Ki lesz a legjobb 2012-ben?

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzata idén is pályázatot hirdet az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért járó díjak odaítélésére. A felhívás itt olvasható. Kattintson a részletekért!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a 8/2012. (II.28.) számú  rendelete alapján meghirdeti az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló  Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjak elnyerésére vonatkozó felhívást


Újpest Kiváló Tanulója Díj
annak a tanulónak adományozható, aki
•    Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója;
•    tanulmányi évei alatt folyamatos erőfeszítést igénylő munkával kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el és
•    kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett Újpestnek, illetve iskolájának.

Az adományozás során előnyt jelent, ha a tanuló tanulmányi versenyeken
•    Újpesti szinten első – harmadik, vagy
•    fővárosi szinten első – hatodik, vagy
•    országos szinten első – tizedik helyezést ért el.


Újpest Kiváló Diáksportolója Díj
annak a tanulónak adományozható, aki
•    Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója;
•    kiemelkedő sportteljesítményével dicsőséget szerzett Újpestnek, illetve iskolájának; és
•    magatartásával, tanulmányi és sportteljesítményével jelentős mértékben példát mutat diáktársainak.

Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj annak a tanulónak adományozható, aki
•      Újpesten működő általános vagy középiskola tanulója;
•    meghatározó szerepet tölt be a diákéletben;
•    magatartása és szorgalma példaértékű a diáktársak számára; és
•    legalább két éve folyamatosan részt vesz az iskolai diákközösség szervezésében, munkájában.

Eljárási szabályok:

    (1) A Díjak adományozására az Újpesten működő oktatási intézmények vezetői tehetnek javaslatot. A javaslathoz mellékelni kell a tantestület és a diákönkormányzat véleményét.
    (2) Az Újpest Kiváló Diáksportolója Díj adományozására az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően javaslatot tehetnek az iskolai diáksportkörök és diák-sportegyesületek, valamint az Újpesten működő más sportszervezetek is. Ebben az esetben is ki kell kérni az oktatási intézmény vezetőjének és az (1) bekezdésben megjelölt testületeknek a véleményét.
    (3) A Kiváló Diákközösségi Munkáért Díj adományozására – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az iskolai diákönkormányzatok is tehetnek javaslatot. Ebben az esetben is ki kell kérni az oktatási intézmény vezetőjének és a tantestületnek a véleményét.
    (4) A javaslatokat az erre rendszeresített adatlapokon a szükséges mellékletekkel ellátva 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Benyújtás helye:    Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat
                Polgármesteri Hivatal
                Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
                1042 Budapest, István út 14. I. 37.

Benyújtás határideje:

2012. március 31.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek értékelésre.

A Díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A díjazottak díszoklevélben és jutalomban részesülnek.

Egyéb információk:

•    az adatlap  beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban  (Bp. IV. István út 15, illetve Bp. IV. Hajló u. 42-44.) illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu);
•    a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai  a 231-3176-os telefonszámon.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester