Kettős évforduló

  •  
  •  
  •  

Aschner Lipót születésének száznegyvenedik, halálának hatvanadik évfordulója alkalmából a Szusza Ferenc Stadionban, az Újpest FC klubházának falán koszorúzták meg február 3-án délután az egykori Lámpagyár, később Tungsram vezérigazgató emléktábláját.

Aschner 1911-ben megalapította a Tungsram Sportegyesületet, majd az Újpesti Torna Egyletnél 1895-től főtitkári feladatokat látott el. Neki köszönhető, hogy 1922-ben, a Hajós Alfréd által tervezett Megyeri úti pálya Magyarország legelső stadionja lett, amelyben 200 fedett páholy és húszezer férőhely várta a szurkolókat.

Aschner Lipót 1921-től az UTE elnökeként dolgozott, és egészen 1934-ig sikeresen valósította meg ötletét, párhuzamosan bővítette és építette a Tungsram jóléti intézményeit és az UTE pályát. Miután az UTE elnöke lett, a Tungsram labdarúgó csapatából átvitte a legtehetségesebb futballistákat az UTE-ba és vezérigazgatóként az Újpest profi labdarúgóit a gyárban foglalkoztatta munkaidő kedvezménnyel, valamint szolgálati lakást biztosított számukra.
Az UTE 50 esztendős történetének megírásakor, annak előszavában, így vall:

Mint a magyar sportnak és a magyar ifjúságnak egyik lelkes fanatikusa, a legnagyobb szeretettel állok én is, mint az egyesület jelenlegi vezetője ennek a békés,  de mindenekelőtt nemes harcnak a szolgálatába, ami a sportvetélkedésein keresztül példát ad a legszélesebb tömegeknek,miként kell odaadással, önzetlenül, céltudatosan küzdeni a sport ideáljaiért, mely ifjúságunk jellemének, testi egészségének fejlesztésével megacélozott erejű, egymást megbecsülni és szeretni tudó igaz magyar embereket nevel hazánknak.

Az ünnepségen dr. Somos András emlékezett Aschner Lipótra, majd Újpest nevében Wintermantel Zsolt polgármester koszorúzott. Az UTE képviseletében Őze István és Ipacs Éva, az Újpesti Városvédő Egyesülettől dr. Kovács Ivánné, a Közművelődési Kör nevében pedig dr. Kőrös András és Balogh László hajtott fejet és helyezte el az emlékezés virágait.

Aschner Lipót emléktáblája előtt fejet hajtott dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő is.

(gergely)