Kelengyepénz – újpesti kisbabáknak

  •  
  •  
  •  

Az előző évek születési adatai szerint Újpesten évente mintegy ezer gyermek születésére lehet számítani. Örvendetes, hogy ez a szám, ha nem is dinamikusan, de növekedést mutat. A képviselő-testület legutóbbi ülésén arról döntött, hogy az újpesti újszülöttek szüleit – jövedelmük alapján – szociális támogatásban részesíti. Minderről Nagy István népjóléti alpolgármester kérdeztük.

– Miért döntött a képviselő-testület az új szociális támogatás létrehozásáról?
– Az újpesti lakosokat márciusban egy kérdőívvel kerestük meg, „Újpesti Párbeszéd” címmel. Azt kértük, hogy az Újpesten élők osszák meg velünk gondolataikat: mit tartanak fontosnak az előttünk álló feladatok közül, hol tapasztalnak olyan problémákat, hiányokat, amelyek megnehezítik a hétköznapjainkat. Voltak néhányan, akik még az „Újpesti Párbeszédet” megelőzően is megkerestek minket, majd a válaszolók között is szép számmal akadtak, akik felhívták a figyelmünket arra, hogy a közösség részéről a gyermeket vállalók nagyobb odafigyelést érdemelnének. Jó döntésnek tartanák, ha az önkormányzat a gyermek megszületésével együtt járó kiadásokhoz hozzájárulna, azokhoz támogatást nyújtana. Tulajdonképpen a Párbeszéd eredménye ez az új támogatási forma, ami az újpestiek akaratából jött létre.

– Kik részesülhetnek a szociális támogatásban?
– Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermek 2011. szeptember 1. napján, vagy azt követően született, újpesti lakóhellyel rendelkezik, és akinek legalább az egyik szülője a gyermek születését megelőzően egy éve folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt is él. Ez a bonyolultnak látszó megfogalmazás egyszerűsítve azt jelenti, hogyha az édesanya újpesti lakos, akkor a család jogosult a támogatásra. A támogatást a gyermek születését követő 180 napon belül lehet igényelni, és azt csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Ha mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételei, akkor az a szülő jogosult a támogatást igénybe vételére, akinél a gyermek elhelyezésre került.

– Milyen jövedelemhatár alatt vehető igénybe?
– A támogatás igénybevételére az a család jogosult, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát. Az öregségi nyugdíjminimum összege jelenleg 28500 Ft. Ezek szerint a családban az egy főre jutó jövedelem nem lehet több mint 75500 Ft. Ennek alapján úgy gondolom, az újpesti újszülöttek többsége támogatásban fog részesülni. A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként 20 000 forint. A Képviselő-testületi ülésen felmerült a támogatás összegének emelése, kiterjesztése. A városvezetés most úgy látja, hogy az új támogatási forma bevezetése után értékelni kell annak eredményét. Erre majd az év végén kerül sor. Ha az új támogatási forma jó fogadtatásra talál, sikeres lesz, több továbblépési lehetőséget is látunk. Egyrészt az alanyi jogon járó támogatás bevezetésére gondolok. Eszerint minden újpesti újszülöttnek járna ez a juttatás, függetlenül a család anyagi helyzetétől. Másrészt emelni lehet a támogatás összegét. Utóbbi esetben egy kifejezetten Újpesthez kötődő természetbeni juttatás bevezetésén gondolkodunk.

– Hol és hogyan kell kérvényezni? Milyen iratok szükségesek hozzá?
– A kérelmeket a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Főosztály Szociális Osztályán a 1042 Budapest, Király u. 12-14. szám alatt, valamint az Igazgatási Főosztály Káposztásmegyeri Kirendeltségén 1048 Budapest, Hajló u. 42-44. szám alatt lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

B. K