Kiválóságok és országos eredmények az újévi fogadáson

  •  
  •  
  •  

Újpest mellett az ország eredményeit is ismertette és méltatta az újévi fogadás köszöntőjében Wintermantel Zsolt a Polgár Centrumban, ahová Újpesti kiválóságait várták.

Az újévi fogadáson Újpest kiválóságai, díszpolgárok, Újpestért díjasok, sportolók, művészek, egyházi és közéleti személyiségek, képviselők egyaránt részt vettek. Ott volt Pásztor Erzsi Kossuth-díjas színész, Újpest díszpolgára, Benedek Tibor, az UTE egykori vízilabdázója, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, az Újpestre igazolt Gyurta Dániel pedig edzésről érkezett a fogadásra. 

Nagy István alpolgármester és dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő, valamint dr. Derce Tamás korábbi polgármester szintén az első sorokban foglaltak helyet. Pásztor Erzsi egyébként a beszéd után sokéves tapasztalatát osztotta meg a műsorvezető Újpest Arcával, akit hasznos tanácsokkal is ellátott.

Wintermantel Zsolt először a nyolcvanévesen elhunyt Csermák Ferenc újpesti szobrász-keramikusra emlékezett, akivel abban „állapodott meg” a polgármester, hogy az idei fogadáson is kezet fognak, de a művész halála miatt erre már nem kerülhetett sor. Csermák Ferenc szobrát a Polgár Centrum tükörtermében helyezték el.

Wintermantel Zsolt ezután Újpest eredményeit méltatta. „A mi újpesti közösségünk szempontjából ezért tartom különösen nagy értéknek a régi újpesti hagyományok ápolását, fölélesztését és az új hagyományok teremtését, mint az Újpesti Párbeszéd, a Találkozzunk többször mozgalom, vagy ezek az újévi összejövetelek” – fogalmazott.

A polgármester ezeken kívül az uszoda építéséről és a szakrendelő felújításáról, az UTE támogatásáról és az épp edzésről érkező Gyurta Dániel világbajnok úszó leigazolásáról is szólt, majd az országos eredményeket ismertette. Mindezeket igazolja, hogy „az újpesti emberek nagy többsége egy nagyon súlyos európai gazdasági válság közepette is úgy érzi, hogy nálunk minden nehézség ellenére is rendben mennek a dolgok. Ez derül ki a legutóbbi, decemberi felmérésünkből is.”

Beszédét azzal zárta, „számítunk a közreműködésükre a jövőben is, ahogy Önök is s számíthatnak a város segítségére és együttműködésére.”

M. Orbán A.


A polgármester beszédét teljes terjedelemben alább olvashatják.

A mai alkalommal már harmadszorra adatik meg nekem az a megtiszteltetés, hogy Önökkel együtt köszönthetem az új esztendőt. Immár hagyománynak számít, hogy Újpest kiválóságaival, sportolóival, művészeivel, közéleti személyiségeivel együtt értékeljük az elmúlt esztendőt, és köszöntjük az újat.

Mielőtt mai mondandómra rátérnék, engedjék meg, hogy megemlékezzek valakiről, aki tavaly óta eltávozott közülünk. 

Egy évvel ezelőtt ugyanitt lehetőségem volt Csermák Ferenc újpesti szobrász-keramikus művészt 80. születésnapja alkalmából köszönteni. Akkor megegyeztünk, hogy az idén is kezet fogunk az Újévi fogadáson.

A Művész úr Újpesten nevelkedett, itt kezdett dolgozni, itt alkotott és 3 nagy kiállítását is Újpesten rendezte meg. Kerámiai figurái közül a legismertebb a „Kétarcú törpe”, melyet jó néhány évig a világ számos országának üzleteiben meg lehetett találni.

Portrékat is készített családtagjairól, barátairól, többek között Gyurkovits Tiborról és Venczel Veráról. Legnépszerűbb portrészobra Mensáros Lászlóról készült, mely a Madách Színház aulájában látható.

Csermák Ferenc művész úr az elmúlt nyár folyamán elhunyt. 

Néhány hete F. Szalontay Katalin keresett meg azzal, hogy Varga Imre szobrászművész Csermák Ferencről készült portrészobrát az Önkormányzatnak ajándékozza. 

Ezúton is szeretném az Önkormányzat nevében megköszönni a nemes felajánlást. A portrészobornak méltó helyet itt az Újpesti Polgár Centrumban találtunk, itt Önök is megtekinthetik. Így Csermák Ferenc velünk lehet a jövőben is minden rendezvényünkön.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Hadd kezdjem mai mondandómat a múltszázad elején alkotó nagyszerű angol író, Chesterton gondolatával, mely így szól: 

“A tradíciót úgy is meghatározhatjuk, hogy az nem egyéb, mint a választójog kiterjesztése. A demokrácia azt tanítja nekünk, hogy ne mellőzzük a jó ember véleményét, még akkor sem, ha az illető csak az inasunk; a tradíció azt kéri tőlünk, hogy ne mellőzzük a jó ember véleményét, még akkor sem, ha az illető csak az apánk.”

Mindez azt is jelenti, hogy a tradíciók, vagyis a hagyományok ápolása és újak teremtése -azáltal, hogy a múltat a jelen és jövő élő részévé teszi-, erősebbé, életképesebbé, sikeresebbé tesz minden közösséget. 

Márpedig, ahol emberek együtt élnek a mindennapokban, ott a legnagyobb érték maga a közösség. Különösen lényeges dolog ez a városi életformában, mert míg a természethez közeli, vidéki, falusi életformák esetében maga a természet, a föld az egyik legfőbb közösségalakító erő és tényező, a városban nagy számban egymás mellett, együtt élők számára ez a természeti segítség sokkal kevésbé adott. A városi életformában sokkal inkább magunkra vagyunk utalva a közösségépítés terén. Ezért tartom én ezt a politika legfőbb feladatának – amit csökönyösen mindig el is mondok. 

Újpest egyebek közt arról is híres, hogy itt mindig különlegesen erős volt a közösségi érzés, lokálpatriotizmus, az újpestiség. Ha megkérdezik tőlem, hogy kiváló elődöm, Derce Tamás húszéves polgármesteri munkáját elsősorban miben tekintem példaértékűnek, akkor az éppen az újpestiség érzésének, öntudatának megőrzése és megerősítése – egy átmeneti, az egész ország szempontjából bizonytalan korszakban, a rendszerváltás utáni években.

A mi újpesti közösségünk szempontjából ezért tartom különösen nagy értéknek a régi újpesti hagyományok ápolását, fölélesztését és az új hagyományok teremtését, mint az Újpesti Párbeszéd, a Találkozzunk többször mozgalom, vagy ezek az újévi összejövetelek.   

Szerintem kevés településnek van olyan spontán, civil kezdeményezés révén letrejött internetes oldala például, mint a tizesvillamos.hu, ami az újpestiségről szól. Nem tudom, Önök közül hányan ismerik, igen komoly látogatottsággal bír már. Ha számítógép előtt ülnek, érdemes megnézni – egy nem itt élő számára is sokat elárul arról, hogy miért különleges élmény újpestinek lenni.

Ez az erős összetartozás, erős Újpest tudat, olyan erőforrás, amit maximálisan ki kell használnunk, és e téren szerintem az elmúlt két évben áttörést értünk el. 

Ez magyarázza, hogy az újpesti emberek nagy többsége egy nagyon súlyos európai gazdasági válság közepette is úgy érzi, hogy nálunk minden nehézség ellenére is rendben mennek a dolgok. Ez derül ki a legutóbbi, decemberi felmérésünkből is.

Ehhez elsősorban közös célok kellenek, amelyeket az itt élők nagy többsége magáénak érez. Ezért mi kezdettől fogva arra törekszünk, hogy minél inkább bevonjuk az újpesti embereket a városunk fejlesztésébe. Az Újpesti Párbeszéd eredményei alapján saját telken, saját forrásból uszoda építésébe kezdtünk. Átvettük a fővárostól a Szakorvosi Rendelőt és haladéktalanul nekiláttunk a felújításának. Utóbbi energetikai és gépészeti felújítása uniós forrásból, a belső tér megújítása pedig önkormányzati pénzből valósult meg. 

Elkezdődött a Homoktövis Bölcsőde bővítése – uniós források felhasználásával. Bár ez az önkormányzat számára nem kötelező feladat, mégis fontosnak tartjuk. Egy óvodabővítési pályáztatást is elindítottunk.

A közbiztonság javításának érdekében szorosabbra fűztük a kapcsolatot a rendőrséggel, támogatjuk a városi polgárőrszervezeteket, illetve megszerveztük a rendőrök közös járőrözését a közterület-felügyelőkkel. Önkormányzati forrásból felújított, kulturált és megfizethető közrendvédelmi szállóval segítjük a pályakezdő rendőrök, tűzoltók elhelyezkedését. 

Bár a költségvetést kilencszáz millió forint belső hiánnyal vettük át, azóta sikerült biztos alapokra helyezni a gazdálkodást, ennek köszönhetően tudunk fejlesztéseket elindítani. Szorosabbra fűztük kapcsolatainkat Újpest nagyobb cégeivel. Gazdasági klubot szerveztünk számukra, amelynek keretében „egymásra találhatnak” a vállalkozások, s a városon belüli együttműködésben tudnak dolgozni.

Folytatjuk a szakrendelő megújítását, az ökoparkok kialakítását is. Eddig kettőt hoztunk létre, már készül a harmadik. Káposztásmegyeren pedig az első közösségi zöld terület, a Szilas park építésébe kezdtünk. Itt majd minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő kikapcsolódási formát.

Emellett nem feledkezhetünk meg a sportról, az UTE-val kötött keret-megállapodás értelmében rendszeresen támogatjuk a klubot. Újpesti sportolók, Berki Krisztián és Dombi Rudolf két olimpiai aranyérmet szereztek, és az UTE-t választotta a riói olimpiai felkészülésének terepéül Gyurta Dániel is. És annyit talán mondhatok, hogy minden jól megy majd, a jövő héten ismét tanúbizonyságát adjuk, hogy Újpest a „Bajnokok Otthona”.

Az újpesti közösség erejét mutatja az is, hogy ebben a városban mindig fontos volt és lesz is a szolidaritás. Két esztendeje működik az önkormányzat által létrehozott Újpesti Cseriti, amely szervezet a legnehezebb sorsú gyerekeknek és családjaiknak nyújt segítséget. Az újpestiek minden jó ügyben képesek az összefogásra, ez minket, városvezetőket is inspirál a mindennapi munkában.

Röviden: Újpest fejlődik. És ezt mindenekelőtt az újpestiség erejének köszönhetjük, ez egy közös sikere ennek a közösségnek. 

Higgyék el, nem egyszerű döntés egy súlyos gazdasági világválság közepette belefogni olyan fejlesztésekbe, mint amelyekbe mi belefogtunk. Ezt csak akkor lehet felelősséggel megtenni, ha biztosan tudjuk, hogy a közösség akarja, támogatja és vállalja. 

A múlt esztendőt értékelve azt is megtudhatjuk, hogy hol, milyen területen van szükség még több munkára, még több odafigyelésre. Tehát a jövőben ezekre a területekre, például a köztisztaság, közbiztonság, parkolás ügyére még több energiát kell fordítanunk. 

Mindez azt jelenti, hogy bár az európai válság vége még nem látszik, s ezért a külső körülmények nagyrészt nem lesznek kedvezőbbek, és megoldandó problémánk, feladatunk temérdek van erre az évre is, van okunk bizakodni abban, hogy sikeresen folytatni tudjuk Újpest építését, fejlesztését, a közösség erősítését.

Azért a külső viszonyokban is van számos pozitív és reménykeltő elmozdulás. Engedjék meg, hogy miként tavaly, ma se csak polgármesterként szóljak itt Önökhöz, hanem országgyűlési képviselőként szót ejtsek néhány mondatban az ország helyzetéről, kilátásairól is.

A hatalmas munka és vitákkal teli küzdelem, amit Magyarország fölvállalt és véghezvitt az elmúlt két és fél évben, a súlyos európai gazdasági válság ellenére is kezdi érezhetően, érzékelhetően meghozni a gyümölcsét. 

Javaslom, nézzünk túl a mai kormány ellenfeleinek kötelező negatív kampányán és megnyilvánulásain – és a tényekre szorítkozzunk. 

40 éve egyetlen kormány sem volt képes csökkenteni Magyarországon a rezsiköltséget, energiaárakat. Soha egy kormány se. 40 éve minden január elseje az áremelkedésekről szólt, ezt jól tudom a szüleimtől, nagyszüleimtől, de nekem is vannak róla személyes emlékeim több mint harminc éve.

Két év alatt 24 500 forinttal emeltük a minimálbért, vagyis többel, mint az előző kormányok nyolc év alatt. Ez az egyetlen módja annak, hogy a rendkívül alacsony hazai bérek elkezdjenek felzárkózni az európai átlaghoz.

Infláció fölött emeltük a nyugdíjakat – miközben az energiaár csökkentéssel az inflációt is lejjebb szorítjuk. 

Soha ilyen alacsony költségvetési hiányt magyar kormány nem produkált a rendszerváltozás óta. 

Mindeközben csökkentettük a szocialista kormányok által felhalmozott iszonyatos adósságtömeget, képesek voltunk növelni a foglalkoztatottságot – szerény, de az európai átlagot meghaladó mértékben.

Európában egyedülálló munkahelyvédelmi programot vezettünk be – a költségvetéséhez mérten egy európai ország sem fordít annyit munkahelyek támogatására, mint Magyarország.

Mindezeket együtt egyetlen más európai ország sem tudja felmutatni.  

Magyarország tehát jó úton jár, és ez már egyre többen és többen ismerik el azok közül is, akik korábban hevesen bíráltak, leszóltak minket. 

Ezek tények. És olyan tények, amelyek reményt adhatnak a jövőre nézve.

És a gazdasági mutatók mellett számos olyan eredményünk is van, melyek a mindennapi életünkről szólnak. Visszaállítottuk például a GYES-GYED időtartamát három évre, és járulékcsökkentéssel támogatjuk a szülés után visszatérő nők elhelyezkedését. Az elmúlt hetekben kapott az egészségügy 60 darab új mentőautót, amiből egy az újpesti mentőállomásra került. A közbiztonság növelése érdekében napjainkban 3000-rel több rendőr van az utcákon, mint 2010-ben.

Szó sincs arról, hogy én mindennel elégedett lennék, és mindennel maximálisan egyetértek, ami az elmúlt két évben történt Magyarországon. Voltak, vannak hibák – messze nem vagyunk tökéletesek, sem polgármesterként, sem képviselőként, sem kormányként. De az elkötelezettségünket senki sem kérdőjelezheti meg, ahogy az elért eredményeket sem. 

Magyarország igenis, jól teljesít, jobban teljesít a válság közepette, mint a legtöbb európai ország, és fényévekkel jobban, mint 2002 és 2010 között. 

Egy rendkívül sikeres XX. században élt magyar zsidó származású tőzsdegurutól származik a következő gondolat: “Az optimista két garassal a zsebében is úr. A pesszimista tele páncélszekrénnyel is senki.” (André Kostolany – Kosztolányi Endre)

Ha sikeresek akarunk lenni, érdemes ezt jól megjegyeznünk.

Mi, magyarok – ismerjük be – más nemzetnél is hajlamosabbak vagyunk arra, hogy inkább a rosszat vegyük észre, ha már van egy fél kenyerünk, azt mondjuk, csak fél kenyér jutott. A történelem során sok kudarcunkat köszönhettük a kishitűségnek, reménytelenségnek, hitetlenségnek annak, hogy nem becsültük meg sikereinket, az olyanféle mondatoknak, hogy „á, ez nekünk úgyse sikerülhet”. 

Újpest e téren is életerős. Az újpesti emberek – ezt bizonyítják a visszajelzések, az Újpesti Párbeszéd tanulságai és a decemberi felmérés – egyre büszkébbek a közös eredményekre, egyre inkább úgy érzik, bármi történjék körülöttünk, Újpest jó irányba halad. Ezért szavaztak legtöbben arra a jelmondatra, hogy „Újpest – ahol szeretünk élni.”

Én úgy gondolom, hogy az újpesti közösség képes lehet arra, hogy az egész országnak példát mutasson abból, hogy igenis, lehet örülni annak, amit elérünk, szabad, sőt, lokálpatrióta kötelességünk büszkének lenni arra, amit közös munkával, erőfeszítéssel elérünk. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az újév sokaknak fogadalomtétellel kezdődik. Az előző év hibáiból és eredményeiből leszűrt tanulságok alapján születnek az új elhatározások és tervek. Hasonlóképpen működik ez egy város, így Újpest életében is.

 Az új esztendő egyik fogadalma lehet, hogy továbbra is higgyünk Újpestben, a közösségünkben, és elszántan folytassuk mindazokat a törekvéseinket, kezdeményezéseinket, hagyományainkat, amelyekről látjuk, hogy jók, gazdagítják Újpestet, jobbá teszik az itt élők életét. 

Végezetül szeretném megköszönni támogatásukat, munkájukat, példamutatásukat. A vezető újpesti véleményformálók szakértő és jóindulatú közreműködése, segítsége és támogatása nélkül nem tudnánk eredményeket elérni. Ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni és megköszönni azt, amit tettek, tesznek a városunkért. 

Önök nagyon sokat tettek Újpestért. Méltán lehet büszke Önökre a város, és polgármesterként is, újpestiként is csak azt mondhatom, hogy sokkal tartozunk Önöknek. Ahogy eddig is, úgy ezután is forduljanak hozzám, hozzánk bizalommal ötleteikkel, javaslataikkal. Számítunk a közreműködésükre a jövőben is, ahogy Önök is számíthatnak a város segítségére és együttműködésére. 

Dolgozzunk együtt tovább azért, hogy Újpest egyre többek számára legyen az a hely, ahol szeretnek élni. 

Köszönöm figyelmüket, és közös sikerekben gazdag, boldog újévet kívánok!