Körforgalom a tervek szerint

  •  
  •  
  •  

Épül az Erdősor utca és a Sporttelep utca kereszteződésénél az új körforgalmú csomópont.

A gyalogosok számára minden ágon létesül kijelölt-gyalogosátkelőhely. A csomópont elhelyezkedése miatt a Sporttelep utcai buszmegállókat át kell helyezni, a tervezett állapotban a déli irányú buszok számára is alakítottunk ki buszöblöt. A 220-as busz megállóját az Erdősor utcában érinti a csomópont átépítése, áthelyezésére azonban nincs szükség. A csomópont átépítése kapcsán minden meglévő közműveket ki kell váltani, illetve védelembe kell helyezni. 

A munkaterület átadására 2013. június 24-én került sor. A kivitelező július 1-én felvonult a munkaterületre és a jóváhagyott forgalomkorlátozás tervek 1. lezárási ütemének forgalmi rendjét bevezette. A buszközlekedés változatlan útvonalon haladhat, buszok terelésére a teljes kivitelezés alatt nem lesz szükség. Az ideiglenes megálló a Sporttelep utcán, a Vetés út torkolatánál lett elhelyezve. Itt fog megállni az Északi irányú és az Erdősorra beforduló viszonylat is. 
A munkaterületen a közművek kiváltása zajlik több ponton egyszerre. A 10 kV elektromos hálózat kiváltása teljes hosszon elkészült, a UPC hálózat is már az új nyomvonalon üzemel, azonban a korábbi légkábel tartó oszlopai elbontás előtt állnak. A csapadékcsatorna új víznyelő aknái épülnek, több már rákötésre került a gerincvezetékre. A Magyar Telekom hálózatának kiváltási munkái is zajlanak. A nagyméretű vízvezeték a csomópont DK-i oldalán védelembe helyezése megtörtént, melyet a Vízművek jóváhagyott.
BKK/UN