Két kitüntetést vehetett át a Megyeri Úti Általános Iskola tanítója

  •  
  •  
  •  

Somogyi Ferencné, a Megyeri Úti Általános Iskola tanítója két miniszteri kitüntetést vehetett át Tamás Ilonától, a tankerület igazgatójától december 14-én az Ady Endre Művelődési Ház színháztermében az iskola télköszöntő gálaműsorának keretében.

Balogh Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést, valamint Kiemelkedő Szakmai Tevékenysége megbecsüléseként Elismerő Oklevelet adományozott Somogyi Ferencnének. 2000. augusztus 1-jétől, megszűnő iskolájából került a Megyeribe. 40 éve dolgozik a tanítói pályán, töretlen lelkesedéssel.

16 éve végzi áldozatos munkáját Újpest Gyermekeiért a Megyeri Úti Általános Iskolában. Kiemelkedő tehetséggondozása és fejlesztő pedagógiai munkája példaértékű. A Sződliget Utcai Általános Iskolában kezdhette pályáját, mint a XV. kerület ösztöndíjasa. 1979-től már rábízták az alsó tagozat szakmai munkaközösségének vezetését. 1983-ban a kerületi szaktanácsadók és a Művelődési Osztály felkérésére elvállalta az akkor induló Árendás Közi Általános Iskola alsó tagozatának munkaközösség vezetését. Magas szintű szakmai munkája elismeréseként 1984-től a kerületi alsó tagozat szakmai munkájának irányítását is rábízták. 1988-tól az iskola megszüntetése miatt áthelyezéssel a Tóth István Utcai Általános Iskolába került, ahol kiemelkedő tanítói munkája elismeréseként 1993-tól az alsó tagozat munkaközösség vezetői feladatait látta el. A korszerű módszereket mindig az elsők között sajátította el. Szószólója és tevékeny részese lett a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésének, felzárkóztatásának. Meixner Ildikó minden módszerét a mester szintjén sajátította el, hogy segíthessen tanulási nehézséggel küzdő tanítványai fejlesztésében.

Elvégezte az ELTE fejlesztőpedagógiai képzését, melynek vezetője, Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi docens szakmai elismerését is elnyerte. A fejlesztőpedagógia területén folytatta tovább tanulmányait, így elvégezte a Sindelar-Zsoldos-féle részképesség-fejlesztő programot is.

A diszfunkciós zavarban szenvedő gyerekek fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállal. Pedagógus társai előtt példaértékű a szakértelme, bizalommal fordulnak hozzá a tanulási zavarral küzdő tanulók fejlesztésével kapcsolatos problémáikkal. Iskolánkban nemcsak saját tanítványait segíti, hanem más osztályokban tanuló kisgyermekek fejlesztésében is sikerrel vesz részt. A tanítók közül elsőként igyekezett az informatika eszközeit alkalmazni a fejlesztésben.

A gyerekek örömmel vesznek részt a fejlesztő foglalkozásokon. A nála írni tanuló kisgyerekek biztos alapokat kapnak későbbi tanulmányaikhoz. Nagy gondot fordít a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek szüleivel való kapcsolattartásra is. A szülők bizalommal keresik fel és fogadják a tanácsait. Gyerekekkel, szülőkkel, munkatársaival mindig példaértékű, jó kapcsolatot tudott kialakítani. A szülő mindig érezheti, hogy gyermeke mennyire fontos Ibolya néni számára.

A gyermekekhez és szülőkhöz való viszonyát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy osztályának szülői munkaközössége azzal a kéréssel fordult több ízben iskolánkhoz, hogy áldozatos munkáját részesítsék elismerésben.

Iskolánkban az 1. osztályosok vezetésével kezdte meg munkáját. Már az első tanévben több házi bemutató órát tartott. A Pedagógiai Szolgáltató Központ felkérésére több ízben a kerület szakmai munkáját segítette nyílt óráival. A diszfunkciózavarok terén szerzett szakmai tudását több ízben megosztotta a kollégáival, nevelési értekezleteken tartott bemutatót és előadást. Munkája során több ízben kollégái kérték fel bemutató órák megtartására.

2015-ben a számára nem kötelező minősítést is elvégezte. Pedagógiai minősítése 100% -os. Tanítványai rendszeresen előkelő eredményeket érnek el a kerületi tanulmányi és sportversenyeken. Rendszeresen fogad és segít szakmai gyakorlaton lévő főiskolás hallgatókat.

2001. májusában, mint tankönyvszerző mutatkozott be közösségünk előtt, helyesírást fejlesztő Rejtélyes játékok j és ly betűvel című könyvével.

Munkája elismeréseként 1985-ben tanácselnöki kitüntetést, 1986-ban vezető pedagógusi kinevezést, majd főtanácsosi díjat kapott. A 2004-2005. tanévben iskolánkért létrejött Megyer 2000 Alapítvány kitüntetését vehette át.

Ibolya néni szerény, a mai napig, a hétköznapokon is, kötelességtudóan teszi a dolgát. Pályája során példátlanul ritka teljesítményt nyújtott. Büszkék vagyunk arra, hogy tantestületünk tagjaként mutathatott utat sok pedagógusnak

A Megyeri Úti Általános Iskola Nevelőtestülete és tanulói nevében aktív nyugdíjas esztendőket kívánok jó egészségben!

Hamzáné Szita Ilona
intézményvezető