Kinyílt a világ előttük

  •  
  •  
  •  

Szép ünnepség keretében avatták doktorrá január 22-én délelőtt az Újpesten, a Károli Gáspár Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett hallgatókat, a fasori Református templomban. A diplomaosztó nyilvános szenátusi ülés bővelkedett megható, felemelő pillanatokban. Idén 93-an végeztek a jogi karon, s közülük igen sokan „Cum laude” minősítést szereztek. Kinyílt a világ előttük.

Szombaton délelőtt kilenc órára zsúfolásig megtelt a fasori Református templom; szülők, barátok ismerősök töltötték meg a padsorokat, majd kezdetét vette az ünnepség. Kovács Júlia hallgató köszöntötte a megjelenteket. Az igazgatóból, helyetteséből és több dékánból álló Avató Tanács érkezését követően két hallgató a köztársaság és az egyetem zászlaját vitte az avatás helyszínére.

A bevonuló végzősök arcán némi feszültség látszott, de szájuk széle azért már mosolyra görbült.
Prof. Dr. Balla Péter, rektorhelyettes megnyitotta az ünnepi ülést, majd a jelenlévők elénekelték a Himnuszt. Dr. Kodácsy Tamás egyetemi lelkész azzal kezdte mondandóját: Isten a mi segítségünk, s aki hisz benne, soha nem inog meg. A fohászt követően Dr. Kovács Barnabás, dékáni feladatokkal megbízott stratégiai igazgató köszöntőjében szólt az oktatás múltjáról, jelenéről.

– Egyetemünkön egyszerre van jelen a hagyomány és a fiatalos dinamizmus – mondta az igazgató. – Önök olyan karon végeztek, mely része egy nagyobb, átfogó rendszernek: a Kárpát-medence egészére kiterjedő református oktatásnak. Ez az oktatási rendszer a Jóisten segítségének köszönhetően évszázadokon át a magyar nemzet szilárd pillérének számított, számít mind a mai napig, és jelentős mértékben hozzájárul a nemzet megmaradásához. Hitvalló őseink munkájára méltán lehetünk büszkék. A doktorrá avatással ünnepélyesen lezárul életük egy szakasza, ugyanakkor új dimenziók nyílnak meg Önök előtt. Teher alatt nő a pálma – szól a latin mondás. Önök már túl vannak a teher egy részén, a tanulmányi próbatételen. Ezt a pálmát saját és családjuk verítékével öntözték meg; az eredmény a növekedés lett. Növekedtek tudásban, önbizalomban, valamint elhivatottságban is. Kérem, a jogászi pályára úgy tekintsenek, mint hivatásra, és hivatásukat töltsék meg tartalommal! Szavaiknak és tetteiknek legyen súlya! Ebben a szakmában az a legszebb, hogy a jog eszközeivel helyre tehetik a kizökkent igazságot. Megszerzett tudásukat gyarapítsák, fejlesszék a jövőben is! Ha ez így lesz, öregbítik a jogászi hivatást és a Károli Egyetem hírnevét.

A köszöntő után Horváth Miklós hallgató tisztelettel felkérte az Avató Tanácsot, hogy a végzősöket avassák állam- és jogtudományi doktorrá. Mielőtt azonban ez megtörtént volna Dr. Kovács Barnabás beszámolt az eredményekről. Ezek szerint nappali tagozaton 58-an, levelezőn 35-en végeztek az idén. „Cum laude” 22-en, míg „Rite” minősítéssel 70-en rendelkeznek.

Az ünnepség csúcspontja maga a fogadalomtétel volt. Nyolc hallgató a pédumhoz (jogar) lépett és körben állva, jobb kezük két ujját ráhelyezték annak szélére, majd elmondták a hivatalos szöveget. Összesen tizenkét csoport tette ugyanezt. A diplomák átvétele után Dr. Balla Péter lépett a mikrofonhoz.

– Jó volt többször is hallani az esküt, mert nagyon szép a szövege, súlya, tartalma van – búcsúzott a friss doktoroktól a rektorhelyettes. – Kívánom, hogy gyakran jusson eszükbe ez életük során, és e szerint járjanak el! Ne feledjék azt sem, hogy egyházi egyetemen szereztek diplomát! A paragrafusok mellett a Szentírás is utat mutat például abban, miként kell a kicsik, a szegények mellé állni.

A rektorhelyettes fohásszal zárta beszédét, majd a jelen lévők elénekelték a Szózatot.

Végezetül kivonultak a hallgatók, a tanárok, és elhagyták a templomot a szülők, ismerősök is. Kinn csak mosolygó arcokat lehetett látni.
–    Ádám Tamás– Gyermekkoromtól erre a pályára készültem, álmodoztam, hogy egyszer jogász leszek – nyilatkozta lapunknak az ünnepség után Berecz Anett, friss diplomás doktor. – Családunkban nincs jogász, ezért rólam nem mondható el, hogy ott volt előttem a példa. Egyszerűen vonzódtam ehhez a pályához, jól ment a tanulás, egyenes út vezetett idáig. Eger mellett, Novajon éltem, így amikor felkerültem Pestre, kollégiumban laktam. Itt is, és az egyetemen is, csodálatos közösség alakult ki. Gyorsan elszaladtak az évek, nagyon szeretem a Károli Gáspár Egyetemet. Már van munkahelyem, egy budapesti ügyvédi irodában dolgozom.A XVII. századtól egészen a XX. század második feléig számos jogakadémia állt fenn a történelmi Magyarországon. Ezek sorába tartozott a Kecskeméti Református Jogakadémia, mely a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara elődjének is tekinthető. A Budapesti Református Teológiai Akadémiát 1990. július 1-én egyetemmé nyilvánították. A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993-ban döntött egy több karral rendelkező egyetem megalapításáról, majd 1998-ban megkezdte működését az Állam- és Jogtudományi Kar, amely több mint tíz évvel ezelőtt Újpestre helyezte székhelyét – az önkormányzat által átadott épületbe.