Károly, a hős honleány

  •  
  •  
  •  

Újpesten, a Csokonai utca 4. számú ház falán szerény emléktábla jelzi: az egyszerű ház lakója volt egykoron Lebstück Mária, aki Károly néven, huszár főhadnagyi rangban harcolt, szigorú titokban tartva női mivoltát. Az 1848-1849-es forradalom százhúsz éve elhunyt legendás hősének Újpest közössége állított emléktáblát.

Lebstück Mária, Zágrábban gazdag kereskedőcsalád gyermekeként született, majd a forradalom előtt Bécsben nevelkedett.

Naplójából tudjuk, miként lett részese a bécsi forradalomnak. Az alig 18 éves fiatal lány éppen Bécs belvárosába indult, hogy kalapot vegyen magának. Hazajutnia azonban nem sikerült, mert a város kapuit lezárták. Mari kisasszony a tömött utcán, a forradalmi események kellős közepén találta magát. A nagy felfordulást az új kalap is megsínylette, tönkrement. Az ifjú hölgy azonban „huszáros” megoldást választott: még aznap este egy gárdasapkára cserélte a női fejfedőt, majd megkezdte az őrszolgálatot. A császárhű családjával is szembekerülő honleány egy ismerős cipész segítségével öltött férfiruhát, a suszter felesége pedig Mária haját vágta fiúsra.

Honvédtisztként az 1848-as bécsi forradalomban a jogászcsapatban harcolt, majd novemberben csatlakozott a honvédséghez. Részt vett a branyiszkói, és a kápolnai csatában, és Buda visszavételénél is. Tulajdonképpen illegális katonai karrierje során egészen a főhadnagyi rangig vitte a Miklós-huszároknál. A szabadságharc bukása után azonban az aradi várbörtön jutott számára is.

Szabadulása után, 1880-ban Újpestre költözött a fiához. Itt is halt meg, 62 éves korában.


Lebstück Mária legendás alakja Jókai Mór által vált széles körben ismertté. A hős honleány története egy jóval későbbi korban Huszka Jenőt és Szilágyi Lászlót is megihlette: a Mária főhadnagy című, fordulatokban bővelkedő operett ma is kedvelt darabja a színházak repertoárjának.

B. K