételét. Egy évvel később ugyan javasolják a szakrendelő átvételét, de úgy hogy a működtetésbe külső forrást –azaz magántőkét- kell bevonni.
 
4.) Ugyancsak dokumentumokkal tudom bizonyítani, hogy akár személy szerint én is, mi mindent tettem annak érdekében, hogy megmaradjon az Újpesti Szakrendelő, hogy ne zárják be az Újpesti Szülőotthont, hogy az újpesti uszoda továbbra is nyitva legyen. Hogy e két párt fővárosi képviselői mit tettek, az rejtély, mert sem engem, mint polgármestert, sem a képviselőtestület egészét fővárosi tevékenységükről nem tájékoztatták. Amit pedig némelyikük ez ügyben csinált, az minden képzeletet alulmúlt.
 
Van olyan képviselő, aki mind az újpesti Képviselőtestületnek, mind a fővárosi Közgyűlésnek tagja, s az elmúlt években soha, egyetlen alkalommal sem jött hozzám, keresett meg, hogy bármely ügyben működjünk együtt, vagy bármit is kezdeményezzünk. Aki nem akar velünk szóba állni, azzal nem lehet sem együttműködni, sem összeveszni. Egyébként a világgal jóban és beszélő viszonyban vagyok.
 
Ugyancsak szomorú, de a tényeket kimondva rögzítenem kell a következőket is. Mindazon korábbi országgyűlési képviselők, akik most ismételten az országgyűlésbe igyekeznek, tekintet nélkül arra, hogy hány évig voltak országgyűlési képviselők, 16 évig, vagy csak másfél évig, képviselőségük idején vagy egyáltalában nem kerestek meg, hogy Újpest érdekében az Önkormányzattal együtt tegyünk, vagy ne tegyünk valamit, vagy a ritka alkalmak csak formálisak voltak.
 
Nem kívánok a választásokban semmilyen szerepet vállalni. De ez nem jelenti azt, hogy a tudatlanságot és az emlékezetkihagyást támogatnám hallgatásommal. És ismét felhívom az uraknak és az elvtársaknak a figyelmét (mert az ismétlés a tudás atyja) hogy ideje lenne  a jelen választási kampányukban egymással foglalkozni, mert ők indulnak az országgyűlési választásokon és nem én. Ez a véleményem az Urakról és az Elvtársakról.
 
Újpest, 2010. március 29.
 
 
Dr. Derce Tamás
polgármester