Karácsony üzenete

  •  
  •  
  •  

Advent időszakában vagyunk. Jeles ünnepre várunk. Vajon emlékszünk-e eredeti jelentésére, és mit üzen nekünk ma, 2015-ben a karácsony? Az újpesti történelmi egyházak képviselői erről beszéltek lapunknak.

„Advent második vasárnapján történt. A Főtéren található betlehemes előtt megállt egy család. A szülők és gyermekeik felváltva mutogatták egymásnak a szereplőket: „Nézd csak! Ez a fiatal lány itt Mária, a férje pedig József.” „A pásztorok is eljöttek.” Az idilli felsorolást a következő kérdés szakította félbe: „Hol van Jézus?” A Jézust jelképező figura ugyanis nem volt ott. Eltűnt.
Karácsonyra készülve számtalan dologra odafigyelünk: az ajándékok beszerzésére, a családi találkozók megszervezésére, a takarításra, a rendrakásra, sütésre, főzésre, fenyőfa feldíszítésére, csomagolásra, a hangulat megteremtésére. Mindeközben álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel magunknak a kérdést: „Hol van Jézus?” Ott van velünk? Vagy már elfeledkeztünk róla?
Karácsony Jézus nélkül nem ünnep, csupán az ünnep árnyéka, paródiája. Vele együtt azonban átélhetjük a bűnbocsánat, a szeretet és az újrakezdés örömét.”

Szabó László református lelkész, Újpest-Belsőváros 

„Karácsony ünneplése, az Isten szeretetének megjelenése és befogadása szeretetteljesebb életre hív. Azt kérték tőlem, fogalmazzam meg, mi a karácsony üzenete. Eljönni a templomba, odatérdelni a jászol elé, csendben. Mindaddig csendben maradni, amíg a lelkiismeret hangján Jézus nem szól hozzád. És ebben a csöndben nem csak kérni, hanem töltekezni örömmel, ujjongással, békével, szeretettel. Olyan túlcsorduló legyen bennünk karácsony öröme, hogy mindenkivel, akivel csak találkozunk, ezt osszuk meg!
Benedek Elek szép versét ajánlom programadónak:
Jézus tanítványa voltam,
Gyerekekhez lehajoltam,
A szívemhez fölemeltem,
Szeretetre így neveltem.
Urunk, Jézus Krisztus! A világnak szüksége van rád, a mai korban inkább, mint valaha. Csak te tudsz megfelelni összes kívánságunknak, betölteni lelki ürességünket. Segítsd családjaink életét, add meg az örömöt, hogy általad bensőséges hitbeli életet éljünk!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, szép ünnepeket!”

Horváth Zoltán plébános, Újpest Díszpolgára

A cél maga az út, de csak ha az út nem céltalan – írja Rónay György Szerápion legendája című versében. Ez az útmutatás úgy gondolom ma is érvényes, mert sokan indulnak misztikus, spirituális vagy éppen zarándokutakra, ahol keresik az élet értelmét vagy a létezés méltóságát. Mi keresztények azonban nem csupán egy utat akarunk felmutatni a sok különféle lehetőségből, hanem az út és a cél találkozását szeretnénk láttatni az emberekkel. Az út és a cél találkozása karácsony ünnepének igazi üzenete, mert az Isten útja (inkarnáció) és az ember lelkének célja (részesülés) eggyé válik. Ezt az egységet valódi ünnepként élhetjük meg! Ha Isten úgy megbízott az emberben, hogy a számára legdrágábbat rábízta az emberiségre, akkor nekünk is bízni kell az emberben, akit társul, testvérül vagy barátul kaptunk. Bízni nem könnyű a mai világban, amikor félelem és manipuláció, hazugság és álnokság ott leselkedik a mindennapokban az emberre várva, de a bizalom hiánya nem csak ünneptelenné teszi a hétköznapokat, hanem embertelenné formálja életünket. Merjünk küzdeni a bizalmatlanság ártó hatalma ellen! Legyen karácsony ünnepe a megújult bizalom hitvallásának megélése, ahol életünk és létezésünk útra és célra talál, mert Jézus megszületett, így dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek.

Solymár Péter evangélikus lelkész